Hírek Magyarság Nagyjaink Történelem Történelem Videók

Bessenyei György: Magyarság

Vallyuk meg, hogy nagyon meg szükültünk a’ Magyarságba mellynek ugyan böségébe soha nem vóltúnk. Tsudálkozom nagy nemzetünkön, hogy ö, ki külömben minden tulajdonainak fen tartásába olly nemes, nagy és álhatatos indúlattal viseltetik, a maga anya nyelvétt feléjteni láttatik; ollyan világba pedig, melybe minden Haza, önnön nyelvét emeli; azon tanúl, azon perel, kereskedik, társalkodik, és gazdálkodik.

Borítóképen: Bessenyei György

Ollyan szánakozásra, s egyszersmind köpedelemre való tsekélységgel, kitsinyitik némellyek magokat, hogy magyarúl nem lehet mondják jól irni, okoskodni, mivel sem ereje, sem elégsége nintsen a nyelvnek, mellyekkel a’ tudományok szepségeket, és méllységeket, elöl lehetne adni. Ollybá venném ha mondanád egy nagy Hegynek melly arany kövel tele vólna, hogy semmit nem és, mivel nints bánya s’ bányász benne. Mit tehet aról a drága hegy, ha kintseit belöle nem szedik; mit tehet rólla a Magyar nyelv is, ha fijei ötet sem ékesiteni, sem nagyitani, sem fel emelni nem akarják. Egy nyelv sem származott a’ föld galyóbissán tökelletes eröbe; de azért még is sok van már erös és mélly közöttök. Ha az Anglusok soha nem kezdettek vólna nyelveken irni, azon okbúl hogy gyenge, nem vólna mosz sem fényes, sem olly mélly, mellyhez egy nyelv sem hasonlithat már e’ részbe, noha gyengébb vólt sokkal mint most a’ Magyar.

Nézzük meg az Anglust mi volt 1017ben mikor Kánut a Daniai féjedelem el foglalta. Guillelmus a Normándiai Hertzeg, ki öket járma alá vette hasonlóul a 11dik Százba egész Angliába meg tiltotta az Anya nyelvet minden törvény tábláknál, ugy hogy Normanus nyelven kellet mindent végbe vinni. Ez egész 11dik Eduardusig igy ment. Mi pedig Magarok magunk láttatunk nyelvünket meg tiltani. Guillelmus alatt nem lehetet hát Anglus nyelven mélly tudomány: De következik e’ onnan, ha akkor az Anglus nyelv tsekély vólt, hogy most se tsudálhassuk benn Miltont, Sakespeart, Jungot, [p 0005] Poppét? Ha ugyan az Anglus mindég abba maradt volna, hogy ne irjon a maga nyelvén, sem törvényt, sem pert, sem tudományt, mert gyenge, most is ostoba vólna.

Mi vólt a Frantia nyelv is 10dik 11dik Százba Róbert alatt? allig lehetet nyelvnek mondani együgyüsége miatt; ugy de, Risseliö még is ollyan taszitást tett rajta, hogy ö alatta, és utánna a két Corneliusokat, Deszperot, Moliert, Monteszkiöt, Voltért sat. frantziaságokban tsudálnod kell. Hová ment már ez a’ nyelv, abbol a mélységes alatsonyságbol melybe nyögôt, és mitsoda szé1lesen ki terjedet tudományt adott fiainak?

Görög ország böltsöje vólt minden tudományoknak; – hová elmelte fel nyelvét? Ugy de nézd meg, Amfiction 111dik Athenás béli király idejébe Kinek uralkodása alatt 12. Nemzetetskék, kétszer Esztendöben a’ Termófilesen öszve gyültek mint mi régen a’ Rákoson, hogy dolgaikrúl tanátskozzanak, hol tsak szóval végezték közönséges ügyöket. Nehéz lett vólna akkor Aristotelesnek, Plátonak, Xenofonnak, Homerusnak azt irni, mit idövel Görögül meg irtak. Irhatták vólna é Euripides es Sofokles is Nemes Tragediaikat Kranausz alat?

Jegyezd meg e nagy igasságot, hogy soha a földnek golyobissán egy Nemzet sem tehette addig magajévá a’ böltsességet, mélységet, valameddig a’ tudományokat, a maga Anya nyelvébe bé nem húzta!

Lehet, hogy ma már nehéz olvasni Bessenyei György mondatait, de ez csak azért van, mert a csodálatos magyar nyelv azóta sokat fejlődött – nem kis mértékben éppen Bessenyeinek köszönhetően! Őrizzük, védjük, mert a magyar nyelv nemhogy gyenge, igen is van „ereje”, és „elégsége”!

Az írás további részét Schell Ádám olvassa fel, a videó az 56. magyar nyelv hete alkalmából készült.

Ajánlott Cikkek