Magyarság Nagyjaink Történelem Történelem Videók

1026 éve: Meghal Géza fejedelem, a fénylő

„Geysa szó (a Névtelen jegyzőnél), és Geyche vagy Geycha (a későbbi krónikákban) megfelel a mongol geikcsi szónak, mely fénylőt, vagy geikszen szónak, mely világosodottat jelent <…> A geikcsi és geikszen a mongolban részesülő, amaz a jelenben, ez a multban, az igető „gei”, annyi, mint fényljél, fényeskedjél; fény” – írja Czuczor Gergely és Fogarasi János, illetve A magyar nyelv szótára című művében.

Borítóképen: Géza ábrázolása a Képs Krónikában

Nagy fejedelmünk neve tehát annyit jelent, hogy fénylő, avagy megvilágosodott. A mai magyar nyelvben persze mi a Géza alakot használjuk, de jó tudni, hogy neve eredete erősen összefügg a magyarság történetével.

A név türk eredetű, így a kiejtés eredeti olvasat szerint Gyevinek, Gyeünek vagy Győnek hívhatták.

Bíborbanszületett Konstantin úgy hivatkozott rá, mint Magnus Senior-ra, ami szó szerint nagyurat jelent. A történészek erre a kifejezésre gyakran alkalmazzák Gézánál szinonimaként a nagyfejedelem elnevezést. Ez utóbbitól fontosabb, hogy a kortárs uralkodó is igen sokra értékelte a magyar fejedelmet.

Bíborbanszületett Konstantin császár

Itt meg is kell állnunk egy pillanatra! Konstantin császár 959. november 9-én halt meg, amikor Géza még csak 14 éves volt, és 13 évre volt attól, hogy ő legyen a Magyar Nagyfejedelemség uralkodója! Vagy az évszámok nem valósak, vagy pedig…

Géza egy igen korán érő típus volt, aki igen korán megkapta a bihari dukátust.

Szállása a mai Décsipuszta helyén volt (ez ma Örménykút külterülete), és a keleti kereskedelmet ellenőrizte. Mivel ebben az időszakban a magyarok a bizánciak ellen is folytattak hadjáratokat, de

Géza tudta, hogy politikai szempontból nem lenne kedvező, ha hercegként kezdeményező lépéseket tenne a bizánci keresztény tanok felé.  

Van azonban két fontos tény, amit meg kell említeni! Géza a bihari dukátust Tar Zehind halála után kapta meg, aki Koppány apja volt, és – legalábbis Hóman Bálint szerint – Árpád dédunokája lehetett.

A dukátust egyébként Koppány végül visszakapta (véleményünk szerint nem dukátusi minőségében!), miután 972-ben Géza apja, Taksony meghalt, és előbbi lett a Nagyfejedelemség uralkodója.

A másik fontos tény, hogy ugyan Koppány és testvére is megkeresztelkedtek, de egyes feltételezések, és a későbbi események azt mutatják, hogy Koppány feltehetően felvette a keleti kereszténységet (is), és

Valójában nem pogánylázadás tört ki Koppány vezetésével, hanem a keleti és a nyugati kereszténység harca bontakozott ki később I. Szent István és Koppány között.

Képes krónika kódex díszes lapjai. A baloldali lapon középen a Koppány vezér krónika szerinti négy részre vágását

Persze ez vita tárgya, aminek tisztázását meghagyjuk a történészeknek, ugyanakkor tudni kell, hogy Géza már 972-ben jelezte megkeresztelkedési szándékát I. Ottó német-római császár felé!

A keresztségben Géza, az István nevet kapta Szent István vértanú után, míg öccse a Mihály nevet kapta. Érdekes, hogy az emlékezetben mégis Géza keresztelés előtti neve maradt meg…

Bár I. Szent Istvánt tiszteljük úgy, mint a keresztény állam létrehozóját, de valójában Géza volt az, akiben megfogalmazódott – talán a nyugatra már működő keresztény államok mintájára? -, hogy az állam egy vallás alatt lesz igazán szilárd építmény!

Ezzel együtt azt is látni kell, hogy a Magyar Nagyfejedelemség uralkodója törekedett annak demonstrálására, hogy független, önálló állam, és a nyugati kereszténység felvétele nem jelenti azt, hogy a tőlünk nyugatra lévő keresztény államok vazallusává akarna válni!

973-ban a quedlinburgi birodalmigyűlésre Géza követeket küldött, és nem saját maga, vagy a családjai jelentek meg ott, míg minden más meghívott ennek a szokásnak eleget tett. Ez azt is jelentette, hogy Géza értékelte a szoros viszonyt a többi európai keresztény uralkodóval, de továbbra is igyekezett jelezni azt, hogy ő egy független uralkodó.

Ez nem azt jelentette, hogy ő maga más országok uralkodói fölé helyezte magát! Ennek legbiztosabb jele, hogy lemondott az Ems és Traisen közti területekről, majd megtiltotta a törzsfőknek, hogy csapataikkal külföldön portyázzanak és fosztogató hadjáratokat kezdeményezzenek!

Azokkel a törzsfők, akik megszegték e tilalmat, kegyetlenül leszámolt, ezért sokszor nevezik Véreskezű Gézának, pedig a belső harcokról sokat nem tudni…

Egy kis bakugrással most ismét visszatérünk a bizánci kapcsolatra. Miután eldöntött tényként kezelte, hogy nem célszerű a keleti kereszténység felé húzni, elvette feleségül Saroltot, az erdélyi gyula, Zobor lányát. Zobor (Zombor gyula) Tétény vezér unokája volt, aki Erdély területén gyula méltóságra emeltek, és aki…

Gyula fejedelem a Tolnai világtörténelméből

953 táján Konstantinápolyba utazott, itt megkeresztelkedett, patricius és vendége, barátja lett Kónsztantinosz császárnak.

Géza tehát házassága révén remélt némi békességet keletről, hiszen Sarolt apja a bizánci császárral jó viszont ápolt, és kelet keresztény hitet vallott, míg nyugaton egy gesztussal és a törzsfők megfékezésével remélte rendezni a helyzetet!

Az mindenesetre tény, hogy mind a nyugati irányba, mind a keleti irányba irányuló hadjártatok egy időre megszűntek, így kedvező helyzet volt ahhoz, hogy a Magyar Nagyfejedelemség saját belső ügyeivel foglalkozzon!

Géza megkeresztelte fiát Vajkot, aki keresztségben szintén az István nevet kapta. Nem véletlen kapta ugyanazt az a nevet, mint apja. Már tervben volt, hogy ő fogja az egységes államot létrehozni.

Géza és Sarolt fejedelemasszony fiának, Vajknak születése, akinek Szent István vértanú hozza a koronát (Képes krónika)

Sarolttól még négy lánya született: Judit, Ilona, Sarolta és egy, akinek neve nem maradt fenn az utókor számára. Leányai kiházasítását is a stabil politikai környezet kialakítására fordította, hiszen négy leány Vitéz Boleszláv lengyel király, Thüringia grófja, Gabriel Radomir Bolgár cár, Orseoló Ottó, Aba Sámuel felségei lettek.

Mit köszönhetünk tehát Géza Nagyfejedelemnek? Valójában ő volt az, aki lerakta az alapokat, I. Szent István pedig bevégezte azt, amit apja elkezdett. Egyik sem volt könnyű feladat, de a szellemi vezér véleményünk szerint mégis Géza volt!

Ajánlott Cikkek