Foci Magyarság Minden más Sport Tájak/korok Történelem

A Magyar Nemzeti Stadion, 1936 – 3. rész: Pályázatok, Dél-Buda

A pesti helyszínek után a budai oldal helyszínei következnek. Akkoriban volt egy olyan irányzat, ami azt tartotta, hogy sokkal olcsóbb lehet az építés, amennyiben a terep adottságait ki lehet használni, akárcsak mondjuk a régi görög színházak esetében. Erre valójában csak a budai oldalon volt lehetőség – de ott sem mindenütt! Itt vannak ugyanis olyan dombok, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy egy 60.000 fő befogadására alkalmas nézőtér legalább egy részét ki lehessen alakítani oldalukban.

Borítóképen: Motorvezetéses kerékpár verseny az UTE stadionjában – 1927

Az előző rész:

7. Nádorkert és Lágymányos

Maróti Géza építészmérnök benyújtott tervezete a Nádorkertet és a Lágymányosnak a városszabályozási tervben kiállítási területül kijelölt részét, vagyis a Petőfi híd tengelye, a Budafoki-út és a vasúti töltés közé eső térséget együttesen vette volna igénybe a sportliget céljaira.

Budapest 1937-es térképén jelöltük a területet

Ez nem éppen az a hely, ahol dombok vannak, ellenben a közelben van a Duna, sőt, ott van egy öböl, a Kopaszi-gát mögött, ami akkoriban téli kikötőként funkcionált. De a tervező ezt az öblöt feltöltötte volna, és bár a stadiont nem a tó helyére képzelte el felépíteni, de a szintén általa tervezett kiállítási épületeket már a tó helyére tervezte.

Evezés céljára Maróti a Duna főmedrét akarta felhasználni, amelyet azonban a Csepel-sziget előtti kanyarulatban előálló különböző áramlatok miatt a bírálók komoly verseny céljaira nem találtak megfelelőnek. A koncepció ugyanakkor érdekes volt:

A több mint 70 hektáros területen a leginkább jellegadó épületek a Duna közelében elhelyezett úszópálya, a 70 ezres stadion (benne gyakorlótermek, bomba- és gázbiztos fedezékek), az ennek négy sarkán emelt, szállodaként működő óriástornyok (melyek az elcsatolt országrészeket szimbolizálták), illetve a keletről nyugatra futó tengely mentén sorakozó impozáns versenypályák és sportcsarnokok, továbbá az ezeket két oldalról közrefogó modern bérházak.

Maróti Géza lágymányosi stadionjának modellfotója, illetve elrendezési terve (1937)

Volt azonban pár komoly probléma a tervvel. A híd akkor még épülőben volt – csak 1937-ben került átadásra -, illetve elég komoly költséget, mintegy 1,2 millió koronát jelentő, legalább 6 méteres feltöltést kellett volna alkalmazni.

A bírálók éppen ezért azt írták, hogy a Nádorkert-lágymányosi megoldás csak akkor tekinthető sikerültnek, ha a kiállítási terület és a sportliget nem egymás mellett, párhuzamosan, hanem szervesen összekapcsolva, egymást kiegészítve létesül olyan módon, hogy a sportcéloknak rendelt építmények kiállítások alkalmával e célra is szolgálhatnak.

A városképi hatást igen jónak találták, ugyanis a Műegyetemtől délre található területen megvalósuló sportkomplexum megjelenésében méltó folytatása lett volna az oktatási központnak, és még azt is megjegyezték, hogy a város középpontjának tekintett területhez is igen közel volt, még Kiskörúton, illetve a Ferenc József hídon (ma Szabadság híd) megközelítve is!

A sommás ’ítéletben dicsérték a tervet, mert beépítetlen, rendezetlen területet érint, mert „művészien” kivitelezhető, a közművek, és egyéb szükséges beruházások kifejezetten a sportcélú építményekhez igazíthatók, így nem korlátozzák a megvalósítást, és jó közlekedés is kialakítható. Azonban…:

„A feltöltés költséges munkája, az alapozásnak ugyancsak a feltöltés okozta többletköltsége, a keserűsós talajvíz ellen való védelem szükségessége nagy hátránya.”

8. Albertfalva

Szesztay László mérnök, műegyetemi tanár Albertfalva déli részében, Dunamenti sík területen helyezte el a sportligetet. Tervezetében gondoskodott az összes sportágakról és a be nem épített területeket fásította volna. Közlekedés szempontjából elsősorban a meglevő államvasúti és déli vasúti vonalakat, továbbá a HÉV-et és a hajóközlekedést vette számításba.

A Szesztay által javasolt helyszín (pirossal jelölve), és a Nádorkert és Lágymányos terv helyszíne (kékkel) Magyarország 1941-es térképén

A vonatközlekedés különösen fontos volt, mert nem is olyan messze volt a Kelenföldi pályaudvar, illetve a terület mellett ment el Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonal, melynek Alberfalván megállója is volt, de természetesen a hajóforgalomra is épített.

