Foci Magyarság Semleges Térfél Sport Történelem

Ahogy azt Móricka… Foci játékismertetés 1894-ből!

A lapdarúgás (igen, így „p”-vel!) már 1894-ben kopogtatott az ajtón, népszerűségének növekedéséről a lapok is beszámoltak. Az Ország-Világ 1894 február 11-én megjelent számában Bodon Károly dr. számol be a játékról, és annak – általa ismerni vélt… – szabályairól.

Borítóképen: Játékelemek képeken az idézett cikkből – ez láthatóan tényleg futball

Van bőven zavar a történetben, de a lelkesedést kell értékelni, és annak felismerését, hogy a következő évtizedekben a futball lesz az a sport, ami utat tör a többi sport számára is azon az úton, ami végül mindenki számára elérhetővé tette a sportot! Íme:

A játék megkezdte már hódító körútját s nem kétlem, hogy valamint a cricket és lawn-tennis, úgy a football (labdarúgás) is el fog jutni mihozzánk.

Nemcsak a mi kontinensünkön terjed el mindjobban e szép játék, hanem űzik már mindenütt, ahol az angol befolyás érvényesül: Észak-Amerikában, Afrikában, Indiában és Ausztráliában. A játék szabályait a Rugby Football Union állította össze s ezeknek hódol majdnem minden football-klub.

A következőkben ismertetni igyekszem, amennyire egy rövid czikk keretében lehet, a játékot s annak főbb szabályait. A football (láblapda) körülbelül akkora, mint egy középnagy dinnye, alakja tojásdad. Anyaga bőrrel bevont kaucsuk. A lapda levegővel van megtöltve s így nagy fokban ruganyos. A játszók könnyű öltözetben vannak s az egy táborba tartozók öltözete egyforma. A főbb manipulácziók a következők:

1. Drop kick (csöppentő rúgás). A játszó a lapdát a kezéből leejti s midőn az ruganyosságánál fogva a földről visszapattan, felrúgja.

2. Place kick (helyből való rúgás). A lapdát a földre helyezik s úgy rúgják fel.

3. Punt (szabadrúgás). A lapdának esése közben való felrúgása.

A játék tere, valamely gyepes hely, melyen hosszúkás négyszög van kirajzolva. A négyszög hoszszabb szárai (AA és BB) körülbelül 75 méter hosszúak, a rövidebb szárak (AB) hossza körülbelül 45 méter. 00 oszlopokat jelez, melyeket 5 méter magasságban keresztgerenda köt össze. Ez oszlopok neve goal.

A játék főczélja a lapdát az ellenfél goalján átrúgni vagy átvinni. A játék tartama másfél óra, az első háromnegyed óra után 5 percz pihenő van. Amelyik párt e másfél óra alatt több pointet csinál, az győzött.

A lapdát az ellenfél goalja felett átrúgni 3 pointet, alatta átvinni 1 pointet számlál. Ha játék közben egyik vagy másik párt szabálytalanságot követ el, ez pointjeik számából egyet levon.

Érdekes momentuma a játéknak a scrummage. A játszók egy része kört képez, úgy, hogy a középen állók fejeiket dugják össze, a hátrább állók pedig fejeikkel nekitámaszkodnak az előttük állók hátának.

A lapdát közéjük dobják s a scrummage-ban résztvevők mindegyike igyekszik lábaival a lapdát az ellenfél goalja felé lódítani.

A játékot két umpire (versenybíró) s egy referee (főbíró), kik párton kívül állanak, vezetik s ítélik meg. A referee hatalma, amennyiben a játék alapszabályaihoz alkalmazkodik, korlátlan. Esetleges szabálytalanságok esetén a versenybírók egyike kis zászlóját felemeli, mire a referee — ha jónak látja — egy hangos füttyentéssel a játékot félbeszakíthatja. A hiba levonásba hozatala után a játék tovább folyhat.

A rögbi és a futball közötti különbségeket nem sikerült megfejteni, ahogy az FA (Football Association) is kimaradt, és scrummage-nak sincs itt a helye – hogy csak pár tévedést idézzünk… Ellenben van egy igen értékes megállapítás:

A játék megkezdte már hódító körútját s nem kétlem, hogy valamint a cricket és lawn-tennis, úgy a football (labdarúgás) is el fog jutni mihozzánk.

És meg is érkezett, hogy aztán jó ideig a magyar foci dominálja a világ labdarúgását!

Ajánlott Cikkek