Hírek

Évforduló Május 16. – Feketeházy János hídépító mérnök

Ezen a napo született Feketeházy János (Vágsellye, 1842. május 16. – Vágsellye, 1927. október 31.) magyar hídépítő mérnök.

Hatgyermekes családban, a cseh Feketeházy Domonkos (eredetileg Černohaus) és Fekete Anna fiaként született. Apja tanító és a helyi templom kántora volt, így az iskola épületében laktak. Elemi iskoláját Vágsellyén, középfokú tanulmányait Nagyszombatban és a Nyitrai Piarista Gimnáziumban végezte 1861-ben. A bécsi, majd a zürichi műegyetemen tanult, ahol 1866-ban kapott mérnöki oklevelet.

1866-ban gyakornokként részt vett Boszporusz-csatorna és a wien-stadlaui Duna-híd tervezésében. A kiegyezés után hazatért és 1873-tól a Magyar Királyi Államvasutaknál kapott beosztást. A MÁV-nál dolgozott egészen 1892-ig, amikor főmérnöki rangban vonult nyugdíjba.

Nyugdíjazása után haláláig Vágsellyén élt, ahol tagja volt a Casino Egyesületnek. 1923-ban baleset érte és amputálni kellett a lábát. Szülővárosában a családi sírboltban nyugszik.

A Szabadság híd északi oldalán lévő felirat mutatja, hogy Feketeházy János pályaterve alapján készült

MUNKÁI:

 • Az összes 1912 előtt, a Magyar Királyi Államvasutak által épített vasúti híd
 • A Fővámház (ma a Budapesti Corvinus Egyetem főépülete) tetőszerkezete (1870-74)
 • Az első Összekötő vasúti híd a Dunán, Budapesten (1873–76)
 • A fiumei forgóhíd
 • A szegedi közúti Tisza-híd [3] (1883)
 • A Keleti pályaudvar vágánycsarnokának acél tetőszerkezete (1884)
 • Az operaház tetőszerkezete (1884)
 • Az Északi Főműhely 22 000 m²-es, öthajós, bazilikás elrendezésű gőzmozdony-szerelő csarnoka és fűtőháza (téves nevén: Eiffel-csarnok) (1886)
 • A szolnoki vasúti Tisza-híd (1888)
 • Az Komárom és Révkomárom közötti Erzsébet híd (1891–1892)
 • Az Esztergom és Párkány közötti Mária Valéria híd (1893–1895)
 • A budapesti Ferenc József híd (mai neve Szabadság híd) (1894–1896)

Ajánlott Cikkek