Felvidék Magyarság Nagyjaink Történelem

Ezen a napon született az “utolsó bástya” védője – Klapka György

Kisnemesi család sarja. Cseh-morva származású, német anyanyelvű. A család felmenői között több hadmérnök, tiszt, tábornok is fellelhető. Nagyapja, Klapka Károly katonaember volt, II. József uralkodása idején települt Magyarországra. Tábori főgyógyszerészként szerzett magának rangot, vagyont és örökletes nemesi címet. Apja, Klapka József (Arad, 1786 – Arad, 1863. május 12.) városbíró, és 1819–1833 között Temesvár polgármestere, ezenfelül nyomdatulajdonos és könyvtáralapító. Édesanyját, Kehrer Juliannát nagyon korán, 4 éves korában elveszítette. Tizenegy évesen apja testvére, Klapka Frigyes és neje, Deák Krisztina vette magához. Nagybátyja császári és királyi huszár főhadnagy lévén, hazafias nevelésben részesítette. Tanulmányait szülővárosában a Temesvári Piarista Gimnáziumban, majd Kecskeméten, később a szegedi piaristáknál végezte. 1838-ban (18 évesen) a karánsebesi katonai iskolába került.

Isaszegi csata Tham Mor

A szabadságharc kitörése után 1848. jún.-tól százados a 6. honvédzászlóaljban; okt.-tól táborkari őrnagy, nov.-től a bánsági sereg táborkari főnöke, dec.-ben a hadügymin. osztályfőnöke lett. 1849. jan.-tól ezredes a Schlickkel szemben álló, későbbi 1. hadtestparancsnokságon, ápr.-tól tábornok, máj. 5-től 28-ig hadügymin.-helyettes, máj.-tól Borsod vm. ogy.-i képviselője, majd máj. 28-tól okt. 2-ig Komárom várának parancsnoka.

Komárom erődrendszer

A várat csak a szabad elvonulás biztosítása után, több héttel a világosi fegyverletétel után adta fel. Töröko.-ba emigrált, majd Olaszo.-ban és Svájcban élt. A krími háború idején Kossuth megkerülésével tárgyalt az emigráció részvételéről, de Ausztria semlegessége miatt a beavatkozásra nem került sor. Az 1859-i osztrák–olasz–francia háború idején a Magyar Nemzeti Igazgatóság tagja, részt vett az Olaszo.-i Magyar Légió megszervezésében, 1864-ben támogatta Garibaldi Ausztria elleni fegyveres akciójának előkészületeit.

Az 1866-i osztrák–német háború idején Bismarck támogatásával felállította a Klapka Légiót, amely azonban már nem vett részt a hadműveletekben. A kiegyezés után hazatért, az illavai kerület ogy.-i képviselője lett Tisza Kálmán balközép pártjában és részt vett különféle vállalkozásokban. –

arcanum

Ajánlott Cikkek