Hírek

Bártfa és Békéscsaba Játékgyárak: A Magyar Játékgyártás Története

A 19. század végén Magyarország ipari környezete jelentős átalakuláson ment keresztül. Ebben az időszakban a játékgyártás vált az iparfejlesztés egyik fókuszává.

Bártfa: Az Első Lépések

 • Indulás: A játékgyártás fejlesztése Bártfán kezdődött, ahol a város vezetői felismerték az iparágban rejlő lehetőségeket.
 • Szászországi Mesterek: A város szászországi gyermekjáték-készítő családokat telepített be, hogy az új iparágat megalapozzák.

A Technológia és Művészet Ötvözése

 • Innováció: A gyárak fa- és mâchée játékok gyártására specializálódtak, bevezetve új technológiákat és művészeti stílusokat.
 • Magyaros Stílus: A gyárak jelentős hangsúlyt fektettek a magyaros design elemekre, amelyek a játékokban is megjelentek.

Békéscsaba: Az Ipar Fejlődése

 • Werther Hugó: A tevékenység később Békéscsabára terjedt ki, ahol Werther Hugó vezetésével további fejlesztéseket és innovációkat vezettek be.
 • Művészi Jelentőség: A gyárak nem csak gyermekjátékokat, hanem művészi értékkel bíró játékokat is gyártottak.

Gazdasági és Társadalmi Hatások

 • Munkahelyteremtés: A gyárak jelentős munkahelyteremtő hatással bírtak a helyi közösségekben.
 • Ipari Képzés: Az iparág fejlődése hozzájárult az ipari képzés fontosságának növeléséhez a régióban.

A Hanyatlás Kezdete

 • Pénzügyi Nehézségek: A 20. század elejére a gyárak pénzügyi problémákkal küzdöttek.
 • Felszámolás: Az anyagi gondok végül a gyárak felszámolásához vezettek, ahol a Werther vezette gyár részvénytársasággá alakult, de nem tudta elkerülni a bukást.

Összegzés

 • Történelmi Jelentőség: A Bártfai és Békéscsabai játékgyárak története betekintést nyújt a magyar iparfejlesztés korai szakaszába, rámutatva a korabeli gazdasági és társadalmi kihívásokra, valamint a játékgyártás jelentőségére a helyi közösségek számára.

A Magyar Játékipar Fejlődése: Hagyománytól az Iparig

1. Rész: Hagyományos Babakészítés Magyarországon

Porcelánfejű babák

Bevezetés: A 19. században Magyarországon a játékipar még gyerekcipőben járt. A legtöbb játékot, különösen a babákat, falvakban és otthonokban készítették, felhasználva a környezetben megtalálható anyagokat.

A Hagyományos Babák Világa:

 • Anyagok és Formák: Az agyag, makk, gesztenye, pipacsvirág, kukoricacsutka, tűzifa és papír voltak a leggyakoribb alapanyagok. Ezekből különböző típusú babák készültek, többek között egyszerű pólyásbabák és bonyolultabb, ronggyal borított babák.
 • Jelentőség: A babakészítés maga volt a tevékenység lényege, nem annyira a játékhasználat. A lánygyermekek, anyák és nagymamák voltak a babakészítés fő szereplői, néha a férfiak is segítettek a folyamat egyes fázisaiban.

2. Rész: Játékeszközök a Kézművesek Műhelyéből

Kézműves Játékok:

 • Kicsinyített Másolatok: A kézművesek által készített játékeszközök gyakran a felnőttek használati tárgyainak kicsinyített másai voltak.
 • Mesterséges Képzés: Sok iparágban a legaprólékosabb munkának számított a kicsinyített tárgyak elkészítése, ezért gyakran ezek voltak a mestervizsga darabjai.
 • Játékká Válás: Idővel sok ilyen vizsgadarabból játék vált, amelyek a gyerekek számára szórakozást nyújtottak.

3. Rész: Az Iparosodás Hatása a Játékgyártásra

Az Ipari Gyártás Kezdetei:

 • Előzmények: Az 1870-es években kezdődött meg a játékok és babák iparszerű előállítása Magyarországon.
 • Játékkészítő Iskolák: Az első játékkészítő iskolák létrehozása jelentős lépés volt az iparosodás felé. Ilyen iskolák működtek Bártfán, Bánffyhunyadon, Hegybányán és más településeken.
 • Cél és Kihívások: Ezek az iskolák arra törekedtek, hogy a helyi lakosság számára kereseti lehetőséget biztosítsanak. Azonban az alacsony tanulólétszám korlátozta a gyártott játékok mennyiségét, így nem tudtak jelentős piaci részesedést szerezni.

A Magyar Játékipar Fejlődése: Hagyománytól az Iparig

4. Rész: Magyarországi Játékgyárak Alapítása és Története

A Gyárak Megalakulása:

 • Bártfai Játékgyár: Az Észak-Magyarországon, Sáros megyében alapított bártfai játékgyár volt az első és leghosszabb életű magyar játékkészítő üzem. 1884-től 1908-ig működött, kezdetben Werther Hugó, később Maugsch Róza és Fiai tulajdonában.
 • Werther Hugó és Békéscsabai Gyára: Werther Hugó békéscsabai gyára nem tudott érdemi konkurenciát jelenteni a külföldi játékszerekkel szemben, sem mennyiségben, sem minőségben.

5. Rész: Az Iparművészeti Babák Megjelenése

A Népviseletes Babák:

 • Iparművészeti Fejlődés: A 20. században jelentek meg azok az iparművészeti babák, amelyek a magyar tájegységek népviseletét tükrözték.
 • Új Igény: Ezen babák iránti igény elsősorban a nemesi és polgári családokban merült fel, ahol a babagyűjtés hagyománya már a 19. században elterjedt volt.
 • Házi Készítés: A parasztság körében ritkább volt a babagyűjtés. A Sárközben és a dunántúli sváb falvakban készített háromlábú babák inkább díszítőelemként szolgáltak.

6. Rész: A Gyári és Népi Babák Találkozása

Babagyűjtemények és Újrahasznosítás:

 • Porcelán- és Műanyag Babák: A nemesi és polgári családokban gyűjtött porcelán- és egyéb értékes babák gyakran új ruhát kaptak a helyi varróasszonyoktól, rendszerint a saját vagy a helyi népviseletbe öltöztetve.
 • Gyári Díszbabák: Az első népviseletes babák gyakran gyári díszbabák voltak, amelyeket különböző helyi viseletekbe öltöztettek. Sok ilyen baba ma múzeumokban és rangos gyűjteményekben található meg.
A háborús időkben 1942

A magyar játékipar fejlődésének második része a gyárak alapításától a népviseletes babák megjelenéséig terjed. Ez a szakasz bemutatja, hogyan ötvöződött a hagyományos kézműves gyártás a modern iparosítással, és hogyan alakultak ki új trendek a játék- és babagyűjtés területén a magyar társadalomban.

források arcanum

Ajánlott Cikkek