Erdély Hírek Magyarság Történelem

Az első igazi magyar szatirikus jellemrajz és vígjáték

Valamiért nem igazán van benne a köztudatban a „Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról” című alkotás, pedig a 16. századi irodalmunk egyik legbecsesebb emléke. Központi alakja, Balassi Menyhárt történeti személy, korának egyik hírhedt alakja. Tinódi Lantos Sebestyén hősiességét magasztaló krónikát írt róla. Harcokban megedződött, vakmerő katona volt, de fosztogató, orgyilkos, királyi pártfogóit anyagi haszonért elárulni kész főúr, igazi rablólovag.

Borítóképen: Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról

Ez bizony nem csak nyelvi szempontból teszi érdekessé a művet, hanem rámutat arra is, hogy a korban milyen erők feszítették szét Magyarországot – miközben a török fenyegetett…

Az ismeretlen szerző nem drámát akart írni, hanem dramatizált jellemrajzot. Mivel rettenetes nyomort látott Magyarországon s mert a Balassi-féle főnemeseket tartotta minden baj okozójának, alig talált megfelelő sötét színt hőse lefestésére. Adatainak igazságát az egykorú történeti források megerősítik.

Balassi Menyhárt rettegett hírű ember volt, igazi rablólovag, tetőtől-talpig romlott magyar úr. Alávaló tettek töltötték be életét. Áruló, rabló, orgyilkos volt egy személyben, réme messze vidékeknek.

A párbeszédes támadó irat ismeretlen szerzője azt a célt tűzte maga elé, hogy Balassi Menyhártot ország-világ előtt megszégyeníti, életéről lerántja a leplet, cselekedeteivel szemben kifejezi a nemzet megvetését.

Balassi Menyhártnak a maga személyéről tett nyilatkozatai jellemző önvallomások. Bevallja, hogyha bizalmas embere nem hoz neki kedvező választ Bécsből a német királytól, ismét kész épen olyan könnyen elárulni a német királyt, mint ahogyan már előbb is elárulta János Zsigmond magyar királyt és erdélyi fejedelmet. Elárulna ő bárkit bármilyen dologban csak azért, hogy aranyat gyűjthessen.

Eddig a történet és főszereplője. Figyelembe kell venni, hogy ez egy elfogult vélemény, de talán nem is Balassi Menyhárt személye a lényeg, hanem a kor, annak feszültsége, és az a tény, hogy külső erők hogyan akarták szétverni a Magyar Királyságot.

Ajánlott Cikkek