Hírek Magyarok a világban

Az uniós jogok felülírják a nemzeti jogokat az Európai Bizottság szerint

Magyarország és Lengyelország Alkotmány jogi vitában van az Unióval. A két ország másképpen értelmezi pl. azt a fogalmat amit, egy ország belügyébe való beleavatkozásnak neveznek. Magyarország és Lengyelország szerint továbbá mások az európai értékek szokásjogok és a legtöbb probléma ebből adódik, mert ez a két ország az értékeit nem évtizedente váltogatja a mindenkori trendeknek megfelelően, hanem azok akár évszázados érvényességűek számukra.

Az Európai Bizottság csütörtöki közleménye szerint komoly aggodalmakat vet fel a lengyel alkotmánybíróság azon döntése, amely szerint az uniós alapszerződés egyes előírásai összeegyeztethetetlenek az alkotmánnyal.

Ezért – mint a közlemény fogalmaz – a bizottság fenntartja és megerősíti az unió jogrendjének alapelveit, vagyis az uniós jog elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben, beleértve az alkotmányos rendelkezéseket is.
A lengyel alkotmánybíróság arról döntött csütörtökön, hogy az Európai Unióról szóló szerződés bizonyos rendelkezései nincsenek összhangban a lengyel alkotmánnyal. A testület többségi véleménye szerint az uniós tagságból nem következik az, hogy az Európai Unió Bíróságának döntései kötelező érvényűek a tagállamokra nézve.
Az Európai Bizottság ennek kapcsán hangsúlyozta: a lengyel alkotmánybírósági döntés megkérdőjelezi az uniós jog elsőbbségét és az Európai Unió Bírósága tekintélyét. Leszögezte: az uniós bíróság minden határozata kötelező a tagállamok hatóságaira nézve, beleértve a nemzeti bíróságokat is.
A közlemény szerint az uniós bizottság elemezni fogja a lengyel alkotmánybíróság döntését, majd határoz a további lépésekről. A bizottság – mint a közlemény leszögezte – szükség esetén élni fog az uniós szerződésekből eredő hatáskörével az uniós jog egységes alkalmazásának és integritásának biztosítása érdekében.„Az Európai Unió az értékek és a jog közössége, amit minden tagállamnak tiszteletben kell tartania. Az európaiakat megillető, az uniós szerződésekből eredő jogokat védeni kell, függetlenül attól, hogy hol élnek az Európai Unióban”

– fogalmazott a nyilatkozat, hangsúlyozva: az Európai Bizottság feladata, hogy biztosítsa az unió jogrendjének megfelelő működését.

forrás: MTI, 888.hu

Ajánlott Cikkek