Egyébként korábban nem messze volt innen a híres UFAG gyár:

Városképi szempontból igen kedvezőnek ítélték a helyszínt, hiszen mind a Budafoki út, mind pedig a Fehérvári út kialakítását – mint a leginkább használt útvonalak a megközelítésre – megfelelőnek ítéltettek, ugyanakkor előbbivel kapcsolatban megjegyezték, hogy annak utolsó, 700 méteres szakasza még nem készült el… és ez bizony 200.000 pengőt igényelne.

A levegőt tekintve kifogástalannak ítélték a helyet, azonban azt megjegyzik, hogy a helyzet hozzávetőleg azonos az előző pontban tárgyalttal a talaj szempontjából, hiszen ez a terület ugyanazon terület a Duna mellett, ami lágymányosi lapálynál kezdődik. A magas talajvízszint miatt a stadiont mindenképpen alagcsövezni kellett volna, ami megint plusz költséget jelentett volna.

A közlekedéssel kapcsolatban annyit jegyeztek meg, hogy bár a terület messze van Budapest központjától, de javarészt szinte lakatlen területen kell megközelíteni a helyet, így a közlekedés gyors lehet, ugyanakkor azt hiányosságként említik, hogy nincs villamos, és azt javasolják, hogy a HÉV-et alakítsák át villamos vasúttá. Mert bizony a HÉV – amira talán leginkább utalva lenne a nézőközönség – ezt a feladatot nem képes ellátni – írták.

A sommás bírálati összefoglaló tulajdonképpen le is mond erről a tervről:

„E javaslat legnagyobb hátránya, hogy a terület nem fekszik a főváros határain belül és nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyek ezt a hátrányt kiegyensúlyozni képesek volnának. Előnye ugyan a kis telekérték, a szép dunaparti fekvés és a kifogástalan levegő, de sem közvetlen környezete, sem pedig a hozzávezető útvonalak nyújtotta városkép nem jelentenek részére előnyt.”

9. Tabán

A Tabán már tipikusan az a hely, ahol a földrajzi adottságokat igencsak jól ki lehet használni, ugyanis a területen van egy síknak mondható rész, de a Gellérthegy Naphegy felé erősen emelkedik.

Körmendy Nándor építészmérnök a kiürített Tabánba tervezte a stadiont azzal az indokolással, hogy a megtartott tervpályázat és a városrendezési ügyosztály tervei számos ötletet vetettek ugyan fel a Tabán kihasználására, azonban az eddigi befektetések és a még várható költségek a telkek önköltségi árát olyan magasra emelik, hogy azoknak eladás útján való visszatérülése nem valószínű. Körmendynek ezt a véleményét igazolta időközben a fővárosnak a Tabán felhasználására vonatkozó határozata.  

A régi Tabán hangulata cikkünkben:

Tervezetében a stadion egyik oldalával a Gellérthegy-Naphegy lejtőjére támaszkodik, másik oldala pedig a Vár felé nézett volna.

Körmendy ezen a területen csak magát a stadiont gondolta felépíteni, míg a többi sportpályát már nem. A versenyzők elhelyezése céljából az Attila körút mentén sportszállókat épített volna, melyeket, mint középigényű fürdőszállókat is értékesíteni lehetett volna.

A bírálók nem kímélték a tervet, mert annak ellenére, hogy az építési költségek alacsonyan tarthatók lettek volna, és a kiüríteni szándékozott Tabán rendezés is megoldható lett volna…:

„Végeredményként megállapítható, hogy a stadion elhelyezése a Tabánban nem kívánatos. Három fő érv szól ellene:

1. A közlekedés lebonyolítása rendkívül hátrányosan alakul és a környező belterületi városrészek forgalmát teljesen megbénítja.

2. Az a körülmény, hogy itt csak magát a stadiont lehet felépíteni, míg minden egyéb sportág részére a város más-más pontján kell mérkőzési lehetőséget keresni, illetve teremteni. Hivatkozunk itt az általános megjegyzésekben e kérdésre vonatkozóan mondottakra.

3. Végül a terület értékét túl nagynak tartjuk stadion telek gyanánt való felhasználás céljára.”

Ez utóbbi tervet azért nem részleteztük, mert annak idején a bírálók sem mentek bele komolyan a részletekbe, mert az elutasító vélemény már minden bizonnyal a részletesebb ismertetés előtt megszületett gondolataikban.

Ez egyfajta előítélet lett volna? Nem, tudni kell, hogy akkoriban a Tabán rendezésére nagyszerű tervek születtek. Vágó József például úgy képzelte el a Tabán újjáépítését 1936-ban, hogy ott rengeteg lakás és üzlet, valamint szállodai szoba létesíthető. Ezt mutatja cikkünk borítóképe.

Márpedig a lakás, az üzletek és szállodai szobák bevételt jelentettek, az olimpiai épületegyüttes megépítése esetén erre pedig nem számíthatott a főváros.

Ajánlott Cikkek