Erdély Hírek

Az autonómia és az ijedős románok

Mint tudjuk, az igen karcsú kormánytöbbséghez szükséges az RMDSZ a kormányban, mert – amint azt már többször láttuk – a kisebbségi kormányzás egy lehetetlen küldetés Romániában. A Romania liberă szerint az így pozícióba került RMDSZ a többségért cserébe autonómiát kér. Igen, az autonómia megint szóba került, a román pártok pedig ijedtükben olyan patáliát csaptak, hogy csak úgy zengett…

Egymással versengve születnek nyilatkozatok az ügyben, és hogy az álláspontok mennyire távol állnak a kormányon belül is, mi sem mutatja jobban, mint hogy a legnagyobb jobboldali kormánypárt véleménye szerint Székelyföldön már most is megvan az autonómia… Ez nyilvánvaló hazugság, egy nagyon komolytalan próbálkozás, de a románok témához való viszonyulását igencsak jól példázza.

Kelemen Hunor

Ezzel szemben Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az Antena3 televíziónak adott nyilatkozatában azt ecsetelte, hogy „a székelyföldi regionális autonómia nem veszélyezteti a román állam területi egységét.” Érvei szerint az egyetemek, vagy tömegközlekedési cégek is autonómok, de mégsem veszélyeztetik Románia területi egységét, valamint felhívta a figyelmet arra is, hogy az autonómia valójában csak azt az uniós elvet (szubszidiaritás) jelenti, hogy a döntéseket a helyi, regionális szinteken kell meghozni, magasabb szintre emelni csak akkor érdemes, ha az hatékonyabb döntéshozatalt jelent.

Márpedig egyértelműen látszik, hogy Bukarest nem az a döntéshozatali hely, ahonnan hatékonyan lehet irányítani Székelyföldet, ellenben keresztbe tenni bármikor… Kelemen Hunor elismerte, hogy a román nyilvánosság egyenlőséget tesz az autonómia és a területi szeparatizmus közé, ezért érthető, hogy kényes témaként élik meg, de ugyanakkor kiemelte, hogy a szubszidiaritás minden megyét és minden állampolgárt megilletne Romániában, nem kizárólag az erdélyi magyarokat és székelyeket.

Ebben a kérdésben Székelyföld speciális eset, hiszen itt a nyelvi kérdések is felmerülnek, miután az itt a többséget jelentő székelyek számára biztosítani kellene az államigazgatásban azt, hogy lehessen ügyeket intézni magyarul.

Rareș Bogdan

Itt jött aztán a hazaféltő román cunami; a bevezetőben említett lap ijedtében egyenesen azzal jött, hogy az RMDSZ zsarolja a kormányt, Rareș Bogdan, a jobbközép nemzeti liberális PNL alelnöke és EP-képviselője – miután a román közgondolkodás toposzait felsorolta, vagyis, hogy az erdélyi nemzetiségek békésen élnek egymás mellett, együtt dolgoznak, barátságokat kötnek – kijelentette, hogy voltaképpen a székelyföldi megyék már rendelkeznek autonómiával.

Bogdan itt azonban nem állt meg, hanem valami olyan demagóg populista szöveget eresztett meg, hogy a logika beadta azonnali felmondását! Nézzük:

„Nem a hagyomány, a nyelv, a vallási hovatartozás kell a közösségek fejlődésének alapját adják, hanem arra kell törekednünk, hogy szeressük egymást. Igazi keresztényekként meg kell tennünk ezt a lépést: a tolerancia helyett szeretnünk kell egymást.”

Egyébként Bogdan – nyilván a szeretet és a tolerancia jegyében… – számtalan alkalommal elmondta, hogy az erdélyi vagy székelyföldi magyarok autonómiatörekvése szegregációs célokat követ, Budapest nemzetpolitikája pedig Erdély elszakítását, Nagy-Magyarország visszaállítását kívánja elérni. Kár is erre több szót fecsérelni, látszik, hogy ijedtében megzavarodott a PNL alelnöke, ahogy az összes román párt is!

Az eset megint azt példázza, hogy az egyébként lenézett és gazdaságilag direkt lemaradásra kényszerített, magyarok, székelyek által lakott területekre csak hatalmi érdekekből van szüksége Romániának, egyéb célja nincs, csak a magyarokkal szembeni felsőbbrendűség bizonyítása.

Ma rosszabb a helyzet, mint a “Kárpátok Géniusza” idején?

Ajánlott Cikkek