Magyarság Tájak/korok Történelem

A hídon át érkezett…

Ezzel a címmel jelent meg 1985. május 10.-én egy írás Rajcsányi Iván tollából a Határőr című újságban. Ma már nehéz elképzelni, hogy miért védték egymástól és a másik állampolgáraitól az elviekben baráti országok, de akkor ilyen időket éltünk. Az említett cikket idézzük, hogy ne felejtsük el; ilyen volt!

Borítóképen: Komáromi vasúti összekötő híd 1955 körül, amikor a Wermacht 1945. március 25.-i rombolása után végre újjáépítették

Enyhe áprilisi hajnalra ébredtek a komáromi forgalom-ellenőrzőpont határőrei. A felkelő nap sugarai megcsillantak a Duna sötétszürke hullámain, és a folyón láthatóvá vált a híd vasszerkezetének árnyéka.

A túloldalon egy fiatal férfi fürkészte a magyar szakaszt, miközben állandóan arra figyelt, nehogy az utolsó pillanatban a csehszlovák határőrökbe rohanjon. Senkit sem látott. Ekkor összeszedte minden bátorságát, és a híd felé futott. Hátizsákja nyomta a vállát, úgy érezte, hogy a szíjak a húsába mélyednek, legszívesebben megszabadult volna kényelmetlen terhétől. A férfi felért a hídra, és megbújt a vastraverzek között, majd lassan, óvatosan indult előre. Időnként hátranézett, hogy meggyőződjön arról, nem vették-e észre, nem üldözik-e. Zakatoló hangot hallott, amely egyre erősödött. Az idegen a traverz egyik eleme mellé húzódott és megvárta, amíg a tehervonat elrobog mellette. Az órájára tekintett, pontosan hat óra volt.

A szerelvény nagy sebességgel közeledett a híd felé. A mozdonyvezető már messziről észrevette a férfit.

— Nézdd csak — szólt a társának —, mit keres itt ez az alak? Figyelmeztetnünk kell a magyar határőröket, hogy idegen van a hídon.

A tehervonat vezetője a hídra érve lassított és alaposan szemügyre vette a férfit, majd erőteljesen meghúzta a gázkart — igyekezett minél előbb a vasútállomásra érni.

Az idegen elbizonytalanodott. Tudta, hogy a mozdonyvezető észrevette, és sejtette, hogy szól a határőröknek. Arra viszont nem számított, hogy a közeli toronyból minden mozdulatát még valaki éberen figyeli, és csak azt a pillanatot várja, amikor előjön a hídról. Ám a férfi nem mozdult.

A vonat időközben befutott az állomásra és éles fékcsikorgással megállt. A mozdonyvezető elmondta Makra Zsigmond tizedesnek, a kutatócsoport parancsnokának, hogy egy idegent látott a vasúti hídon.

— Zöld hátizsák van nála és farmeröltönyt visel — közölte.

Makra tizedes nem vesztegette az időt s azonnal értesítette az állomásügyeletest, Dobos Gyula főtörzsőrmestert, aki riadót rendelt el.

A forgalom-ellenőrzőpont épülete pillanatokon belül megbolygatott méhkashoz hasonlított. A riadócsoport tagjai lélekszakadva rohantak a híd felé, miközben a többiek a mélységben zártak. Dobos főtörzsőrmester pedig felhívta a túloldali határőröket. Egy perc múlva a Duna másik partján is nagy nyüzsgés támadt. Az idegen — talán sejtette, hogy perceken belül érte jönnek a hídhoz — megfordult és visszaindult. Abban bízott, hogy sikerül eltűnnie Komárno forgatagában és ha az általa keltett zűrzavar elcsitul, ismét nekivághat. A fiatalember meggyorsította lépteit, és igyekezett minél gyorsabban távozni az immár egyre veszélyesebbé váló környékről. Újra csehszlovák területen volt. Még nem távolodott el messzire a hídtól, amikor a határőrök feltartóztatták.

Hat óra húsz perckor csöngött a telefon a komáromi fep állomásügyeletén. Dobos főtörzsőrmester Laczik zászlós, a csehszlovák határőrség beosztottjának hangját hallotta: „Köszönjük magyar kollégáinknak az értékes segítséget. A jelzett férfit elfogtuk. Egy ideig gondolkodhat, hogy érdemes-e illegálisan átlépni a határt.”

Eddig az idézett cikk.

Egyébként, aki nem illegálisan lépte át a határt, tehette, de csak pár átkelőhelyen, amelyek hol nyitva voltak, hol meg nem… és a határátlépés olyan procedúra volt, amit a ma 20-30 évesek elképzelni sem tudnak!

Hogy a fiatal, farmer ruhás férfi miért akart átjönni, arra sok magyarázat lehet, de a legkézenfekvőbb, hogy magyarként Magyarországon akart élni. Hogy miért? Ezt rábízzuk az olvasóra, biztos mindenkinek van rá megoldása. Vagy éppen a rendszerből volt elege, és Magyarországról egy lépéssel közelebb lehetett az akkori nyugat?

Ajánlott Cikkek