Hírek

403 éve: Bethlen Gábor és a Szent Korona

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem alakja és emlékezete megosztó a magyar történelemben. Megítélése a hazaárulótól a magyar érdekek és a református hit védelmezőjéig széles körben megoszlott az idők folyamán. Uralkodása alatt volt az Erdélyi Fejedelemség aranykora, melyet kiváló vezetésének köszönhettek. Azonban magyar király nem lett belőle annak ellenére, hogy a kezébe jutott a Szent Korona. 403 éve, 1619 október 15-én.

Boirítóképen: A Szent Korona (forrás: wikimedia, szerző: Pusztella, licenc: CC BY-SA 4.0) A kép illusztráció

Bethlen első hadjáratsorozata (1619–1621) idején Felső-Magyarország teljesen a kezébe került, az érsekújvári erőd és Nagyszombat elfoglalása után 1619 októberétől már Pozsony is a kezében volt.

Novemberben az evangélikus Sopron is meghódolt a protestánsokat támogató fejedelemnek és a Nyugat-Dunántúl katonai hadellátó központja lett.

Az 1608 óta a pozsonyi várban őrzött Szent Korona 1619 októberében Bethlen Gábor kezébe került, miután a katonák megadták magukat. Jelentős politikai előnyre tett szert a koronával.

A fejedelmet az ország politikai elitjének jelentős része 1620 végén, Besztercebányán magyar királlyá választotta. A koronát pecsétjeire és pénzeire is fölvésette. Bár Pozsonyt a Habsburgok sikertelenül ostromolták a cseh felkelők 1620 november 8-i fehérhegyi vereségét követően a koronát Zólyom várába szállíttatta. A kozákok fenyegetni kezdték a várat. A császári csapatok előretörése nem állt meg és előbb Kassára vitette 1621 áprilisában, majd júliusban Ecsed várába a koronát.

A Szent Korona 17. századi ábrázolása (Savaria.hu)

A korona utazása kapcsán született meg a fent látható 17. századi ábrázolás, az „országtábla”, mely a Koronához ténylegesen tartozó, vagy csak jogigény szerint függő országokat ábrázolja. Bethlen nem vihette Erdélybe a koronát, mivel ellenkezett az 1608-ban hozott törvényekkel, melyek kimondják, hogy az ország területén kell tartani és a magyar rendek sem fogadták volna el.

Érdekesség, hogy nem csak a koronát, hanem a koronázási jelvényeket vitette el, továbbá még a pozsonyi koronaterem vasajtaját is. A korona őrzésére nagy gondot fordított. Ennek reprezentatív okai lehettek.

Bethlen királyságának megvolt a propaganda-háttere, a szultán támogatása és a magyar rendek még meg is választották. Ezek ellenére – joggal tesszük fel a kérdést – miért nem koronázták meg?

Egyrészt, törvényes koronázása nem volt, hiszen az esztergomi érsek – pont az ő hadai miatt – Bécsbe menekült. Ugyanakkor a protestáns Pfalzi Frigyes is megszerezte 1619 novemberében a cseh korona, tehát teljesen nem volt kizárt lehetőség a koronázás. Viszont az érvényessége annál inkább kétséges lett volna.

Hatalma csúcspontján, hódításai közepette és a cseh lázadók veresége előtt mondott le a koronáról. Rájöhetett, hogy a protestáns szövetségi rendszerben adott sikerei ellenére, hogy a szultán vazallusaként sosem lehetne önálló király.

Fölismerhette, hogy ha elfogadja a koronát, akkor maga hozza el a véget Magyarországnak és oszmán megszállás alá kerülne a teljes ország.

Saját szavaival így magyarázta:

Ha én magamat megkoronáztattam volna, soha én nálamnál bolondabb, de nyomorúltabb fejedelem nem lött volna, mert a Porta mindjárt az országnak végházait én tőlem megadni kívánta volna, melyet ha nem cselekedném, azontúl avval fenyegetne, hogy ellenem támad az német mellé

Kérdésünkre több választ kaptunk.

Bethlen Gábor inkább politikai ütőkártyaként tekinthetett a Szent Koronára. De tagadhatatlan, hogy voltak ambíciói a magyar és talán még a cseh királyi címre is.

Mindezt oszmán védnökség alatt képzelte el. Viszont a körülmények hatására a korona átadására kényszerült. Az is segített neki a döntésben, hogy az oszmánok nem engedték volna, hogy egyesítse Erdélyt és a Magyar Királyságot. 

Végül nem állt sem az ő, sem a magyarok érdekében, hogy király legyen. Továbbá volt török-tatár segítsége, de a Porta inkább a lengyel hadiszíntéren vetette be a fő haderejét. A cseh-magyar együttműködést sem karolták fel, nem tartották kivitelezhetőnek.

forrás: ujkor.hu

Ajánlott Cikkek