Épített örökség Magyarság Nagyjaink Történelem

A Magyar Repülés Hajnala

Pionírok és Innovációk: A Magyar Légiközlekedés Fejlődésének Kezdetei

borítókép : illusztráció fantáziakép

A 20. század elején a repülés terén elért nemzetközi sikerek hatására Magyarországon is egyre többen fordítottak figyelmet a légi közlekedés lehetőségeire. Már 1911-ben olyan teljesítmények születtek, amelyek a korabeli fejlett repülőnemzetekkel vetekedtek. Az 1911 és 1914 közötti időszakban a magyar repülés fejlődése rohamos volt, több szakaszában a nemzetközi szakértők és a nagyközönség elismerését is kivívta. A kezdeti kor 85 kísérleti repülőgépének építése és repülőkísérletei az egyetemes repülés történetében is jelentősek.

A magyar repüléstörténet gyökerei a XVIII. századig nyúlnak vissza. Az 1700-as évek elején Ciprián Josige szerzetes, akit jogosan nevezhetünk a repülés első magyar úttörőjének, szárnyakat készített, amelyeket a karjára csatolva megpróbált vele repülni. Sajnos, kora nem értette meg kísérletezéseit, és Nyitra püspökének parancsára az “ördög szekerét” nyilvánosan elégették, Cipriánt pedig kiűzték a kolostorból.

A következő jelentős esemény 1848-ban történt, amikor Wágner Jenő tudós férfiú beadványt intézett Kossuth Lajoshoz, felajánlva egy repülőgép találmányának bemutatását. Bár Kossuth válaszát nem ismerjük, a kor technológiai fejlettsége még nem állt készen a repülőgép gyakorlati megvalósítására.

Martin Lajos, az 1848-as forradalom honvédtisztje és a kolozsvári egyetem professzora, egy “lebegő kereket” szerkesztett, amellyel 1896-ban sikerült 2-3 méter magasságba emelkednie. Egy berlini cég meg akarta vásárolni a szerkezetet, de Martin visszautasította az ajánlatot, mert hazáját akarta vele szolgálni.

Az 1900-as évek elején Némethy Emil mérnök, az aradi papírgyár igazgatója, több repülőgépet is épített, és ő volt az első a világon, aki acélcsöveket használt fel gépének építéséhez, 20 évvel megelőzve a későbbi világhírű német tervezőt, Fokkert. Némethy azonban túlságosan elméleti szakember maradt, és gépei – feltehetően a kor technikai korlátai miatt – nem emelkedtek a levegőbe.

Ezek a korai úttörők nem csupán a magyar repüléstörténet, hanem az egyetemes repülés fejlődésének fontos részesei is. Bátorságuk, innovatív szellemük és eltökéltségük útmutatást nyújt a jövő generációi számára is.

forrás: Arcanum adatbázis

Ajánlott Cikkek