Magyarság Történelem

Évforduló augusztus 5. – Hadüzenet az oroszoknak

Ezen a napon 1914 Augusztus 5-én az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzent Oroszországnak.

Borítókép : Császári és királyi 34. gyalogezred levelezőlapja Forrás: magánarchívum

Az első világháború volt az első modern háború, amelyben a harcban álló államok teljes lakossága kisebb-nagyobb megpróbáltatásokon esett át. A háborút a hátországban is meg kellett vívni, a lakosság szenvedésének enyhítése céljából fejlesztették ki a különböző propagandatevékenységet, amit a média terjesztett.

Az Osztrák–Magyar Monarchia népei nagyon eltérő módon reagáltak a háború kitörésére. A lelkesedés a német nyelvű vidékeken volt a legnagyobb, Magyarországon már kevesebben támogatták, a csehek, szlovákok és ruszinok lakta területekre pedig az elzárkózó magatartás volt jellemző. I. Ferenc József császárnak döntő szerepe volt a háború megindításában, amíg élt sem fegyverszünetről, sem pedig külön békekötésről nem volt hajlandó tárgyalni.
A Szerbia elleni hadüzenet után az oroszok is mozgósítani kezdtek, csapataikat a Monarchia határához vezényelték, majd Bécs augusztus 5-i hadüzenete után felkészültek egy esetleges támadásra. Az osztrák–magyar hadsereg 1914. augusztus 23-án a Visztula és a Nyugati-Bug között megtámadta a felvonuló orosz erőket. A támadás azonban hamar elbukott, ezért vissza kellett vonulniuk a Dunajec és a Keleti Beszkidek vonulatáig.
A Keleti Beszkidek hegység a Külső-Keleti-Kárpátokban, ma Lengyelország délkeleti sarkában, valamint kisebb részben a mai Szlovákia és Ukrajna területén található.

A Monarchiával szövetséges német vezérkar elképzelése szerint először a franciákat szerették volna lerohanni, majd egy sikeres hadművelet megvívása után az oroszok ellen vetették volna be a német főerőt. Ezért Berlin csak kislétszámú haderőt mozgósított a keleti határhoz, amit az oroszok gyorsan kihasználtak, ezért már augusztus 17-én átlépték a német határt. A németeknek sikerült az előrenyomuló oroszokat a tannenbergi csatában visszaverniük, de a konfliktus az antanterőknek kedvezett, mert a németeknek a nyugati frontról jelentős erőket kellett átcsoportosítaniuk.
1914. szeptember 9-én a németek indítottak támadást a Mazuri-tavaknál (Lengyelország északkeleti része), majd öt nappal később az egész orosz egységet visszavonulásra késztették. Ezuek után a háború folymata más fordulatot vett ami nem ennek a cikknek a témája.

forrás alap : duol.hu

Ajánlott Cikkek