Hírek

Aki megtalálta, majd feltárta Mátyás király palotáját – Schulek János építész

Schulek János (Pest, 1872. december 26. – Budapest, 1948. július 7.) építészmérnök. Schulek Frigyes építész fia, Schulek Vilmos szemészorvos unokaöccse.

A budapesti Műegyetemen végezte tanulmányait, majd ott lett tanársegéd 1894-ben. Ezután édesapjával dolgozott. Apja egyik főművének, a Halászbástyának volt az építésvezetője 1899 és 1902 között. 1903-tól kisebb megszakítással magánpraxist folytatott. 1927–1930 között a sárospataki Angol Internátus tervezéséve foglalkozott Klebelsberg Kuno (1875–1932) vallás- és közoktatásügyi miniszter utasításai szerint. A kivitelezési munkákat Árvai Pál építész vezette. Az épület átadásán részt vett 1931. szeptember 30-án Horthy Miklós kormányzó. Ő fedezte fel, majd tárta fel 1934-ben több méteres földhordalék alól Hunyadi Mátyás visegrádi palotáját. Ezen dolgozott haláláig. 1942-től a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet igazgatója volt. Sírja a visegrádi köztemetőben található.

Az 1941 Szépművészet című lapban mutatta be először a feltárandó területet

Szépmúvészet 1941

Az első alaprajz az újságban. Ezek alapján indult a feltárás

Szépművészet 1941 2.szám

Források arcanum

Ajánlott Cikkek