Magyarság Történelem Történelem Videók

A magyar ipar remekei: A MÁV 242, a vágtató Szellem

A múlt század 30-as éveiben még nem volt lefutott a verseny a gőzmozdonyok és más hajtásláncok között, amit az is mutat, hogy 1938. július 3.-án a London and North Eastern Railway Mallard névre A4-es sorozatú gőzmozdonya 202,6 kilométer/órás sebességet ért el az East Coast Mainline-on. De nekünk sokkal fontosabb, hogy Ganz Árpád sínautóbuszára a MÁVAG válaszként a MÁVAG-nál a 242 sorozatú gőzmozdonyt vetette be.

Borítóképen: MÁV242 – Dorog, 2018

Tudni kell, hogy akkor még a Ganz és a tőszomszédságában található MÁVAG (Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak) két különálló vállalat volt, melyek összevonására csak 1959. január 1.-én került sor, így a két üzem egy vállalatként csak ekkortól működött – egészen 1988-ig, amikor az egységes vállalatot sok kis cégre bontották s a MÁVAG nevet megszüntették.

A vetélytárs, az Árpád sínautóbusz:

Akkoriban tehát nem csak, hogy volt vasúti gépgyártás, de egymással versengő vállalatok voltak jelen a piacon, hiszen – ha már a kor gyártóit említjük – a vasúti kocsik gyártására ott volt a Rába és a MÁV Dunakeszi Járműjavító Üzem is, melyek aztán időnként jelentkeztek teljes szerelvényekkel is.

Miért nem volt jó a méltán világhírű 424-es sorozat? Erre a 242-es kifejlesztésénél figyelembe vett fő szempontok adják meg a választ, de az alapvető ok más volt;

A világháborút megelőzően méltán az európai élmezőnybe tartozó mozdonyfejlesztések már nem voltak finanszírozhatóak a MÁV-nál, mozdonyállományának nagyobbik része az elszakított területeken maradt, vonalhálózata, forgalma a korábbi töredékére esett vissza.

Az nyilvánvaló volt tehát, hogy a MÁV addig követett működési modellje nem követhető a továbbiakban, és ha már mind a terület, mind a gépállomány jelentősen csökkent, ahhoz más eszközökre volt szükség. Erre példaként talán leginkább a 601-es sorozat, amit egész egyszerűen nem volt értelme tovább gyártani a megváltozott körülmények között…:

De, mint ezt a bevezetőben említettük, akkoriban még nem áldozott le a gőzmozdonyoknak, még akkor sem, ha az Árpád sínautóbusz – mai fogalmaink szerint dízel motorvonat – bizonyított működése során, ahogy tulajdonképpen a Hargita motorvonat is, még ha az sohasem járt is azon a vonalon, amire szánták, és végül – Rákosin keresztül… – Kádár selejtezte ki, mint kormányzati vonatot. De ez már egy másik korszak, másik története…

Nos elég ennyi a kalandozásból, mert ugyan a magyar ipar remekeit bemutató sorozatunkban rengeteg kincsre lelhet az olvasó, a 242-es sorozathoz foghatót keresve sem talál!

Igen, ez egy nagyon különleges mozdony volt, és a különlegessége nem állt meg a teljesen burkolt, áramvonalat formánál, a gép sok más különleges megoldást is felvonultatott!

De nézzük a már említett fő szempontokat, amiket a fejlesztők a legfontosabbaknak tartottak:

  • max. 4-5 négytengelyes kocsiból álló gyorsvonati szerelvény továbbítására legyen alkalmas
  • engedélyezési sebessége legalább 120 km/h legyen
  • áramvonalas burkolatú legyen a nagy sebesség miatt
  • gyorsvonati kiegészítő fékkel rendelkezzen, hogy képes legyen megállni az előírt féktávolságon
  • tengelyterhelése minél kisebb legyen a magyar pályaviszonyokra való tekintettel
  • legyen kiegyensúlyozott nyugodt futású a nagy sebességre tekintettel, és mindkét menetirányban azonos sebességgel haladhasson, hogy ne legyen szükség fordításra a végponton
  • hatótávolsága 200–250 km legyen

