Hírek Magyarság Mások írták Történelem

Évforduló December 30. – Az utolsó koronázás


Írta: Bodó Péter

Az első világháború vérzivataros éveiben az Osztrák–Magyar Monarchia nehéz sorsát 1916 végén egy újabb csapás tetézte: elhunyt I. Ferenc József császár és király. Hatvannyolc évi uralkodás után az év november 21-én adta vissza lelkét a Teremtőnek. Utódául unokaöccsének fiát, Habsburg-Lotharingiai Károly főherceget tette meg, akit éppen 105 évvel ezelőtt, 1916. december 30-án koronáztak királlyá.

retusált színezett videónkat itt tekintheti meg

A XVIII. század vége óta törvény rendelkezett arról, hogy az uralkodó halálát követő hat hónapon belül meg kell koronázni az utódját. Erre többek között azért is volt szükség, mert az állami költségvetés csak a király szentesítése után vált véglegessé. A háborús viszonyok között semmilyen csúszás nem volt megengedhető, ezért határozott az Országgyűlés a lehető legkorábbi időpont mellett. Így tehát alig több, mint egy hónap állt rendelkezésre az ünnepélyes beiktatás megszervezésére.

IV. Károly magyar király (Forrás: Digitális Képarchívum, képszám: DKA-020535)

Az esemény lefolytatására létrejött a Koronázási Ünnepélyt Rendező Bizottság, amely úgy határozott, hogy a ceremónia egészét a Budai Várban rendezik meg. Az egyházi szertartás helyszínéül a Nagyboldogasszony-templomot jelölték ki, a világi eseményeket pedig a Szentháromság téren és a Szent György téren tartották. Ahogyan Maczó Ferenc tanulmányában rámutatott (IV. Károly király és Zita királyné koronázása. Rubicon 2017. 1-2. szám), ez valójában leegyszerűsített eljárást jelentett, amit a háborún és az anyaghiányon túl a téli időjárás is indokolt. Azonban mégiscsak egy jelentős esemény elébe nézett az ország, így a résztvevő helyszínek illő dekorálására külön albizottság jött létre gróf Bánffy Miklós politikus–író–képzőművész vezetésével. Az előkészületek és a kulisszák kivitelezése a Dísz tér bolthelyiségeiben berendezett rögtönzött tervezőirodában zajlottak december elejétől.

Gróf Bánffy Miklós (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1916. február 13.)

Maga a koronázási ünnepség rögtön karácsony után, december 27-én elkezdődött: ekkor érkezett meg Bécsből a trónörökös pár: Károly és Zita. A Nyugati pályaudvarnál már nagy tömeg fogadta őket, hiszen a háborúban megcsömörlött embereknek különösen jól jött ez a fennkölt esemény. A következő napok az ősi hagyományok ápolásával teltek, például Zita néhány öltést ejtett a koronázási paláston, ahogyan Gizella királyné is tette Szent István koronása előtt. December 29-én főpróbát tartottak a templomban, ekkorra már a koronázási jelvényeket is átszállították a Királyi Palotából és a Loretói kápolnában helyezték el.

Teljes cikk itt olvasható

Ajánlott Cikkek