Magyarság Történelem Történelem Videók

Amikor a gépek átveszik a fogatok szerepét: A helybőlszántás

A mezőgazdasági munkák gépesítésének hajnalán olyan szántási módszereket dolgoztak ki, melyek esetében a gép maga nem mozdult (helyesebben; a gépek nem mozdultak). Ennek oka az volt, hogy a motorizáció ebben a kezdeti szakaszban még nem tartott ott, hogy megfelelő mozgékonyságú, súlyú és erejű gépeket állítsanak be a munkára.

Borítóképen: “Helybőlszántás szántás két lokomotivval” – 1881

Bár maga az eljárás, a kétgőzgépes helybőlszántás egy amerikai farmer, Willian Smith találmánya, 1853-ból, annak hazai alkalmazása már 1870-ben sor került. Hogyan szántanak ezzel az eljárással?

Nos, bármilyen legyen is az erőforrás (gőz-, belsőégésű- vagy elektromos motor), addig amíg a szántást végző munkagépet vontatja, szánt, addig az egyhelyben áll. Az erőgépek mindegyik esetben csörlődob és sodronykötél segítségével vontatják a billenőekét.

Kétgépes helybőlszántás – 1896

1870-ben tehát Albrecht főherceg Baranya megyei bélyei uradalmában már így szántottak, és ez a módszer hamarosan el is terjedt, de azért látni kell, hogy a gazdaságok és a parcellák méretei okán sok helyen nem volt gazdaságos alkalmazásuk. Bár létezett egygépes helybőlszántás is (ebben az esetben az egyik gépet egy tárcsás rendszerrel váltották ki), de a Kárpát-medencében a kétgépes eljárás honosodott meg.

A két gép pedig drága volt, üzemeltetésükhöz több emberre volt szükség, de ahol megfelelő méretű, egybefüggő földterületen szántottak, ott ezzel együtt is kifizetődő volt alkalmazása.

Egygépes helybőlszántás – 1881

Érdekességként megjegyezzük, hogy az ilyen rendszerű szántás egészen 1960-ig fennmaradt, mikoris Békés megyében, a Zsadányi Állami Gazdaságban is leálltak a Fowler típusú kétgőzgépes szántórendszer alkalmazásával.

És így működik:

Természetesen – ha már alkalmazták a rendszert – kiderültek hiányosságai is; a rendszer tulajdonképpen csak a betáplált energia felét hasznosította, ugyanis amíg az egyik gép húzott, a másik pihent, de – miután jellemzően gőzgépekről volt szó! – azt sem lehetett leállítani. És ha már alkalmazták Magyarországon, és tudták, hogy vannak a rendszernek hiányosságai, akkor meg is oldották a problémát!

Gibás Ferenc tiszapolgári gépész ugyanis szerkesztett egy nyersolajmotoros kétgépes helybőlszántó rendszert 1912-ben, ami már sodronykötelek segítségével azt biztosította, hogy az egyik gép közvetlenül, a másik közvetve vontatta az ekét.

Nicholson-Schlickkétgépes, Gibás-féle nyersolajmotoros szántórendszer

Ezt úgy érte el, hogy minkét gépre két sodronykötél dobot szerelt fel, melyeken ellentétes forgásirányúak voltak. Ez lehetővé tette, hogy egyesével kisebb teljesítményű motorokkal is elérjék ugyanazt a vonóerőt, és azt is, hogy folyamatosan lehessen használni az igen nehézkesen és lassan indítható és leállítható gépeket.

1912-ben a Magyar Királyi Kormány Földművelésügyi Minisztériuma 17.000 korona támogatást nyújtott a Gibás-szántórendszer fejlesztéséhez, amelyet tovább a Schlick-Nicholson Gépgyár Rt. folytatott. A szántórendszer hivatalos bemutatkozására 1913-ban Galántán került sor.

A Schlick nem először vett részt mezőgazdasági gépek fejlesztésében, de volt olyan, hogy a Röck – akivel egyébként egy időben szintén együttműködött – elvitte előle az üzletet…:

Páll Andor 1913-ban megjelent tanulmányában a következőképpen ír erről a szántórendszerről:

„A Gibás-féle kétgépes benzinmotorszántó teljesítőképességére ezen tapasztalatokat közölhetem. 21-21 HP-s gépekkel középkötött elég nedves talajon óránként 1210 négyszögölet szántott 8,75” mélyen. Tüzelőanyag és kenőanyag fogyasztása: 1000 négyszögölre 1,04 K, és 1600 négyszögölre 1,60 K, ami igen kevésnek mondható, kevesebb, mint bármely traktornál láttuk.”

Igen, a rendszer olyan hatékony volt, hogy az akkori traktorokhoz képest gazdaságosabban volt üzemeltethető, de azt meg kell jegyezni, hogy még mindig nem voltak nagyobbak a parcellák méretei, illetve nem sík területeken sem volt minden esetben alkalmazható a helybőlszántás.

A Schlick-Nicholson gépgyár 40 lóerős Bollinder-motorokat használt erőforrásul a kétgépes szántórendszerhez, ami még jobb eredményeket adott nagyobb területeken.

Az addig rendre Galántán tartott mezőgazdasági gépbemutatók az első világháború idején elmaradtak, és szinte állandósult az üzemanyaghiány, így a gőzgépek alkalmazása újra előtérbe került, a belsőégésű motorok esetében pedig a szívógáz-rendszereken fejlesztették.

Szívógáz? Az meg mi?

A szívógáz szénmonoxid és hidrogén megfelelő mennyiségű levegővel képzett keveréke, amely a belsőégésű motorokban a benzinlevegő keverékhez hasonlóan égethető el. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy a folyékony üzemanyag helyett fa, mezőgazdasági melléktermék, akár kukoricaszárat egy kazánban izzították (nem elégették a kazánban, gőzt fejlesztve!) kevés oxigénnel (szén, széntartalmú anyag levegőtől elzárt hevítése kémiai bomlásig, azaz száraz lepárlás), ilyenkor nem szén-dioxiddá ég el a szén, hanem elégethető szén-monoxid képződik, ez a motor tüzelőanyaga.

Szívógáz-lokomobil metszetrajza (MÁV Gépgyár)

1914-ben a Magyar Államvasutak Gépgyár bemutatta a cséplőgépek erőforrásául szolgáló szívógáz üzemű lokomobilt, ezt követően pedig az „ASTRA” kétgépes helyből szántó berendezést. A gépegységek általános felépítése és a szántás véghezvitele a két gőzgépes, illetve a nyersolajmotoros kétgépes helybőlszántó rendszert követte.

A MÁV Gépgyár ASTRA elnevezésű szántóberendezések gépegysége

Magyarországon 1901-ben gróf Batthyány-féle ikervári uradalomban alkalmaztak két elektromotoros, „két villamos mozdony”-nyal működtetett helyből szántó berendezést, de ezek nem hazai gyártásúak voltak, vagy legalábbis erre nem találtunk bizonyítékot.

Kétgépes helybenszántás villamos erővel – 1881

Mind a Gibás-féle kétgépes rendszer, mind pedig a Magyar Államvasutak Gépgyár ASTRA rendszere, illetve a szívógázas berendezések is elterjedtek más országokban is, így elmondhatjuk, hogy a magyar mezőgazdasági gépgyártók bizony igen komolyan kivették a részüket az akkori fejlesztésekből!

És persze eljött a kor, amikor a motorizáció elért arra a szintre, hogy többé nem volt sok értelme a helybőlszántásnak, de ez már egy másik történet… És ebben is nagyot alkottunk!

Ajánlott Cikkek