Hírek

Évforduló – Egyetem alapítása Pécsett

A mai napon 1367 – V. Orbán pápa engedélyezi Nagy Lajos magyar királynak tudományegyetem alapítását Pécsett. A levélben többek között ez áll:

 „Magyarország királyának kérésére rendeljük, hogy Pécs városában legyen studium generale, amelyben az egyházi és polgári törvény s minden más nem tilos tudomány, a hittudományon kívül, taníttassék…”.

Az egyetem (universitas magistrorum et scholarium) európai intézmény par excellence. A tanárok és a diákok oktatási célú közössége adminisztratív és akadémiai autonómia alapján jött létre 1367-ben, amelyben az egyetemi közösség a tanulmányok tartalmát, struktúráját és a kutatások témáját autonóm módon határozta meg, valamint elérték a kiadott fokozatok nyilvános, társadalmi elismertségét.

A középkori egyetemalapítások markánsan kiemelkedő hulláma jelent meg az 1348-1367 közötti időszakban Közép-Európa erős, felvilágosult, késő-feudális országaiban: Prága, Krakkó, Bécs és Pécs járt elöl a világi felsőoktatás megteremtésében.

1367. szeptember 1-én kelt oklevelében engedélyezte V. Orbán pápa Nagy Lajos magyar királynak a pécsi egyetem megalapítását. A püspöki székhelyen felállított felsőfokú oktatási intézmény (studium generale) három fakultással kezdte meg működését, és rövid fennállása dacára egy új korszak kezdetét jelentette a magyar művelősében és oktatásban.

A történelem viharai miatt a XVIII. század végétől folyik Pécsett újra felsőoktatás, de igazi egyetemi képzés a pozsonyi egyetem 1923-as Pécsre helyezésével indul újra. A két háború között a pécsi egyetem nemzetközi hírű professzorokkal büszkélkedhetett – Kerényi Károly, Thienemann Tivadar, Halasy Nagy József és mások.

A Pécsi Tudományegyetem a Tanárképző Főiskola integrálásával 1982-től lett Janus Pannonius Tudományegyetem. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola, majd 2000-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola bekapcsolódásával alakult ki a mai tízkarú egyetem, amely a mezőgazdasági képzésen kívül majd minden felsőoktatási területet magába foglal. Jelenleg a pécsi egyetem az egyik legnagyobb hallgatói létszámú magyar felsőoktatási intézmény.

A Pécsi Tudományegyetem tehát egy többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen jött létre, amely mára az ország egyik legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró egyetemévé vált, ahol tíz karon a felsőoktatás teljes spektrumán magas színvonalú képzés folyik.

A Pécsi Tudományegyetem nemcsak Pécs városa, hanem a Dél-Dunántúl regionális egyeteme is. A legnagyobb munkáltató a városban, meghatározó szerepe van a régió minden szellemi területén, művészetekben, tudományban, gyógyításban egyaránt. A huszadik század második felének széttagolt pécsi felsőoktatási intézményrendszeréből kialakuló egyetem büszkén vállalja hagyományait és ünnepli jogelődjének évfordulóját 2017-ben emléküléssel, kiállítással, konferenciákkal.

Ajánlott Cikkek