Magyarság Tájak/korok Történelem Történelem Videók

Először a helyszínen gyártva: a Bolond úti völgyhíd!

„A jelenleg kivitelezés alatt álló legnagyobb méretű, helyszíni előregyártással épített híd a Bolond-úti völgyhíd. A két főtartós közúti híd 25+3 x 30+25 =140 m hosszú. A pillérek magassága 15-24 m. A főtartók és kereszttartók helyszíni előregyártással készülnek, a vasbeton pályalemez betonozása zsaluzásban történik, melyet a főtartókra felfüggesztenek. Az előregyártott főtartók súlya 55 t.” – írta Az MTA Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei kiadvány 1953-as 11. kötete.

Borítóképen: A völgyhíd építése és a terhelési próba – 1953, 1954

Hogy miért volt ez a híd fontos lépés a hazai építők szempontjából? Nos, erre is a már említett kiadványból idézünk:

„Az első helyszíni előregyártással készülő nagyobb hídszerkezet <…> a Bolond-úti völgyhíd lesz, melynek kivitelezése most van folyamatban. A pálya ennél a műtárgynál a völgy legmélyebb pontja felett cca. 24 m magasságban van, s így az előregyártott szerkezet alkalmazásával tetemes állványozási költséget lehet megtakarítani.”

A Bolond úti völgyhíd tervei

A híd neve onnan ered, hogy mielőtt még megépült volna, a 6-os út hihetetlenül kanyargós volt, mivel csak kisebb hidakat alkalmaztak, így viszont szerpentin jellegű kialakítás vált szükségesség, mert a völgyekbe le kellett menni, majd onnan újra felkapaszkodni.

A név is innen van: olyan kanyargós, talán még a szükségesnél is kanyargósabb volt az út, hogy ezért nevezték el aztán Bolond útnak!

Nem csak ez az egy völgyhíd épült meg itt, hiszen itt van a Varasdi völgyhíd is, ami szintén különleges, ugyanis még ma is ez az ország legnagyobb közúti vasbeton hídja:

A Varasdi völgyhíd építéséről készült fotók pontosan jól mutatják, hogy a Bolond úti völgyhíd esetében miért döntöttek úgy, hogy előregyártott elemekből készítik el a hidat, méghozzá úgy, hogy előfeszített vasbeton elemeket helyben készítik!

Az egykori Filmhíradó pontosan megmutatja, hogy mennyire más elvek szerint épült a két völgyhíd, amelyek mind a mai napig szolgálják a közlekedőket!

Ajánlott Cikkek