Hírek

A Hámori-tó titka

Talán nem sokan vanna, akik tudják, hogy a vadregényes Felső-Hámor és Lillafüred határában található Hámori-tó egy olyan történet helyszínét rejti magában, ami generációkon át megmaradt, megőrizték a környék lakói, akik pedig a Hámori-tónak sokáig igazán nevet sem adtak… Lehet, hogy azért, mert ott már volt egy tó, amit Fel-tó névvel illettek?

Borítóképen: Hámori-tó, háttérban a Palotaszálló

Nem tudjuk, de az tény, hogy a ma ismert tó mesterségesen felduzzasztott állóvíz, amit azért hoztak létre, mert az 1800-as évek körül az ómassai kohó már nem tudott bővülni, az újabb kohó helyét pedig Újmassán jelölték ki, ahol viszont nem volt elég a működéshez szükséges víz.

Erre Hámor község felső végén levő Garadna- és Szinva-patakok összefolyása volt a legalkalmasabb, ahol már akkor is volt egy Fel-tó nevű tó, melynek vizét gyógyhatásúnak tartották.

Lillafüred, elől a Hámori tó, mögötte a Palotaszálló

Csak érdekességként említjük, hogy 1925–1929 között felépült a Lillafüredi Palotaszálló, emiatt a Szinvát elterelték elsősorban azért, hogy legyen hely a Palotaszállónak, és ne kelljen tartani az árvizektől. Ezzel a tereléssel a Szinva a tó kihagyásával a Lillafüredi-vízesésen át Felső-Hámorban találkozik a tó gátjából kijövő Garadnával. Ezért a vízutánpótlás lecsökkent. Ekkor már nem működtek a kohók, a szálló megépítésével az egykori iparterület egyre inkább a turizmust szolgálta – még akkor is, ha a kisvasút a személyszállítás mellett gazdasági tevékenységet is végzett ekkoriban.

A kisvasút

Milyen történet helyszíne volt tehát a Fel-tó, és annak partja, amit ma a Hámori-tó rejt magában? Íme:

Valamikor, több száz évvel ezelőtt a Hámori-tó helyén egy természetes tó vize kéklett.

A környékbeliek gyakran egészítették ki szűkös táplálékaikat a természet adta tóból kifogott halakkal. Akkoriban – a középkor századaiban – nemcsak a járványok, hanem az éhínség is pusztította az embereket; nagy kincsnek számítottak a Fel-tó halai.

Azt mesélik, hogy egyszer nagy éhínség pusztított a környéken, hullottak az emberek, mint ősszel a legyek. Nem volt gabona, hogy kását főzzenek, kenyeret süssenek; egyedüli élelemként csak a hal szolgált, amit a Garadna patakból vagy a Fel-tóból ki tudtak fogni.

Ebben az időben, aki csak tehette, hajnalban már a tóparton ülve várta a hal képében a tóból érkező jószerencsét.

Azt mondják, egy kora őszi hajnalon ismeretlen, sovány, harminc körüli férfi tűnt fel a tóparton. Mezítláb volt, járása szokatlanul könnyed, szinte lebegő volt, mintha a testének nem lett volna súlya, a fű szinte meg sem hajlott a talpa alatt. Hosszú, sötét haja göndör csigákban omlott a vállaira, arcát szakáll keretezte. Fehér ruháját láthatóan belepte az út pora. Nesztelenül járt, a Fel-tónál halfogással próbálkozók mégis mind felfigyeltek különös járására, arcának szomorúságára, szikár alakjára, prófétai külsejére.

Az idegen könnyed lépteivel körbejárta a tavat, majd leült a partra, a legszegényebb falubéli, Kódis közelébe. Így hívta őt mindenki, mert a felesége halála után a rámaradt tizenkét gyerekkel gyakran eljárt koldulni a környékbéli módosabb gazdákhoz. Kódis hitvány vesszőkosarában egyetlen árva keszeg vergődött csak. Azt nézte a jövevény, és azt nézte Kódis is nagy keserűséggel

 Hiszen harmadik napja nem evett, inni is csak vizet ivott. Szédelgett már az éhségtől, mégis elvetette a gondolatot, hogy egymaga egye meg a halat. Úgy érezte, nem tudna lenyelni egy falatot sem a sült keszegből, pedig már a gondolatára is összefutott a szájában a nyál. Hogy ehetne ô halat, mikor a gyerekeinek csak üres ciberelevest tud adni ebédre?!

Az ismeretlen jövevény barna tekintete olyan szelíden és kitartóan szegeződött Kódisra, hogy ő egy pillanatig azt hitte, az arcára van írva mindaz, amit gondolt. Lopva visszanézett az ülő alakra.

Vándor ez – gondolta magában Kódis –, messziről jöhetett. Az idegen, mintha meghallotta volna, megszólalt: – Nagyon messziről jöttem.Nincs tarisznyád – állapította meg Kódis. A jövevény bólintva hagyta helyben a megállapítást. – Éhes lehetsz – suttogta maga elé Kódis. – Éhezel és szomjúhozol te is – mondta szomorúan az idegen, és az arca hirtelen éveket öregedett.

Éheznek és szomjaznak sokan – kisebbítette Kódis a maga baját azzal, hogy a sorstársait is belevette.

Saját maga számára is váratlanul kivette a vesszőkosárból a keszeget, s átnyújtotta a barna hajú férfinak. Szinte mentegetőzve mondta:

Tudom, hogy kevés, de fogadd el!

A férfi tétova mozdulattal vette el a halat. Kódis szívét valami különös melegség járta át; annak az öröme, hogy ő, Hámor legszegényebbje, adhat valakinek.

Mosolyogva kérdezte: – Meg tudod sütni? Volt már a kezedben hal? Az ismeretlen is elmosolyodott: – Egyszer régen, igen. Két hal – majd lassan folytatta – és öt kenyér.

Kódis elértette: – Kenyerem nincs. De a halat szívesen adom – és szedelőzködni kezdett.

Az idegen tekintetéből eltűnt a szomorúság, az arcáról az idő nyomait eltüntette valami belső ragyogás; egyre fényesebb, egyre fiatalabb lett. – Várj! – kérte szelíden Kódist. – Ne menj még! Mielőtt elmégy, merítsd meg újra a kosaradat! Ő megbűvölten engedelmeskedett.

Alig bírta kiemelni a kosarat, tele volt hallal. Örömében felkiáltott, s megfordult, hogy megmutassa a jövevénynek a gazdag fogást. De az már nem volt sehol.

Kódis szerencséjét látva a többiek is belemerítették kosarukat a Fel-tó vizébe, és csodák csodája: az övékben is egymás-hegyén hátán ficánkoltak a pontyok, keszegek, domolykók, sügérek. Híre ment a környéken, hogy valami prófétaféle ember megáldotta a tavat, azért van benne annyi hal.

Hogy azért volt-e vagy sem, ki tudja ma már! De annyi bizonyos, hogy attól fogva a tó vizéből nem fogytak ki többé a halak. A 14–15. században nemcsak a helybelieket, de a diósgyőri pálos szerzeteseket, és böjt idején a szentléleki kolostor lakóit is ellátta a Fel-tó.

(Csorba Piroska, Fedor Vilmos: Miskolci legendák, 23.o.)

Ajánlott Cikkek