Hírek

Európai Bíróság főtanácsnoka: „El kell utasítani Magyarország és Lengyelország … keresetét”

A mai napon Campos Sánchez-Bordona főtanácsnok az Európai Unió Bírósága elé terjeszti beadványát Magyarország és Lengyelország ügyében. A beadvány szerint „el kell utasítani Magyarország és Lengyelország azon keresetét, amelyet a jogállamiság elveinek a megsértése esetén az uniós költségvetés védelmére szolgáló feltételrendszer ellen nyújtottak be”! Amennyiben a bíróság ítéletében egyetért a beadvánnyal, a két ország előtt elzárják a hétéves költségvetés pénzcsapjait…

A beadvány így folytatódik:

„E feltételrendszert a megfelelő jogalapon fogadták el, az összeegyeztethető az EUSZ 7. cikkel, és tiszteletben tartja a jogbiztonság elvét.”

Nézzük meg miről van szó, mit mond a 7. cikk erről! A (3) bekezdés így szól:

„A Tanács, amennyiben a (2) bekezdés szerinti megállapításra jutott, minősített többséggel úgy határozhat, hogy a kérdéses tagállamnak a Szerződések alkalmazásából származó egyes jogait felfüggeszti, beleértve az e tagállam kormányának képviselőjét a Tanácsban megillető szavazati jogokat. Ebben az esetben a Tanács figyelembe veszi az ilyen felfüggesztésnek a természetes és jogi személyek jogait és kötelezettségeit érintő lehetséges következményeit.”

A 7. cikk teljes terjedelmében:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12016M007

A hivatkozott (2) bekezdés azt mondja ki, hogy megállapítást nyer az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) a tagállam súlyos és tartós megsértése, a 2. cikkben említett értékek vonatkozásában. De mit tartalmaz a 2. cikk? Íme:

„Az Unió alapját képező értékek az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása, beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is. Ezek az értékek minden tagállamban közösek egy olyan társadalomban, amelyet a pluralizmus, a megkülönböztetésmentesség, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás és a nők és férfiak közötti egyenlőség jellemez.”

A 2. cikk eredetiben (mi a német verzió fordítását vettük alapul, mert a magyar verzióban egész egyszerűen értelmetlen a második mondat…):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12016M002

A jogállamiság fogalmát nem találtuk meg egyetlen európaijogszabályban sem, csak az úgynevezett glosszáriumban, ami szójegyzék, tulajdonképpen egyfajta értelmező kéziszótár, amit valaki leírt, de azt nem tudni, hogy tartalma vajon megszavazásra került, vagy nem… Azt sem tudni, hogy a jogállamiság címszó alatti tartalom törvényi szintű, vagy sem…

https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/rule_of_law.html?locale=hu

Mi eddig jutottunk, ezért – miután nem vagyunk jogászok… – az a kérésünk, hogy aki esetleg a jogban jártasabb, vagy kifejezetten az európai jog tudora, és olvassa cikkünket, írja meg véleményét.

Ajánlott Cikkek