Magyarság Történelem Történelem Videók

Csepelek – motor nélkül!

A XX. század első negyedében a kerékpár népszerűsége nőtt, hazai tömeggyártás nem volt, így a piac gondos felmérése után (1927-ben 68.000 kerékpárt importáltak Magyarországra, 5.396.000 pengő értékben) a Weiss Manfréd Acél és Fémművei Rt. (a továbbiakban: W.M.) vezetői felismerve a kerékpárgyártás jelentőségét, célul tűzték ki a gyártás gyors bevezetését.

Éppen ezért 1928. december 12-én megállapodás jött létre a grazi Puch- Művek Részvénytársasággal (a továbbiakban: Puch) kerékpárlicenc megvásárlása tárgyában. Az osztrák gyár 25.000 schillingért átadta a kerékpárgyártáshoz szükséges műszaki és kereskedelmi dokumentációt, beleértve a beszállítók jegyzékét és árait, valamint a gyártási titkokat is.

A megállapodás szerint a gyártás első öt éve során 50.000 kerékpár után a W.M. köteles volt darabonként 5 schilling licencdíjat fizetni, a tényleges gyártás ütemének megfelelően, de akkor is ki kellett volna fizetnie ezt az összeget, ha ennél kevesebb kerékpárt gyártottak volna, vagy ha megszüntették volna a gyártást.

A kerékpár licenccel párhuzamosan a gyártáshoz szükséges speciális termelő berendezéseket is ez a cég szállította, illetve szerelte fel. A megállapodás érdekessége, hogy szóban történt, és öt nappal később egy négyoldalas levélben igazolták vissza. Aligha valószínű, hogy egy ilyen volumenű megállapodás manapság ennyire egyszerűen jöjjön létre…

A gyártási joggal együtt a W. M. állítólag 10.000 komplett kerékpárt is megvásárolt alkatrész állapotban, melyeknek összeszerelésével indult meg 1929 júliusában a kerékpárgyártás.

Ebből az első 200 Grazban készült el és „Csepel” név alatt került forgalomba. Kezdetben Csepelen készültek a vázak, az abroncsok, a sárvédők, a villavállak, a középcsapágyházak, míg az összes többi alkatrészt a Puch gyártól vették. A licenc-megállapodás kitért arra is, hogy amennyiben a gyártáshoz a W.M. a Puchtól kerékpáronként 25 schillinget meghaladó értékben vásárol alkatrészeket, abban az esetben az árból az 5 schilling licencdíjat levonják. A gyár a legelső időktől kezdve törekedett arra, hogy a gumi és bőr alkatrészeken kívül lehetőleg mindent maga állítson elő. Ennek köszönhetően 1931-re elérték, hogy egy kész kerékpár árának mindössze 8,3%-át tette ki a hozzá felhasznált import alkatrészek értéke.

Csepel Ballon ffi

A gyártás kezdete és a második világháború vége között 1939-ben gyártották a legtöbb kerékpárt – összesen 91.706 darabot -, a napi átlagteljesítmény pedig elérte a 240-et. A W.M. volt az időszak legnagyobb magyarországi kerékpárgyártója. A gyártás 1930-ban 150-200 fővel folyt, és 33.746 kerékpár készült el. Napi átlagban 120 biciklit gyártottak.

A kerékpárgyártás beindulása jelentős volt a magyar kereskedelmi mérleg javítása szempontjábó1 is, ugyanis a kerékpár- és alkatrész import a csepeli gyártást megelőző öt évben átlagosan 4,7 millió pengőt tett ki.

Az 1932-es gazdasági világválság következtében komoly raktárkészlet halmozódott fel a W.M. gyárban kerékpárokból, és a kerékpárok készre szerelését leállították. Tíz pengő lefizetése esetén heti 1 pengős részletekre is adtak el ebben az időben kerékpárokat, majd 1934-ben a W.M. Kerékpár Osztályán újraindult a munka, a gyártóterületet bővítették. A gyárban 1932-ig mindössze egyféle női és férfi gép készült.

Ezt azonban az követte, hogy 1944-ig mintegy 500 kerékpár elnevezését védjegyeztették. A vélhetően 1932-ből, vagy 1933-ból származó négynyelvű gyári prospektus már 5 férfi, 1 női, 1 fiú, 1 leány, 1 kisgyermek és 1 árukihordó kerékpárt kínál, ami az eredeti választékot 10 típusra bővítette.

A gazdasági világválság idején a gyár nemcsak plakátokon, hanem vidéki kerékpárversenyek szervezésével is népszerűsítette kerékpárjait, a versenyek győztesei egy-egy Csepel kerékpárt kaptak ajándékba. A gyár 1934. évi prospektusa szerint 15-féle férfi, 1 áruhordó, 7 női és 5-féle gyermekkerékpárt kínáltak, tehát összesen 28 típust. E kínálatban a következő márkanevek szerepeltek: Csepel, Diadal, Csoda, Extra, Luxus, Super, Rapid, Corvin, Sparta, Villám, Fecske, Csepel-Ballon, Csoda-Ballon, Csepel-Félballon, Leányka és Pajtika.

A sokféle elnevezésű kerékpár nem sokban tért el egymástól. Volt férfi, női és gyermekkerékpár – amelyek általában kontrafékes hátsó aggyal készültek -, s volt félverseny, verseny, áruhordó, valamint széles gumijú, úgynevezett „ballon” kerékpár is. A különbség, döntően a kikészítésben, a díszítésben és a márkajelzésben mutatkozott. A W.M. gyár emellett egyes nagykereskedők kívánságára, megrendelésre legyártott olyan a lánckerekeket és csengőket, amelyeken a kereskedő nevét tüntették fel, és a kereskedők saját márkanévvel hozták forgalomba a javarészben Csepelen gyártott alkatrészekből összeszerelt kerékpárokat.

Bár a sokféle márkanéven gyártott kerékpár között kevés érdemi különbség volt, különösen sikeresnek kell tekinteni a Csodát, amelynek gyártását a háború után is sokáig folytatták. A Csoda 28″-es gép volt, feketére zománcozott kivitelben, jellegzetes piros csíkkal az abroncson.

Készült harangcsapágyas négyszögletes végű tengellyel és ékes hajtóművel egyaránt, „Csoda” áttört feliratú lánckerékkel, vagy más lánckerékkel, normál- (1/2″ × 1/8″) és széles láncú (1/2″ × 3/16″) kivitelben.

Ifj. Majthényi Béla gépészmérnök tulajdona volt az első Csepel szerviz, ez kezdetben Budapesten, IX. ker. Üllői út 55. alatt, az SKF házban működött, majd átköltözött ugyanezen kerületben a Viola u.31. alá. A szerviz 1939-es állapotát mutatja az 5. kép. A kirakatban álló W.M. kerékpárok ára 120 és 160 pengő közt változott, miközben egy korabeli kubikos napszámdíja 1,20 pengő volt. Ebből is jól látszik, hogy milyen hatalmas érték lehetetett akkoriban egy kerékpár.

Az utolsó kép már egy másik korban készült, ugyani az olvasható, hogy “kapható az állami áruházakban”:

A jó hír az, hogy ma is létezik a Csepel kerékpárokat gyártó vállalat, és az is jó hír, hogy magyar tulajdonban van!

Ajánlott Cikkek