Hírek

Eljutottunk ide? – Kötelező elismerni az egyneműek kapcsolatát házasságnak az EU-ban?-

Két fontos döntés is született kedden az LMBTQIA+ közösséghez tartozó személyek jogainak megsértése ügyében – írja az Accept Egyesület tájékoztatása nyomán a Digi24. A Velencei Bizottság döntéséről döntéséről, amelyben elmarasztalta Magyarországot a gyerekvédelminek nevezett törvény miatt, mert az szerintük összeegyeztethetetlen a nemzetközi normákkal, már korábban írtunk. Kedden döntött ugyanakkor az Európai Unió Bírósága (EUB) is egy bolgár beadvány nyomán, és eszerint családként kell elismerni az azonos nemű szülőket és gyerekeiket az EU-ban. -irja Transindex.ro portál

Az EUB döntése értelmében a szabad mozgásról szóló európai jog arra kötelezi az uniós tagállamokat, hogy ismerjék el az azonos nemű párok alkotta családok gyerekeinek jogait. A HVG összefoglalója szerint egy kétéves kislány, Sara születése hozta fel a kérdést, aki Spanyolországban született. Két édesanyja van, egy bolgár és egy brit-gibraltári nő. Mivel egyikük sem spanyol állampolgár, Sara nem kaphatott spanyol állampolgárságot és az 1981-es brit állampolgársági törvény miatt brit állampolgár sem lehetett. Ezután fordultak a bolgár hatóságokhoz és kértek személyes okmányokat. Arra hivatkozva, hogy a bolgár jog nem ismeri el az azonos neműek házasságát és élettársi kapcsolatát, a bíróság elutasította a pár beadványát.

A fellebbezésük nyomán az egyik bolgár bíróság az Európai Bíróságtól kért állásfoglalást. Az uniós testület pedig kedden úgy döntött, hogy a bolgár hatóságok kötelesek személyazonosító igazolványt vagy útlevelet kiállítani a kislány számára. Ebben pedig egyértelműen jelezni kell az anya és a gyermek közötti kapcsolatot, még akkor is, ha Bulgária még nem ismeri el az azonos neműek házasságát, és a nemzeti jog nem írja elő születési anyakönyvi kivonat kiállítását két anya vagy két apa esetén. „Mivel a spanyol hatóságok jogszerűen állapították meg, hogy biológiai vagy jogi leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat áll fenn S. D. K. A. (a kislány) és két szülője között, ezt pedig az ezen utóbbiak gyermeke számára kiállított születési anyakönyvi kivonatban igazolták, ennélfogva V. M. A. és K. D. K. (a két szülő) esetében olyan kiskorú uniós polgár szüleiként, aki felett tényleges szülői felügyeletet gyakorolnak, valamennyi tagállamban el kell ismerni a gyermek elkíséréséhez való jogot e jog gyakorlása során” – idézi a bírósági ítélet a HVG. Ugyanakkor elutasították a bolgár fél ellenérveit. Állításuk szerint a személyazonossági okmány kiállítása nem sérti a tagállam nemzeti identitását, és nem is fenyegeti a tagállam közrendjét.

Arra is felhívja a figyelmet a bíróság, hogy mindez nem jelenti azt, hogy az érintett tagállamnak a nemzeti jogában elő kell írnia az azonos nemű személyek szülői jogállását. Viszont rámutat arra, hogy az olyan alapvető uniós jog, mint a szabad mozgás, felülírja az ezt gátló tagállami rendelkezéseket. Ellentétes azonban a Charta 7. és 24. cikkében biztosított alapvető jogokkal, ha a szabad mozgáshoz való jogának gyakorlása keretében megfosztják a gyermeket a valamelyik szülőjével fennálló kapcsolatától, vagy ha számára e jog gyakorlását ténylegesen lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé teszik amiatt, hogy szülei azonos neműek.

Az Accept tájékoztatásában azt is megjegyzik, hogy a bolgárhoz hasonló helyzetben van Románia is. „Ez a döntés történelmi jelentőségű, és több mint 100 ezer, azonos nemű családba született gyermek javát szolgálja majd az Európai Unióban. Az EUB határozatában ugyanazokra az elvekre épít, amint az Adrian Coman és Clai Hamilton házaspár, valami az Accept Egyesület beadványa nyomán már megfogalmazott, és megmutatja, hogy az Európai Unió szemében minden család egyenlő” – mondta Teodora Roseti-Ion-Rotaru, az Accept Egyesület ügyvezető igazgatója.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy az EUB döntése minden tagállamra nézve kötelező, és azonnali hatályú. „Románia nem hagyhatja figyelmen kívül az EUB határozatainak betartását, mivel azok alkalmazásának elmulasztása súlyosan sérti a jogállamiságot. Minden ilyen intézményi vagy bírósági gesztus veszélyes precedenst teremtene, és eltávolíthatja hazánkat azoktól az alapvető értékektől, amelyeken az Európai Unió alapul, és a Lengyelország vagy Magyarország felé vezető útra sodorhat bennünket” – fogalmazott az Accept ügyvezető igazgatója. Adrian Coman és Clai Hamilton házasságát – beleértve intézményesített kapcsolatuknak család voltát – 2018-ban elismerte Európai Unió Bírósága. A házaspár állításai szerint viszont a végrehajtó hatalom, a törvényhozás és az igazságszolgáltatás intézményei azóta is ignorálják a felső fórumokon is elismert jogaikat. Épp ezért idén márciusban feljelentették Romániát az az Accept közbenjárásával az Európai Emberjogi Bíróságon (CEDO). A hosszú évek óta megoldatlan jogi kérdés elutasítása, az LMBTQI+ jogok be nem tartása miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásának veszélyével fenyegeti az országot.

(hvg/digi24) – a Transindex.ro portál

Ajánlott Cikkek