Épített örökség Magyarság Tájak/korok Történelem

Az első magyarországi fegyveres bankrablás!

Az első bankrablás 1908 október 28.-án történt meg, méghozzá Újpesten, a helyzetet pedig némileg bonyolította, hogy az elkövetők külföldi állampolgárok voltak. Ha úgy vesszük, az eset voltaképpen nemzetközi bűnözés kategóriájába sorolandó. De nézzük mi történt!

Borítóképen: A bankfiók bejárata

Akkoriban Újpesten, az Árpád út 19. szám alatt Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fiókja működött. 1908 október 28-án, egy átlagosan induló szerdai napon, valamivel délelőtt 11 után egy kétlovas bérkocsi állt meg.

A kocsiból két fiatalember szállt ki; egyikük fekete szemüveget viselt, míg másikuk bajszáról lerítt, hogy álbajusz, egyebek iránt pedig kék munkásruhában voltak mindketten.

A bankfiók bejáratánál mindkét férfi revolvert és tőrt húzott elő. A bankfiókban ekkor éppen nem volt ügyfél, viszont Devellák Károly fiókigazgató, Schaeffer Ignác pénztáros, Fleischer Hugó könyvelő, és Stern Sándor gyakornok bent tartózkodtak.

Tört magyarsággal csendre intettek mindenkit; „Csendben maradni! Nem beszélni!”, aztán pénzt követeltek.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank fiókja Újpesten

Ma már komoly biztonsági oktatásokat tartanak a banki alkalmazottaknak arra az esetre, ha bankrablás történne. A biztonsági szakemberek egyöntetűen azt mondják, nincs helye a hősködésnek, a megfelelő értesítések elküldése mellett együttműködőnek kell lennie az alkalmazottaknak, mert az emberélet elsődleges. Akkoriban azonban ez nem feltétlenül volt így, hiszen nem lehetett semmiféle tapasztalat ezügyben…

A pénztáros egyből becsapta a banktrezor ajtaját, a fiókvezető pedig rögtön odaszólt a könyvelőnek, hogy telefonáljon a rendőrségre. Ám tárcsázásra már nem maradt ideje: az egyik rabló a tőrével elvágta a telefonvezetéket. Ennek ellenére a fiókvezető nem esett pánikba. Szinte ugyanekkor szólt oda az ajtóhoz legközelebb tartózkodó gyakornoknak: Stern, szaladjon ki! Ő egyből az ajtó felé indult. Azonban a másik rabló futtában tarkón csapta, és ájultan zuhant a bankfiók padlójára.

Ezzel egyértelművé vált, hogy nem célravezető ellenállni a rablóknak, de az alkalmazottak még így sem voltak feltélen együttműködők!

A könyvelő csak a rászegezett revolver hatására volt hajlandó kinyitni a trezor ajtaját. Kisvártatva három ügyfél érkezett a bankba, ám a rablók erre is számítottak. Fegyvert szegeztek rájuk, és hangosan, fenyegető hanghordozással közölték, hogy ne ugráljanak, különben halál fiai.

A páncélszekrényből a páros besöpörte a papírpénzt, értékpapírokat és érméket. Éppen 41 722 korona 81 fillér értékben. Ennek értéke mai magyar forintban hozzávetőleg 87 millió forintot tesz ki.

A bankfiók belseje

Az egyik rabló azonnal kivitte az érmével teli zsákot, és visszatért a másodikért. Még úgy is legfeljebb tíz-tizenöt percig tartott az egész, hogy az egyik rabló kétszer is fordult.

A Magyar Királyi Csendőrség és a Rendőrség részéről a szükséges intézkedések és a halaszthatatlan nyomozati cselekmények azonnal megtörténtek.

Magyar Királyi Csendőrség

A csendőrség (korábban francia eredetű szóval zsandárság) Európa számos országában létező, helyenként szervezetileg részben a hadsereghez tartozó, katonai elvek szerint szervezett rendőri szerv, melynek fő feladata a rendfenntartás.

A testületre az 1881. évi II. és III. törvény vonatkozik. Az uralkodó a törvényt 1881. február 14-én szentesítette. Az új szervezet 1882. január 1-jén kezdte meg működését. A csendőrség tehát közbiztonsági szolgálat teljesítésére rendelt, katonailag szervezett őrtest.

Csendőrök, az újpesti bankrablás nyomozói (A közbiztonság almanachja 1910. évre)

Az új Magyar Királyi Csendőrség szolgálati tekintetben a belügyminisztérium, fegyelmi és személyzeti szempontból pedig a honvédelmi minisztérium alárendeltségébe tartozott. Létrehozásakor átvették a horvátországi és az erdélyi csendőrség vonatkozásában már létező gyakorlatot. A kezdeti nehézségek ellenére a csendőrség idővel Európa egyik leghatékonyabb testülete lett, 85–90%-os eredményességi mutatókkal.

A szemtanúk viszonylag jó leírásokat adtak a rablókról, mert az álbajusz, illetve a sötét szemüveg nem tette őket felismerhetetlenné, illetve az is egyértelmű volt, hogy a rablók idegenek a környéken, egyértelműen külföldiek voltak.

