Kezdőlap Hírek Kategória: Erdély

Erdély

Erdély Magyarság Nagyjaink Tájak/korok Történelem Történelem Videók Világ

Titkos jelek az erdélyi könyv- és ősnyomtatvány-gyűjtemény festményein

A római katolikus egyház által visszakövetelt gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár vezetősége korábban hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy „rendkívüli eredménnyel” befejeződött a képtár 11 fejedelemportréjának a digitalizációja. Ezek az Erdélyi Fejedelemség legfontosabb időszakának uralkodóit ábrázolják, a képek többségén az uralkodó neve is szerepel.
Erdély Magyarság Nagyjaink Tájak/korok Történelem Világ

Évforduló: születésnapján emlékezünk Apáczai Csere János, erdélyi magyar pedagógus, filozófus és teológusra

Apáczai Csere János, erdélyi magyar pedagógus, filozófus és teológus, az 1600-as években élt és az anyanyelvi tudományos ismeretterjesztés előfutára volt. Ő volt az első magyar enciklopédista és a karteziánus ismeretelmélet korai magyar követőinek egyike. Borítóképen: Apáczai Csere János Apáczai szegény szülők gyermekeként született a Barcaságban 1625-ben. Felsőbb
Erdély Magyarság Nagyjaink Tájak/korok Történelem Történelem Videók

Dsida Jenőre emlékezünk születése napján

Dsida Jenő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Apja orosz hadifogságba került, nagybátyja, akitől keresztnevét kapta, elesett a galíciai harcmezőn. Családja tönkrement, apjának polgári foglalkozást kellett keresnie… Borítóképen: Dsida Jenő emléktáblája utolsó lakhelyén Kolozsvárott (Fürdő utca 28.) (forrás: commons.wikimedia.org, szerző:
Erdély Magyarság Minden más Sport Tájak/korok Történelem Történelem Videók

Legendák és álmok: Lóhavas

A Bodzai-havasok a Kárpátkanyarban helyezkedik el, Kovászna megye határán. Nevét az innen eredő Bodza folyóról kapta. Határai északkeleten a Háromszéki-havasok, északnyugaton a Bodzafordulói-hegyek, nyugaton a Csukás-hegység, délen a Kárpátkanyar-Szubkárpátok. Borítóképen: A Lovak vízesése A Lóhavas a Nagy-Bászka és a Bodza-folyó között helyezkedik el. Legmagasabb hegye a
Erdély Magyarság Tájak/korok Történelem Történelem Videók

Maros és Olt: legenda és valóság

Erdélyben, a Gyergyói-havasokban ered, a Magas-bükk (1416 m) nyugati oldalából. Délnek halad a Csíki-medencében. A Hargita-hegység déli végén a folyó völgye választja el az előbbit a Csomád-hegységtől. A hegyek közül a Brassói-medencébe kijutva nyugatnak, majd északnak fordulva megkerüli a Baróti-hegységet, majd nyugat felé tartva átvág a Persányi-hegységen. Borítóképen: A
Erdély Magyarság Tájak/korok Történelem

Legendák: a zsögödi kis vár

“Mi, kik rendszerint felfelé szoktunk igyekezni, ez alkalommal eltérünk szokott s követett irányunktól, Al-Csík felé intézvén lépteinket. Szeredán alól a csíki tért határozó hegyek összehajlanak, mi által egy vadregényes, gyönyörü sziklákkal szegélyzett szoros keletkezik, melyen át az Olt erőszakosan vésett magának utat. Borítóképen: Csíkszeredától D-re, a
Épített örökség Erdély Magyarság Nagyjaink Tájak/korok Történelem Történelem Videók

Az épület, ami akkor épült… A marosvásárhelyi Toldalagi-palota

Tehát mikor épült? Nos, akkor, amikor még hírből sem hallottak arról az országról, ami ma magáénak tekinti. Hogy igazán pontosak legyünk, a palota 1759-1772 között épült Luidor János (Jean Louis D’or) francia származású építész tervei szerint, a belső díszítéseket Schmidt Pál és Anton Schuchbauer szobrász készítette. Borítóképen: A Toldalagi-palota napjainkban Az
Erdély Magyarság Történelem Történelem Videók

A Pragmatica Sanctio törvény Erdélyben, 1722 március 30.

1722 március 30-án az erdélyi országgyűlés elfogadta a Habsburg-ház nőági örökléséről szóló törvényt, amelyet Pragmatica Sanctio néven ismerünk. Borítóképen: Az 1867-es kiegyezés létrejötte is ezen a törvényen alapult Erdély az 1690-ben kiadott Diploma Leopoldinum értelmében megtartotta önálló fejedelemségi státuszát, így saját kormányzósággal és országgyűléssel
Erdély Magyarság Történelem Történelem Videók

Kolozsvári veszedelem: az 1876-os tűzvész

Kolozsvárra nehéz idők jártak akkoriban… „Az egésségügyi bizottmány óvatos intézkedéseket, figyelmes felügyeletet tanúsít a kolera járvány meggátlási szempontjából, mely Kolozsvár vidékén oly nagy mérvben terjed. Városunkban még nem fordult elő ilyen eset, bár félő, hogy a Kolozsvárról naponkint érkező vendégek és jövevények ide is átszállítják e ragályos nyavalyát. Lám