Épített örökség Magyarság Nagyjaink Történelem

Ezen a napon született Mechwart András a Magyar Villamosipar Atyja


Belecskai Mechwart András: A Magyar Villamosipar Atyjának Élettörténete

Belecskai Mechwart András (1834–1907), a magyarországi gép- és villamosipar egyik meghatározó alakja, nemcsak vállalatigazgatóként és feltalálóként járult hozzá az iparág fejlődéséhez, hanem azzal is, hogy a 19. század utolsó harmadában a magyar ipart világszínvonalúvá emelte.

Korai Évek és Pályakezdés

Mechwart András Bajorországban, Schweinfurtban született Mechwart György és Hofmann Erzsébet gyermekeként. Pályáját lakatosként kezdte, majd Augsburgban mérnöki tanulmányokat végzett. Ezt követően Pesten találkozott Ganz Ábrahámmal, és 1859-ben belépett annak kis vasöntőműhelyébe.

A Ganz Vállalat Fejlődése

A Ganz vasöntőműhely Mechwart munkájának köszönhetően jelentős vállalattá fejlődött. Ganz halála után Mechwart, Eichleiter Antal és Keller Ulrik átvette a vállalat irányítását. 1869-ben a Ganz és Társa-Danubius Villamossági-, Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. műszaki igazgatójává, majd vezérigazgatójává vált.

Mechwart Innovációi és a Malomipar Aranykora

Mechwart András hengerszéke

1874-ben Mechwart feltalálta a kéregöntésű, rovátkolt hengerekkel dolgozó hengerszéket, amely alapjaiban változtatta meg a magyar malomipart, és beindította annak aranykorát. Ezenkívül a gazdasági válság idején több területen is megpróbált innovációkat bevezetni, és 1878-ban megalapította a Ganz-gyár elektromos osztályát.

Mechwart és a Ganz-gyár Munkatársai

Mechwart kiváló szakemberekkel vette körül magát, mint például Zipernowsky Károly, Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Kandó Kálmán, Neustadt Lipót és Fischer Béla. A Ganz-gyárból számos kiváló mérnök került ki, akik a Műegyetem tanárai lettek, mint például Hoór-Tempis Móric, Pöschl Imre és Cserháti Jenő, valamint Bánki Donát és Csonka János gépészek. A gyár hírneve nemzetközi mérnököket is vonzott, köztük Nikola Teslát, Milan Vidmart és Friedrich Uppenhornot.

Belecskai Mechwart András nemcsak a magyar ipar fejlődésében játszott kiemelkedő szerepet, hanem az ő neve és emléke ma is él a közgondolkodásban, elismerve munkásságát és hozzájárulását.

Mechwart Liget és Mellszobor

Budapest II. kerületében található a Mechwart liget, amely az egykori Ganz-öntöde, a mai Öntödei Múzeum közelében helyezkedik el. A ligetben áll Mechwart András mellszobra, amely Kocsis András Kossuth-díjas szobrászművész alkotása. Az eredeti, Strobl Alajos által készített egész alakos szoborcsoportot 1913-ban leplezték le, de a második világháborúban megsérült, ezért lebontották.

Mechwart András Neve az Oktatásban és a Csillagászatban

Mechwart András neve tovább él a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziumában is, amely Debrecenben található. Ez az intézmény őrzi Mechwart műszaki és innovációs örökségét, folytatva az általa képviselt tudományos és technológiai hagyományokat.

Emellett Mechwart nevét a csillagászatban is megörökítették, a 2005. november 4-én felfedezett 255257-es sorszámú kisbolygót róla nevezték el. Ez a gesztus szimbolizálja az emberi tudás és a technológiai előrehaladás iránti elkötelezettségét.


Mechwart András életműve és az általa végzett munka mélyen beágyazódott a magyar történelembe és kultúrába. Nevének és emlékének megőrzése a jövő generációi számára is inspirációt és példaképet jelent az innováció, a tudományos és műszaki fejlődés területén.

wikipedia arcanum

Ajánlott Cikkek