Épített örökség Magyarság Tájak/korok Történelem Történelem Videók Világ

Csak le kellett gyártani? A 100 éves 424 Bivaly tervei évekkel korábban készültek!

A MÁV 424 sorozat egy legendás gőzmozdonytípus, egykor a magyar ipar büszkesége volt. Számos nosztalgikus műben tűnik fel, a szépirodalomban, a filmben, a popzenében, klubokban, az emberek emlékezetében, a modellezésben. Ahogy az Ikarus 55, vagy a Dutra traktorok a maguk területén, úgy a 424-es is aranyérmes a maga területén, azaz a gőzmozdonyok között!

Forrás: MÁV 424-009 egy nosztalgiavonattal (forrás: wikimedia / Taurus1047.5, szerző: Rozgonyi Péter, licenc: CC BY-SA 3.0) A kép illusztráció

Komoly időutazás veszi kezdetét, amikor a típus történelmét igyekszünk bemutatni, ugyanis vissza kell mennünk egészen az első világháborúig, ugyanakkor a legendás gőzös még a ’80-as évek elején is üzemben volt!

Használata tehát több emberöltőre tehető, és olyan sokáig gyártásban volt, hogy egy vasúti gépeket építő szakmunkás az iskolából kikerülve egész életében ezeket a csodás gépeket építhette – egészen nyugdíjazásáig! Induljon tehát a nagy kaland!

Az első világháború kitörése után világossá vált, hogy a MÁV megnövekedett szállítási feladatait csakis egy átfogó fejlesztéssel képes ellátni, melynek keretében új gőzmozdonyokra is szükség volt – méghozzá komoly mennyiségben! 1916-ban készült el a fejlesztési terv, amikor pedig már 4.144 mozdonya volt a társaságnak, de több kellett! A tervek szerint 1917-ben 380 darab új gőzösre van szükség, de ezt a mennyiséget tovább kell fokozni, és – akkor úgy gondolták… – 1921-re már 1800 mozdony legyártására is tudnak majd vállalkozni, hiszen igencsak nagy szükség lesz rájuk!

Igen ám, de az első világháború keresztül húzták a terveket… Már 1918-ban látszott, hogy nem alakulnak kedvezően a dolgok, így a MÁV csak hat mozdonyt rendelt meg a Magyar Királyi Állami Vasgyárak által gyártott gépekből.

A 424,001-424,006 pályaszámú „Bivaly” (innen a cím – a szerk.) vagy „Nurmi” becenevű gőzmozdonyokkal próbafutásokat végeztek, majd kialakították a végleges igényeket, de a gyártást csak az első világháború után tudták megkezdeni. Végül a Magyar Állami Vasgyárak (csak 1925-től Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak, azaz MÁVAG) végül 1924-től kezdte gyártani a típust, és le is gyártotta az 1918-ban megrendelt hat példányt.

Kétségtelen tény, hogy nagy várakozás övezte a 424-es bemutatását, de azt akkoriban talán senki nem gondolta, hogy az első hat példánnyal egy szinte példa nélküli sikertörténet indul el!

Pedig volt erősebb mozdony is ebben az időben, méghozzá a MÁV 601 sorozat, ami korának legnagyobbja és legerősebbje volt! Ezt a mozdony 1914-től gyártásban volt, és a MÁV kifejezetten az egyik legfontosabb, a fiumei kikötőhöz vezető vonalának legnehezebb, Cameral-Moravica–Fiume közötti szakaszán alkalmazta, mivel a korábban beszerzett 401 sorozatú (korábban IVe. osztályú) és 651 sorozatú (korábban VIm. osztályú) gőzmozdonyok teljesítménye már kevésnek bizonyult.

MÁV 601 sorozat

Igen ám, de az első világháború után többé már nem kellett a MÁV-nak az említett vonalon szállítási feladatokat ellátnia – az okot ismerjük… -, így 1921-ben le is álltak az egyébként igen impozáns 601-es gyártásával.

A 424-es „csak” 1.350 lóerőt tudott, szemben a 601 2.950 lóerejével, de az előbbi lett az a siker, ami első próbaútját 1924. április 22-én futotta Budapest és Vác között (hol máshol?). Kertész Béla mozdonykonstruktőr (1882–1970) irányította a tervezését, de a munkában részt vett a későbbi kormányzóhelyettes Horthy István is.

Számok és súlyok

Az első számjegy a kapcsolt kerékpárok számát, a második két számjegy pedig a tengelyterhelést és mozdony jellegét mutatta aszerint, hogy szerkocsis vagy szertartályos-e a jármű. Mindez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy például 01–14-es számok a 14,42 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű, szerkocsis mozdonyokat jelölték, tehát a 601-es mozdonyról elmondható, hogy olyan 6 kapcsolt kerékpáros, szerkocsis mozdony, melynek tengelyterhelése több mint 14,42 tonna.

