Magyarság Tájak/korok Történelem Történelem Videók

„A legrégibb magyar telegráf a gémeskút”

A kútgémmel való híradást már Herman Ottó így írja le: „A legrégibb magyar telegráf a gémeskút, a mellyel különösen a betyárvilágban sűrűn éltek a betyárok és a pártolóik. A gém különféle állásának jelentősége volt”.

Borítóképen: Gémeskutak a rónaságon

A kútgém állásáról messzire tudta a betyár, hogy pandúrok tartózkodnak a csárda környékén. Említi a hortobágyi népdal is:

Lebocsátva látom a kútgémet,

Elment már a csárdából a német,

Csaplárosné nyissa ki az ajtót,

Kilenc jerkét hajtottam, meg toklyót*.

De ha már a csárdánál tartunk – ami köztudottan kedvelt helye volt a betyároknak – egy kis kitérővel említsük meg azt is, hogy a csárdáknak is megvolt a maguk cégére, ami bizony igen sok információt adott az arra vetődőknek!

A pusztai csárdák cégére az épület végén, a padláslyukon kidugott rúdon függött:

Hosszú nyakú üveg, maréknyi fenyőforgács és egy-két színes szalag volt rajta leggyakrabban.

A borosüveg azt hirdeti, hogy itt bort mérnek, a fenyőfa forgács pedig azt, hogy itt ennivaló is kapható. A szalagok száma azt adta hírül, hány csaplárosnő van a csárdában!

De most nézzük a pásztorok jelzéseit, akik, ha nem is voltak feltétlenül kenyeres pajtásai a betyároknak, de saját jól felfogott érdekükben legtöbbször együttműködtek velük, ugyanis…

Nem volt eszközük arra, hogy a rájuk bízott állatokat megvédjék, ha a betyárral valamiért összekülönböztek…

Íme a kútgém jelzései, amelyek fontos üzeneteket közvetítenek, és – miután a rónaságból igen messziről láthatók – a távolból érkező is pontosan tájékozódhatott róla, hogy mi vár rá, ha a kút irányába halad. Persze ehhez ismerni kellett a jelzéseket! Nos, a jelzések:

A pásztorok jelzési kútgémmel

A jelzések megfejtései:

 1. Vigyázz, hivatalos ember érkezett!
 2. Hajtsák a gulyát vagy ménest az itatóhelyre!
 3. Elkészült az ebéd, jöjjenek ebédelni!
 4. Nagy baj, szerencsétlenség történt.
 5. Vigyázz, megérkezett az olvasó (számvevő) bizottság!
 6. Vigyázz, látogató gazdák érkeztek!
 7. A kút vize nem iható.
 8. A kút elromlott.
 9. A számadó nincs a közelben.
 10. Nő tartózkodik a pásztorálláson.
 11. Megérkezett az ócskás, lehet adni-venni.

*: a juhok elnevezése toklyó, tok, avagy másodfüves (kos-, jerke- v. ürütoklyó) a juh 13-24 hónapos korban, míg harmadfüvesnek 24-36 hónapos korban nevezik.

Ajánlott Cikkek