Felvidék Hírek

241 éve magyarul Pozsonyban

1780. január 1-jén, szombaton jelent meg a lap, Rát Mátyás evangélikus lelkész alapította. A hírlap Patzkó Ferenc nyomdájában készült. Ez volt az első magyarul (értsd: nem latinul és nem németül!) szerkesztett újság, amelyben a napi eseményeken kívül tudományos, különösen statisztikai és gazdasági jellegű cikkek is megjelentek.

Éves előfizetési díja helyben 3 forint, vidéken 4 forint volt. Hetenként kétszer, kis nyolcrét alakban és félíves számokban jelent meg, amelyeket “Leveleknek” nevezett a szerkesztő. A lap közölte többek között Gyarmathi Sámuel írásait. Amikor Rát Mátyást 1782 végén győri evangélikus lelkésznek megválasztották, a szerkesztést barcafalvi Szabó Dávidnak adta át.

Irodalmi nyelven a tótoknak

Pozsonyban a mai napig megmaradt a magyar újságírás, bár egyesek nem átallanak úgy beállítani a pozsonyi lapkiadást, mint szlovák találmányt. Nos ebben (sem!) övék az elsőség, lévén, hogy írott formában a cseh nyelv dialektusa még nem létezett, ennek megfelelően pedig az első tótoknak szánt lap, a három évvel később debütáló Presspurské Noviny ékes cseh nyelven számolt be a világ folyásáról – az olvasni tudóknak legalábbis…

Ezek után talán mondani sem kellene, de a cseh nyelvű újság kiadása egy bizonyos Tállyai Dániel nevéhez fűződik.

Tállyai lőcsei nemesi családból származott, és mint olyan, a német nyelvet is bírta, nem csoda, hogy a német nyelvű Pressburger Zeitung szerkesztőjeként indult karriere. Tállyai Dániel így indokolta a Presspurské Noviny kiadásának szükségességét:

“E magyarországi nép csak a szláv nyelvet ismeri és főként mezőgazdasággal foglalkozik. Az egész birodalom hasznára lenne, ha ez a nép is olvashatna az újságban gazdálkodással kapcsolatos közleményeket, valamint tájékozódhatna azokról a gazdasági eredményekről és felfedezésekről, amelyek a fejlődését szolgálják.”

Nos, amikor majd legközelebb a parlamentben megint arról megy a versengés, hogy melyik tót párt tiltsa be hamarabb a magyar Himnuszt, akkor majd erre az “apróságra” is kéretik emlékezni! Nem nagy dolog végülis, Tállyai csak beemelt a civilizációba egy Magyarországi kisebbséget…

Ajánlott Cikkek