Magyarság Történelem

A szegények jámbor segítője

„A Magyar Tudományos Akadémia első osztályának 1871-ik évi december havában tartott értekezletén terjesztette elő Gyulai Pál azon indítványát, mely szerint az osztály kétség nélkül meg lévén győződve a régi magyar költők művei kiadásának a nemzeti nyelv, irodalom és történet  szempontjából egyaránt halaszthatatlan szükségességéről, minél  elébb bízza meg valamelyik tagját ezen gyűjteményes munka  szerkesztésével s már az 1872-dik évi költségvetés összeállítása alkalmával kérje az első kötet kiállítására megkívántabb összeg folyóvá tételét” – írja az 1877-ben kiadott „Régi magyar költők tára” című kiadvány előszavában Szilidy Áron.

Borítóképen: Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Mi ebből a kötetből egy rövid versrészletet vettünk ki “A szegények jámbor segítője” című versből, ami véleményünk szerint sokféleképpen értelmezhető, a lényegét tekintve szerzője – akit nem nevez meg a kiadvány – Szűz Máriához fordul segítségért.

AVE SALUTIS HOSTIA…

Idvöz légy istennek szent anyja.

Mennyei szent ajándék.

És egyetlen egy malaszt!

Tekénts minket kegyesen,

Hogy szabadúlhassonk

Az tévelgő úttól,

Bódog szíz Mária.

Istennek szent anyja,

Taníts minket tartania Istennek parancsolatig

És hálálatost minket

Neki szolgálni.

Mennyei malasztot

A felséges országból

Te szíz anya Mária!

Nyerj minekünk bocsánatot,

Es szent fileidet

Hajtsad alá nekönk!

Miért idéztük a verset? Hogy megmutassuk a Mária kultusz szerves jelentlétét a középkori költészetben, ami természetesen a mindennapok szerves része is volt.

Ajánlott Cikkek