Hírek Magyarság Nagyjaink Történelem Történelem Videók

103 éve: Horthy Miklós fővezér a nemzeti hadsereg élén bevonult Budapestre

1919. november 16-án Vitéz nagybányai Horthy Miklós hadseregével bevonul Budapestre. Horthy A Tanácsköztársaság idején csatlakozott a francia megszállás alatt álló Szegeden zajló ellenforradalmi szervezkedéshez, és 1919. május 31-én gróf Károlyi Gyula szegedi kormányában hadügyminiszter lett.

Borítóképen: A bevonuló Fővezér fogadása a budapesti Gellért Szálló előtt (forrás: wikimedia, szerző: Az eredeti feltöltő a hu.wikipedia Sóhivatal volt, licenc: közkincs) A kép illusztráció

Az antant nyomására Károlyi kormányát leváltották, Horthy pedig kimaradt az új, P. Ábrahám Dezső vezette ellenkormányból. Ehelyett 1919. július 13-án fővezéri kinevezést kapott, amellyel a Nemzeti Hadsereg élére állt.

A Tanácsköztársaság bukása idején, 1919 augusztusának elején József főherceg vette át a kormányzást, ám hamarosan le kellett mondania a tisztségről, mert az antant-hatalmak nem nézték jó szemmel a Habsburg-család bármely tagjának politikai szereplését.

Horthy Miklós 1919. augusztus 18-án a Szövetséges Katonai Misszió előtt jelentette be, hogy amint arra engedélyt kap, négy napon belül tényleges haderővel rendelkezik, és helyreállítja a rendet Magyarországon.

Csapataival az antant engedélyének birtokában a Dunántúlra vonult, főhadiszállását pedig Siófokon rendezte be.

Halsey E. Yates ezredes augusztus 24-ei jelentése az első, amely Horthy fegyveres erejéről beszámol: 8.000 katona géppisztolyokkal és 19 tábori ágyú alkotta a haderőt. Horthy helyesen ismerte fel, hogy a zűrzavaros helyzetben kizárólag egy összefogott fegyveres erő képviselhet reális hatalmat:

George Russel Clerk brit diplomata végül vele állapodott meg arról, hogy a román kivonulás után a Nemzeti Hadsereg vegye át az ellenőrzést Budapesten.

A katonai diktatúra felállításának tilalmát Horthyval elfogadtató Clerk-misszió eredményeként 1919. november 16-án, miután a román hadsereg gondos ellenőrzés mellett távozott a kifosztott Budapestről, Horthy a viseletéről „darutollasnak” nevezett haderő élén bevonult a fővárosba.

A történetet biztosan mindenki jól ismeri, számunkra most igazán egyetlen fontos kiemelendő tény a fontos:

Horthy Miklós az antant engedélyével, az antant-tal egyetértésben cselekedett, akkor, amikor látható volt, Magyarország elvész, ha nem áll élére egy erős személy, aki maga mögé képes állítani a nemzetet megmenteni akaró erőket!

És van még egy igen fontos gondolat, amit a Kormányzó úrtól idézünk:

Károlyi Mihály abból a célból, hogy Magyarország különválását Ausztriától tüntetően kidomborítsa, a hatalom átvétele után magyar részről külön fegyverszünet megkötését kívánta, noha Felső-Olaszországban már a monarchia összes harcoló csapataira nézve aláírták a fegyverszünetet, s ez még hozzá Magyarország területi épségét nem érintette. Károlyinak ez a lépése végzetes lett számunkra.

Ez a pár mondat rávilágít, hogy milyen helyzetből jutottunk 1919 végére odáig, hogy az ország léte forgott kockán! Szerencsére volt egy ember, aki felismerte, cselekedni kell. Ez még akkor is igaz, ha emlékét azóta folyamatosan gyalázzák… De ez egy másik történet, ami a mába vezet, így ezzel nem kívánunk foglalkozni!

Ajánlott Cikkek