Magyarság Nagyjaink Történelem Történelem Videók

Évforduló – Március 14: Bem József

Ezen a napon született Bem József (Tarnów, Lengyelo., 1794. márc. 14. – Aleppo, Szíria, 1850. dec. 10.): lengyel katonatiszt, magyar honvéd tábornok, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő egyénisége.

Borítóképen: Bem tábornok

Krakkóban 1809-ben a tüzériskola hallgatója, 1810-ben alhadnagy. 1811-ben főhadnagyi rangban került a lovastüzérekhez. Napóleon 1812-i Oroszország elleni hadjárata idején részt vett a Gdaňsk körüli harcokban; 1813-ban a varsói téli tüzérségi iskola tanára.

Mint a Lukasinski-féle összeesküvés részvevőjét 1822-ben letartóztatták és 1 évi börtönre ítélték, amit később büntetőszolgálatra változtattak.

1826-ban újból-megvált a hadseregtől, műszaki tanulmányokkal foglalkozott, majd csatlakozott az 1830-31-es lengyel felkeléshez, és az osztrolenkai csatában 1831. május 26-án mint a tüzérség kiváló irányítója szerzett magának nemzetközi katonai hírnevet. A szabadságharc bukása után emigrációba kényszerült, beutazta a nyugat-európai országokat, könyvet írt a lengyel szabadságharcról, amelyben döntő jelentőségűnek jelölte az agrárkérdést.

1848 tavaszán bekapcsolódott a galíciai forradalmi mozgalomba, majd 1848. október 14-én a forradalmi Bécsnek ajánlotta fel szolgálatait. A védőrség parancsnokaként irányította a város védelmét, Bécs eleste után az ellenséges vonalakon keresztül álruhában Pozsonyba érkezett és a magyar szabadságharc mellé állott.

Kossuth december 1-én az erdélyi hadsereg főparancsnokává nevezte ki. Ujjászervezte a felbomlóban levő erőket és három hónap alatt kiűzte Erdély területéről az ellenséget: a tihucai győzelemmel kikergette a császári északi hadseregeket, elfoglalta Marosvásárhelyt, majd a gálfalvi, szelindeki, vízaknai, szászvárosi, piski és nagyszebeni csaták során Puchner déli seregét verte meg.

A magyar országgyűlés 1849. márc. 23-án altábornaggyá nevezte ki. Májusban Orsováig hatolva a Bánátot is megtisztította az osztrákoktól.

Ezután a 70.000 főnyi cári intervenciós sereggel vette fel a harcot, de nehéz küzdelem után július 31-én Segesvárnál döntő vereséget szenvedett, majd augusztus 9-én Temesvárnál az osztrákokkal szemben is alul maradt.

Világos után Törökországba emigrált, belépett a török hadseregbe, mert így remélte a harc folytatását a cári despotizmus ellen. Murad Tevfik pasa néven Szíria katonai parancsnoka volt haláláig.

Győzelmeit kiváló hadvezéri tehetségének, erélyének és demokratikus politikai magatartásának köszönhette. Bensőséges viszonyban volt segédtisztjével, Petőfi Sándorral, akinek tehetségét és forradalmi felfogását nagyra becsülte.

Ajánlott Cikkek