Hírek Szavazás Vélemény

A hazaárulás mai jogi értelmezése és a “független sajtó” mítosza

Néhány napja került ki a legnagyobb file megosztóra a Kontra új videója amiben Megadja Gábor és Bódi Ábel mutatják meg, hogy Magyarországon sajtótermékeket és civil szervezeteteket támogatnak külföldi kormányok. Persze ezt elintézhetnénk egy legyintéssel és odavethetnék ezek hazaárulók. Vettük magunknak a bátorságot és megkerestük a törvényi szabályozást mi is az a hazaárulás. Kérjük először tekintse meg a videót, majd döntse el ön kimeríti e a hazaárulás fogalmát ezen szervezetek működése.

borítókép : https://www.maxpixel.net free pic

A hazaárulás fogalma a hatályos Magyar törvények értelmében

A 2012. évi C. törvény a hazaárulásról a 258. §-ban – a korábbi szabályozással lényegében azonos módon – a következőket rendeli:

 • Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 • A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást
  • a) súlyos hátrányt okozva
  • b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával
  • c) háború idején vagy
  • d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével követik el.
 • Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A hazaárulás jogi tárgya

A bűncselekmény jogi tárgya a Magyar Köztársaság alkotmányos rendje, függetlensége, területi épsége. Alkotmányos rend alatt értjük az alkotmányt, az alkotmányban foglalt elveket és intézményeket, valamint az azok zavartalan működéséhez fűződő érdeket.

Elkövetési tárgya

Elkövetési tárgya kettős: egyrészt kapcsolat felvétele, másrészt kapcsolat fenntartása külföldi kormánnyal vagy szervezettel. A kapcsolat felvétele feltételezi, hogy az elkövető a fent nevezett szervvel ténylegesen érintkezésbe kerül. A cselekmény ebben az esetben akkor befejezett, ha a másik fél a közeledést elfogadja. Ez történhet bármilyen módon. Kapcsolat fenntartása esetében már a két fél közti együttműködés a lényeg. A bűncselekmény elkövetéséhez külföldi kormány vagy szervezet megléte szükségeltetik.

Befejezett hazaárulás

Akkor tekinthető a bűncselekmény befejezettnek, amint az elkövető a külföldi kormány megbízottjával vagy a külföldi szervezet képviselőjével kapcsolatba kerül. Kísérlete elképzelhető.

Hazaárulás alanya

A bűncselekmény alanya tettesként csak magyar állampolgár lehet, vagy kettős állampolgár. Hontalan állampolgár egyáltalán nem követheti el. Felbujtó vagy bűnsegéd azonban bárki lehet.

Szándékos és gondatlan hazaárulás

Fontos a célzat fennállása. Az elkövető azért kell, hogy létesítsen vagy tartson fenn kapcsolatot, hogy ezzel sértse a Magyar Köztársaság függetlenségét, alkotmányos rendjét vagy területi épségét. Ily módon csak egyenes szándékkal követhető el: az elkövetőnek tisztában kell lennie tettével, és annak eredményét kívánja. Motívuma sokféle lehet: bosszúvágy, sértettség, netalán a fennálló rendszerrel szembeni ellenérzet.

A hazaárulás minősító körülményei

 • Súlyos hátrányt okozva: itt a nemzetnek okozott súlyos hátrányt kell érteni.
 • Állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával: ez lehet saját vagy más személy szolgálatának a felhasználása.
 • Háború idején: rendkívüli állapot, valamint az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények miatt elrendelt szükségállapot.
 • Külföldi fegyveres erő: külföldi kormány fegyveres testülete, zsoldosok stb.

SZAVAZÁS!

A szavazás előtt mindenképpen nézze meg a videót!

Ajánlott Cikkek