Magyarság Történelem Történelem Videók

Borbála: a szerelemjósló szent

December 4. Borbála napja. Borbála pogány apja minden tiltása ellenére kereszténnyé lett, a provincia prefektusának minden kínzását kiállta, sebei önmaguktól begyógyultak minden reggelre, majd végül apja fejezte le… De hitében mindvégig megmaradt! A 3. században élt Szent Borbála a bányászok, kohászok, tüzérek, építészek, tűzszerészek, ágyú- és harangöntők védőszentje, keresztény vértanú, a tizennégy segítőszent egyike. Borbála napján tudni kell viselkedni! A néphagyomány gazdag útmutatót hagyott ránk.

A hagyományok szerint Lucával és Szent Katalinnal együtt a hajadon lányok pártfogója, előbbivel pedig sok hasonlóságot mutatnak azok a népszokások, amiket igyekszünk röviden bemutatni. A teljesség igényére törekedve sem tudnánk teljes képet adni, hiszen népi, mese- és hitvilág olyan gazdag, hogy ahhoz egy komolyabb kötet kellene!

A hajadonok pártfogójaként szerelemjósló Borbála segített a leányoknak megjósolni jövendőbeli párjuk megérkeztét életükbe. Ha ezen a napon vízbe tett cseresznyeág karácsonyra kivirágzott, az bizony közelgő házasságot jelzett! De ki lehet majd a kitüntetett személy, aki elnyeri a leány kezét? Borbála erre is tudja a választ;

Az András napján az eresz alá dugott almát Borbála napján a másik felére fordították, és azt a karácsonyi éjféli misére magukkal vitték, biztosak lehettek benne, hogy aki először megszólítja őket, annak rokona lesz a megszólított leány férje.

Borbála nem csak a hajadonok segítője, családi állapotuktól függetlenül minden nőt támogat azzal, hogy ezen a napon tiltott a női munka. Figyelem, kedves olvasó, ez nagyon fontos!

Az a hölgy, aki arra „vetemedne”, hogy ezen a napon fonna, nagy baj okozója lenne, hiszen Borbála az orsót bedobná az ablakon, a fonal kóccá válna és az a marhák lábára tekeredve sántává tenné a jó kérődzőket!

A söprögetés a szerencsét is elsöpri, így végképp tiltott, ahogy varrni is, mert – akárcsak Luca napkor – azzal a tyúkok fenekét is bevarrnák! A néphagyomány bármennyire is mesevilág, a praktikum azért nem maradhat el. Ilyentájt már nagy hidegek is lehetnek, ezért a női munka tiltása okán csakis a férfiak rakhattak tüzet.

Borbála arról sem feledkezett meg, hogy „segítse” a nőket a szabályok betartásában, ugyanis, amennyiben a tiltás ellenére női látogató érkezett a házhoz – amivel könnyen szerencsétlenséget hozhat… -, seprűvel kell kiverni a kedves vendéget!

Borbála napon is jártak kotyolni a fiúk, akárcsak Luca napján:

Jókívánságuk, mondókájuk végeztével a fiúk leguggoltak a következő felkiáltással: „Igy üjje meg a kentek kotlósa a tojást!” Vegyük észre; a hajadonok, a tyúk, a tojás, a szerelemjóslás, mind-mind a termékenység köréhez kapcsolódik, Borbála napja nem véletlenül a hölgyeké!

De most jöjjön az, ami legalább ennyire fontos, és mindenkire vonatkozik! Mert bizony a néphagyomány gazdasági kérdésekben is iránymutató, így Borbála napján tilos az ajándékozás a kölcsönadás, mert az elviszi a szerencsét a háztól!

Ezen a napon tehát az a hölgy, aki a szomszédba megy kölcsönkérni egy orsót, mert fonni támadna kedve, mielőtt alaposan felsöpri az udvart, Borbála minden jószándéka ellenére bajba sodorja magát és szomszédságát, így kéretik kínosan ügyelni a tilalmakra!

Ui.:

Isten éltessen neved napján kedves kicsi lányom!

Ajánlott Cikkek