A személyleírások alapján huszonkét-huszonhárom éves, középtermetű, átlagos testalkatú férfiak képe bontakozott ki a nyomozók előtt. A tanúk megfigyelték, hogy az egyiknek kimondottan elálló fülei voltak, és a másiknak az arca jobb felén egy valószínűleg szúrásból eredő sebhely éktelenkedett.

Menekülésük meghiúsítása érdekében egy olyan nagyságú terület szoros ellenőrzése vált szükségessé, aminek határait a rablók a leggyorsabb járművekkel (autón, de elsősorban vonaton) sem léphették még túl.

Ez annyit tett, hogy egy jól meghatározott körben tulajdonképpen lezárták a területet. Fontos tudás volt, hogy több tanú kihallgatása után a nyomozók megtudták, milyen kinézetű volt a kocsi, sőt azt is, hogy milyen lovak húzták!

Az egykori bankfiók épülete ma – Árpád út és a Temesvári út sarok

Logikus lépésként a bérkocsiállomásokon érdeklődtek, de ott nem jártak sikerrel, a nyomozás ezen szála nem vezetett sehova – legalábbis ekkor. Beérkezett viszont egy igen érdekes információ!

A jól szervezett csendőrség, valamint a technika újabb vívmányait használó kommunikációs vonalaknak köszönhetően sikerült az elkövetők nyomára akadni! A távírón és telefonon szétküldött utasítások Szekeres István gödöllői címzetes csendőr őrmesterhez is elértek, aki elmondta parancsnokának, hogy délután öt óra tájban a máriabesnyői vasútállomáson két feltűnő alakot látott, akik sötétkék munkásruhát viseltek.

A kiküldött utasításokban levő személyleírások láttán egyértelművé vált számára, hogy a bankrablókat látta. Kollégájával, Bapkó címzetes őrsvezetővel azonnal visszautaztak Máriabesnyőre.

A két férfi azonban addigra továbbutazott, egyikük Budapest, másik a felvidéki Ruttka felé, a 2193. számú jeggyel.

Az őrmester ekkor felhívta az aszódi állomást, és meghagyta, hogy a jegy tulajdonosát odaérkezésükig tartsák fel. Szekeres és Bapkó már Aszódon kapták a hírt: a kisterenyei állomásra befutó ruttkai vonatról a vasutasok leszállították a 2193. számú jegytulajdonost. Igazoltatásakor kiderült, hogy az illető Jozef Piaszkowsky, aki lengyel nemzetiségű orosz állampolgár (akkoriban Lengyelország nem létezett), és 1886. október 24-én született – alig múlt huszonkét éves.

Az első magyarországi bankrablás egyik tettesét tíz órán belül elfogta a Magyar Királyi Csendőrség.

Közben a bérkocsi tulajdonosa önként jelentkezett a Budapesti Államrendőrségen, mert az újsághírek olvastán biztosra vette, hogy az ő kocsiját keresik. A tulaj elmondta, hogy németül gyatrán beszélő két fiatal férfi bérelte ki a kocsit, kocsisa pedig elmondta, mikor és hol járt a két utassal, akiket végül a gödöllői vasútállomáson tett ki, és hatalmas borravalót, száz koronát kapott!

A módszeres motozás során ugyanis az Piaszkowsky zsebében találtak egy cédulát, egy bizonyos Julian Antosziewicz nevével és egy Angol utcai címmel. Kiderült tehát, hogy a bűntársat Julian Antosziewicznek hívják, és az Angol utca 21. számú tömegszálláson lakik, Zuglóban.

Antosziewicz is lengyel volt, 1885. január 10-én született. Két egyrubelesen kívül 13 tízkoronás aranyérmét, egy további tízkoronás bankjegyet, és 6 darab egykoronás ezüstérmét találtak nála – és kihallgatói már akkor tudták, hogy ez a pénz az újpesti bankrablásból származik.

Az első magyarországi bankrablás második tettesét tizenkét óra leforgása alatt elfogta a Budapesti Államrendőrség.

Vallomásuk alapján átkutatták a kerepesi erdőt, annak is a Fácánerdő nevű részét. Meg is találtak elásva két Browning revolvert négy tárral, bennük összesen 24 éles lőszerrel, két tőrt, és egy zacskóban 63 további éles lőszert. A csendőrök találták meg ugyanott a bőr utazótáskát, és a bádogdobozokban elásott pénzt is.

A két elkövető együttműködő volt, végig beismerésben voltak, az ügyükben első fokon ítélkező Rónay Kamill bíró pedig viszonyleg enyhe ítéletet hozott:

Mindkét bankrabló esetében három év fegyházra ítélte, a mellékbüntetés pedig Magyarország területéről való örökös kitiltás volt.

Ám a Curia már mindkettőjükre ötéves fegyházbüntetést rótt, és Antosziewicz Lipótvárra, Piaszkowsky Sopronkőhidára került. Előbbit szabadulásakor Zsolna térségében azonnal át is tették a magyar határon. A sopronkőhidai dokumentáció eltüntetéséről gondoskodott a történelem, így Piaszkowsky további sorsát nem ismerjük.

A gyors és sikeres nyomozásnak köszönhetően a rablott pénz is meglett, 365 korona kivételével. Ezt az összeget azonban a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak gond nélkül kifizette a biztosító.

Ajánlott Cikkek