Magyarság Történelem

A hét leggorombább vicce – 1927. január 9.

Nagy Imre vicclapja, az Ojság című lap a korban igen népszerű műfajt képviselt, és nem állt távol tőle a vaskos tréfa sem… Ebből idézünk egyet, aminek későbbi variánsait egyébként ma is mesélik:

Borítóképen: Egy korabeli “Hacsek és Sajó” ábrázolás

Egy tanfelügyelő ellenőrző útján meglátogat egy falusi iskolát és miután meg akarja ismerni a gyerekek nyelvtani képességeit, felteszi a kérdést:

— Mondjatok egy alanyt.

— Rosszseb — feleli egy gyerek.

A tanfelügyelő csóválja a fejét és tovább kérdez:

— Tegyetek most ehhez egy jelzőt.

— A radai rosszseb — feleli egy másik.

A tanfelügyelőnek sehogysem tetszik a dolog, de azért felteszi még azt a kérdést is:

— Képezzetek ebből egy mondatot.

— A radai rosszseb egye meg a tanfelügyelő urat — hangzik a felelet.

Erre már dühösen odaszól a tanfelügyelő a tanítónak:

— De hát, tanító úr, az ég szerelmére, hogy lehet gyerekeket ilyesmire tanítani?

— Tanítja őket a rosszsebb — feleli indignálódva a tanító — Tudja a frász, hogy ezt a sok gané kifejezést honnan az anyjuk bújából szedték össze.

Ajánlott Cikkek