Magyarság Nagyjaink Tájak/korok Történelem

Aki még Világos után is kitartott – Klapka György

Kisnemesi család sarja. Cseh-morva származású, német anyanyelvű. A család felmenői között több hadmérnök, tiszt, tábornok is fellelhető. Nagyapja, Klapka Károly katonaember volt, II. József uralkodása idején települt Magyarországra. Tábori főgyógyszerészként szerzett magának rangot, vagyont és örökletes nemesi címet. Apja, Klapka József (Arad, 1786 – Arad, 1863. május 12.) városbíró, és 1819–1833 között Temesvár polgármestere, ezenfelül nyomdatulajdonos és könyvtáralapító.

Borítóképen: Klapka György

Édesanyját, Kehrer Juliannát nagyon korán, 4 éves korában elveszítette. Tizenegy évesen apja testvére, Klapka Frigyes és neje, Deák Krisztina vette magához. Nagybátyja császári és királyi huszár főhadnagy lévén, hazafias nevelésben részesítette. Tanulmányait szülővárosában a Temesvári Piarista Gimnáziumban, majd Kecskeméten, később a szegedi piaristáknál végezte. 1838-ban (18 évesen) a karánsebesi katonai iskolába került.

Isaszegi csata Tham Mor

A szabadságharc kitörése után 1848. júniustól százados a 6. honvédzászlóaljban; októbertől táborkari őrnagy, novembertől a bánsági sereg táborkari főnöke, decemberben a hadügymin. osztályfőnöke lett. 1849. januártól ezredes a Schlickkel szemben álló, későbbi 1. hadtestparancsnokságon, áprilistól tól tábornok, május 5-től 28-ig hadügyminiszter helyettes, májustól Borsod vármegye országgyűlésii képviselője, majd máj. 28-tól október 2-ig Komárom várának parancsnoka.

Komárom erődrendszer

A várat csak a szabad elvonulás biztosítása után, több héttel a világosi fegyverletétel után adta fel. Törökországba emigrált, majd Olaszországbanban és Svájcban élt. A krími háború idején Kossuth megkerülésével tárgyalt az emigráció részvételéről, de Ausztria semlegessége miatt a beavatkozásra nem került sor. Az 1859-i osztrák–olasz–francia háború idején a Magyar Nemzeti Igazgatóság tagja, részt vett az Olaszoországi Magyar Légió megszervezésében, 1864-ben támogatta Garibaldi Ausztria elleni fegyveres akciójának előkészületeit.

Az 1866. évi osztrák–német háború idején Bismarck támogatásával felállította a Klapka Légiót, amely azonban már nem vett részt a hadműveletekben. A kiegyezés után hazatért, az illavai kerület országgyűlési képviselője lett Tisza Kálmán balközép pártjában, és részt vett különféle vállalkozásokban.

Ajánlott Cikkek