Magyarság Nagyjaink Történelem Történelem Videók

74 éve történt: Letartóztatták Mindszenty József esztergomi érseket

A vádak meglepőek (és igaztalanok voltak és ma is azok!): kémkedés, valutaüzérkedés, hűtlenség és hazaárulás. Talán az akkori rezsim a saját bűneit olvasta a magyarországi katolikus egyház fejére? Elképzelni sem tudjuk, de a lényegen nem változtat; a kommunisták el akartak mozdítani minden, ami vallás, mindent, ami hagyomány és mindent, és mindenkit, ami, aki magyar!

Borítóképen: Mindszenty bíboros

Mindszety (születési nevén: Pehm József) 1948 tavaszán a konfliktusba keveredett a kommunista kormánnyal a felekezeti iskolák államosítása miatt. Mivel álláspontját soha nem adta fel, 1948 december 26-án letartóztatták, majd 1949-ben – nyilván koncepciós perben! – hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek.

Az 1956-os forradalom idején Mindszentyt kiszabadították háziőrizetéből. November 3-i beszédében többek között hangsúlyozta:

“Mint a katolikus egyház feje kijelentem, hogy … nem helyezkedünk szembe a történelmi haladás irányával, sőt az egészséges fejlődést előmozdítjuk.”

Beszédében a kommunista rendszerről, mint bukott rezsimröl beszélt, de csak az egyház intézményeinek és társulatainak visszaadásáról szólt. Kiállt a sajtó szabadsága mellett. Elvárta még a szabad választást, melyen minden párt indulhat, továbbá a hit- és erkölcstan oktatás újraindítását.

Mindszenty letartóztatása

A felkelés leverése után az amerikai nagykövetségen talált menedéket. 1971. szeptember 28-án a magyar kormány által adott amnesztia alapján elhagyta a követségi épületet, majd az országot, és a pápa sürgetésére Rómába utazott. Mivel a Vatikán kereste a megegyezést Magyarországgal, Mindszentyt 1974-ben felmentették hivatalaiból.

Bécsben, 83 éves korában halt meg. Hamvait hazahozták Mariazellből.

Ajánlott Cikkek