Magyarság Nagyjaink Történelem

“Eleinkről regélünk” – Baján avar kagán

Kicsit visszatérünk régebbi múltba mert ezek ismerete is szükséges. Ma az avarok kiváló uralkodójáról emlékezünk meg Baján kagánról Kagán jelentése szakrális (isteni, szent, természetfeletti eredetű) királyi hatalommal bíró egyeduralkodó

Baján kagán, az avarok fejedelme, 566-tól 601-ig uralkodott, egy időszakban, amely jelentős változásokat hozott a Kárpát-medence történelmében.

Atilla, a hunok királyának halála után a Kárpát-medence politikai térképe átalakult: a germán gepidák, a keleti gótok, majd a longobárdok próbáltak stabil államalakulatokat létrehozni, ám ezek többsége nem bizonyult hosszú életűnek. Az 560-as években azonban megjelent a térségben egy új, a hunokhoz hasonlóan harcias lovas-nomád nép, az avarok. Baján kagán, az avarok legjelentősebb uralkodója, 567-ben a langobárdokkal szövetségben megsemmisítette a gepidák államát, majd a Kárpát-medence döntő részét elfoglalta.

Az avar hadsereg, mely kopjás nehézlovasságból és íjjal, szablyával felszerelt könnyűlovasságból állt – és amely jelentős újításként vaskengyelt is használt – pusztító hadjáratokat vezetett a Bizánci Birodalom ellen, és adófizetésre kényszerítette Róma keleti utódállamát. Az avarok 626-ban még a bizánci fővárost is megostromolták. Birodalmuk egészen a 9. századig a régió domináns hatalma maradt, mígnem Nagy Károly frank seregei súlyos vereségeket mértek rájuk, és birodalmuk összeomlott.

Baján kagán nem csupán kiváló hadvezér volt, hanem diplomáciai ügyességéről is ismert. 567-ben az Al-Dunától kiindulva elfoglalta az Alföldet, majd a következő évben területeit Pannóniáig kiterjesztette. 573 és 579 között szoros diplomáciai kapcsolatokat alakított ki Bizánccal, 582-ben elfoglalta Sirmium erődjét, majd 584-ben bevette Singidunumot (a mai Belgrádot). Ezt követően két évig hadjáratokat folytatott a Balkánon, területeinek jelentős részét azonban csak uralkodása végén vesztette el . Baján kagán szilárd, földvárakkal megerősített birodalmat hagyott hátra utódai számára, megalapozva az avarok hosszantartó jelenlétét a Kárpát-medencében.

Magyar Hősök arcképcsarnoka nyomán

Ajánlott Cikkek