A mi olvasatunkban arról van szó, hogy a tervezők gyorsítani szándékoztak (a MÁV még mindig csak 100 km/h sebességre képes gyorsvonati mozdonyokkal rendelkezett), de ezzel együtt is tekintettel voltak a magyar pályaviszonyokra és különös figyelmet szenteltek a futóműnek (a MÁV hálózatán erős nyomot hagyott az első világégés, nem csak méretében, hanem minőségében is…), azonban a hatótávolság tekintetében a korábbiaknál sokkal kevesebbel is beérték, amit mi 1920 okán realista megközelítésnek gondolunk.

A mozdony kazánjának felépítése követte a MÁVAG korábbi mozdonyai jól bevált kazánszerkesztési elveit. A kazánt az ikergépes túlhevített üzemnek megfelelő 18 atm üzemi gőznyomásra tervezték. Az állókazán sík tűzszekrényes volt, sík tűzsszekrénymennyezetű, amit mennyezetcsavarok tartottak. A többi tűzsszekrénytámfal támcsavaros volt.

A 2,75 m² felületű rostélyt közepes minőségű hazai barnaszenekre méretezték, és a közepén billenthető rostélymezőt képeztek ki, amelyet szítóvassal lehetett működtetni.

A rostély alatt tágas hamuládát alakítottak ki, melynek első és hátsó részén is zsalut képeztek ki, amiket a menetiránynak megfelelően nyitottak, illetve zártak.

A hosszkazán szegecselt kivitelű. A túlhevítő Schmidt rendszerű nagycsöves volt. A hosszkazánon két gőzszabályzót helyeztek el: az egyik hagyományos tolattyúst a gőzdómban a nedves gőz szabályzására, míg a másik Wágner rendszerű szelepest a füstkamrában, a túlhevítő gőzgyűjtőjében. A kazán tápvízellátásáról Friedmann rendszerű fáradtgőzlövettyű gondoskodott rácsos víztisztítón keresztül. A kémény kúpos, a fúvócső nem állítható. A kosár alakú szikrafogó perforált lemezből készült.

Ez a kialakítás – mondhatjuk – nem túl nagy különlegesség, hacsak azt nem vesszük annak, hogy a szerkezetet – megint csak realista megközelítéssel – a gyengébb minőségű szénre tervezték. Ami viszont véleményünk szerint mindenképpen olyan szerkezeti elem, ami akkoriban különlegességnek, sőt, előremutató megoldásnak számított, a futómű!

A mozdony nagy sebessége miatt a futóműre rendkívül nagy figyelmet fordítottak. A lehető legjobb futási tulajdonságok elérése érdekében választották a 2’B2’ tengelyelrendezést – két hajtott tengely két elülső és hátsó futókerékpárral.

A rossz pálya és a futómű sajátos elrendezése: kipörgés. Tévedés ne essen: a futómű kiváló!

A 242 volt a MÁV (és a MÁVAG) első olyan mozdonya, melynél az első és hátsó futótengelyek is forgóvázban voltak ágyazva.

Ez lehetővé tette a mozdony azonos sebességű és azonos menettulajdonságú közlekedését mindkét irányba. A forgóvázak mindkét irányba elfordulhattak 2˚ 50’-et, és ezenkívül oldalirányba is elmozdulhattak 70–70 mm-t rugók ellenében. A csatolt kerekek ágyazása viszont igen szoros volt. Ezzel a mozdony futása még nagy sebességnél is rendkívül nyugodt volt. A csatolt tengelyek lemezrugóit himbák kötötték össze.

A keret két főtartója végigfutott a mozdony teljes hosszán, 28 mm vastag, 1076 mm széles; keretkötések fogták össze arányosan elhelyezett kereszttartókkal.

