Hírek

Az Európai Bizottság újabb támadása az európai kisebbségek ellen!

A Beneš-dekrétumok alapján Szlovákiában a mai napig elkobozhatják „a magyarok és a szlovák nemzet árulói és ellenségei által birtokolt” mezőgazdasági területeket. És az Európai Bizottság szerint ez nem ütközik az uniós joggal! Ez már a legalja – mindig ezt gondoljuk – de Európa vezető testülete egyre csak lejjebb süllyed önnön pöcegödrébe… Az érvelés pedig már egyenesen bicskanyitogató!

„A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 104/1945. számú határozata a nemzeti hatóságok által az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően hozott történelmi jogi aktus. Az Európai Bizottság rendelkezésére álló információk alapján úgy tűnik, hogy a jelen ügyben a jogi aktusnak nincs olyan határokon átnyúló hatása, amely az uniós jog hatálya alá tartozna. Azokban a helyzetekben, amelyek nem kapcsolódnak az uniós jog végrehajtásához, a tagállamokra és igazságügyi hatóságaikra hárul a feladat, hogy biztosítsák az alapvető jogok tényleges tiszteletben tartását és védelmét, nemzeti jogszabályaikkal és az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban.”

Az érvelés arra épül, hogy az ügynek nincsenek határokon átnyúló hatásai, a kisebbségi kérdések pedig tagállami hatáskörbe tartoznak, így minden rendben. Az nem baj, hogy alapvető emberi jogokat tipor a máig érvényben lévő törvény? Úgy tűnik, Európában ez nem gond, de ha Juszuf, vagy Ahmed esetleg azt tapasztalja, hogy csúnyán néznek rá, az büntetendő, ahogy lassan homofóbbá avatják azt, aki nem menetel a Pride éléncsöcspiercinggel kidekorálva!

A két témát nem akarjuk összemosni, de látni kell, hogy igenis a törvénynek van joghatása, csak éppen az európai szervek mintha kicsit feledékenyek lennének… Történt ugyanis, hogy kicsivel több, mint egy éve a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Szlovákiát, mert az Állami Erdőgazdaság (Lesy Slovenskej republiky) a Beneš-dekrétumokra hivatkozva akar elkobozni egy magánszemély tulajdonában lévő 35 hektárnyi erdőt!

Értjük mi ezt, megtörtént az elmarasztalás, de minimum nem konzisztens, hogy az erdőgazdaság ügyében eljáró bíróság egyértelműen megállapítja a jogsértő magatartást, most pedig az Európai Bizottság rendben lévőnak tartja a törvényt, melynek pontos címe egyébként ez:

„A Szlovák Nemzeti Tanácsnak a 104/1945 számú, a németek, a magyarok és a szlovák nemzet árulói és ellenségei által birtokolt mezőgazdasági tulajdonnak a konfiskálásáról és gyorsított szétosztásáról szóló határozata.”

Figyelem, az erdőgazdaság valójában a hatályos törvények szerint járt el, melyről az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy jogellenes! Megjegyezzük, hogy már a bírósági határozat esetében sem volt teljesen érthető, hogy miért nem kötelezték az államot az emberi jogokat mélyen sértő, szélsőséges nacionalista törvény hatályon kívül helyezésére, ahogy most ez Európai Bizottság hozzáállása sem értelmezhető – sem jogi, sem formális logikai alapon!

Lassan be kell látni, hogy az Unió egy olyan nemzetek feletti intézmény, ami kizárólag önmagáért létezik, tisztségviselőit pedig kizárólag az egyéni karrier, és pozíciójukból eredő hatalomgyakorlás vezérli. Sokadszor szólunk:

Nem jó az irány!

Ajánlott Cikkek