Ennek alapján a 424-esnek 4 kapcsolt kerékpárja volt, tengelyterhelése 12,36–14,42 tonna közé esett, és szintén szerkocsit vontatott, mivel az ilyen tulajdonságokkal bíró mozdonyokat a 20–41 közötti számtartományba sorolták.

forrás: Vasutas Magazin

Persze a 424 ezzel együtt egy igen jó konstrukció volt, korának egy igen kiemelkedő alkotása, még úgy is, hogy „nehezített pályán” indult.  A hivatalos közlés szerint ugyanis a „lokomotív részleteinek kiképzésénél a legújabb külföldi tapasztalatok is messzemenően figyelembe vétettek”, a legnagyobb problémát az jelentette, hogy „az ország területének megcsonkítása miatt a Zsil-völgyi szénmedencét is elveszítettük, és azóta selejtesebb fűtőértékű szeneink hasznosítására kényszerültünk, ezért e körülmény befolyással bírt az új típus megválasztására is”, amit a „MÁV legerősebb személyvonatú és tehervonatú síkpálya lokomotívjaként” említettek. A Vasúti és Közlekedési Közlönyben megjelent írás szerint a leendő mozdony 260 négyzetméteres fűtőfelületű kazánja „ez idő szerint Európában a legnagyobb”, sőt azt is megírták, hogy az elsőt már 1922 őszén legyártja a MÁV Gépgyár.  

Érthető tehát, hogy miért nem volt nagyobb a teljesítmény, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a megváltozott körülményekhez éppen a 424-re volt szükség!

És persze nem magyar termékről lenne szó, ha az idők során nem fejlesztették volna! Legjelentősebb újítások a csillagfúvó, a Wagner-féle füstterelő, a kettős kémény, a székek és a habzásgátló alkalmazása volt, de ezek mellett még számtalan kisebb változtatás is volt a gyártás 34 éve alatt!

A sorozat egyik legnagyobb kihívása az ingavonati közlekedés volt (amikor a mozdony nem fordul meg az állomáson, hanem egy vezérlőkocsi segítségével hátramenetben tolja a szerelvényt), mivel egy időben felmerült a gőzmozdonyok további alkalmazása a megfelelő dízel- és villanymozdonyok ideiglenes hiánya miatt. Sor került jó néhány mozdony átalakítására, de a hátrameneti problémák – például jelentős sebességcsökkenés – miatt nem tudott teret nyerni ez az elgondolás.

Utolsó nagyobb újításként az 1960-as években a 411-es gőzmozdonyokkal együtt átalakítottak néhány 424-es mozdonyt fűtőolaj-tüzelésűvé, melynek köszönhetően a mozdonyok teljesítménye valamelyest megnőtt, de még így sem vehették fel a versenyt a MÁV új beszerzésű mozdonyaival.

Az 1960-as évektől megjelentek a megfelelő teljesítményű M61-es (Nohab) és M62-es (“Szergej”) dízelmozdonyok, ezért a gőzmozdonyok, velük együtt a 424-esek szerepköre is egyre csökkent.

A 424-es sorozatot az 1980-as években kezdték selejtezni. Néhány mozdonyt guruló fűtőkazánná alakítottak, kilenc darabot pedig kiállítottak.

Az utolsó mozdonyokat 1983-ban selejtezték, a szomorú eseményről a sajtó ekképp számolt be: „Utolsó útjaikra, a bontótelepre készülnek. A sötétedő homályban, a huzatos, bedeszkázott ablakok előtt úgy állnak egymás mellett a megfáradt 424-esek, mint szegényházban az öregasszonyok. Némelyikük derekát még fehér puha kendő is takarja: drótháló közt a fehér üveggyapot”.

Ez a legenda, melyből végül 1958-ig összesen 514 darabot gyártottak – ebből 149-et külföldi, főként jóvátételi megrendelésre! -, tulajdonképpen mozgásban tartotta az országot azokban az időkben, amikor pedig igencsak híján voltunk a megfelelő közlekedési eszközöknek.

A végére egy személyes élmény. Annak idején, amikor gyermekkorunkban még elő-előfordult, hogy 424-es vontatta a szerelvényt, amin utaztunk, és az mindennel nagyobb élmény volt, pedig akkoriban aztán igazán volt értelme a „Kihajolni veszélyes” táblának az ablakokon, hiszen könnyen szikra mehetett az ember szemébe. De mégis úgy éreztük, mintha valami él eleven húzná a szerelvény, ahogy fújt, zihált, zakatolt.

És ha 424, akkor itt a PROGRAM!

A másik két említett magyar bajnok!

Ajánlott Cikkek