A mozdonyt Knorr rendszerű önműködő légnyomásos fékkel és gyorsvonati kiegészítő fékkel szerelték fel, amely önműködően módosította a fékezőerőt a haladási sebesség függvényében. Ezenkívül nem önműködő kiegészítő fékkel és kézifékkel is felszerelték. A gépezet és a futómű kenéséről egy-egy, a hátsó csatolt kerékről hajtott kenőszivattyú gondoskodott.

A 242 sorozatú áramvonalas gőzmozdony eredetileg az ún. könnyű, 3-4 négytengelyű személykocsiból álló gyorsvonatok továbbítására készült. A mozdonyból, amely a MÁV leggyorsabb gőzmozdonya volt, a MÁVAG 1936 és 1940 között összesen 4 darabot gyártott.

A különösen jól sikerült futómű a mozdony rendkívül nyugodt futását eredményezte. Jól bizonyítja ezt, hogy más sorozatú gőzmozdonyokhoz viszonyítva a 242 sorozatú mozdony egyes pályaszakaszokon 20–30 km/h-val nagyobb sebességgel közlekedhetett.

A mozdony a viszonylag kis szénkészletével 200–250 km utat tudott megtenni, de az áramvonalas burkolatú mozdonyok Budapest és Miskolc-Kassa vonalon 120 km/h sebességgel továbbították a gyorsvonatokat az 1930-as évek közepétől.

Ezek a gépek voltak az utolsó, Európában menetrend szerint közlekedő áramvonalas gőzmozdonyok. Legutoljára e mozdonyok kettesével (“előfogatolva”) Budapest-Biharkeresztes között a nagy terhelésű Balt-Orient expresszt továbbították.

A sorozat egyetlen megmaradt példánya a 242,001 pályaszámú gép, amit selejtezés után Püspökladányban állítottak ki, ahol 1981 és 1998 között volt, majd ’98 és 2002 között újították fel, budapesti Istvántelki Járműjavító üzemben.

Felújítása során a mozdony kívülről közel eredeti állapotban pompázik, ám “belülről” korántsem. Az egyik legszembetűnőbb átalakítás a mozdonyon, hogy az eredeti széntüzelést átalakították finomítottgázolaj-tüzelésre, a kor igényeinek megfelelően.

Ezen kívül számos apróbb átalakítást is végeztek, de minden átalakítás ellenére ez a rendkívül impozáns gőzmozdony a hazai nosztalgiaflotta egyik “sztárja”. A kőbányai Közlekedési Múzeumban állítják ki, ahova 2021. januárjára már megérkezett.

A püspökladánybam kiállított 242-es gyorsvonati gőzmozdony leemlése

Hogy miért nem ért meg nagyobb sorozatot a 242-es? A MÁVAG-nál is be kellett látni, hogy ugyan nagyot alkottak, de a gőzmozdonyok kora lassan lejárt, a második nagy világégés, na meg az azutáni időszak pedig már nem kedvezett a hazai mozdonygyártásnak, arra csak a Ganz-zal történt összevonás után volt lehetőség, de az már egy másik kor volt…

Mennyire volt jó konstrukció a 242-es sorozat?

Nos, egy Berlin-Hamburg között végrehajtott kísérlet során 152 km/h sebességet értek el. A Püspökladány-Biharkeresztesi (101-es) vonalon egy mérés során a 242-002 számú gép elérte a 167 km/h sebességet 1961-ben (!!!), így sebességrekorder gőzmozdony volt – abban az évben.

A MÁV 242-es sorozatot egybek iránt Koporsó becenévvel is illették, talán a formára, a burkolt jellegre gonolva, de mi azt gondoljuk, hogy ez a mozdony volt tulajdonképpen a gőzmozdonyok temetése – innen tovább más nem nagyon volt út felfelé…

Ajánlott Cikkek