Magyarság Nagyjaink Történelem

Ezen a napon végezte vérpadon a párbajhős kuruc brigadéros Bezerédj Imre (Bezerédi)

1708 december 18. án fejezték le a Rákóczi Szabadságharc egyik legvitézebb katonáját árulás miatt. Az eddigi történelmi források alátámasztják az árulás vádját, de mi azért élünk a gyanúperrel, hogy irigyei is közrejátszottak gyors kivégzésében. Vitézségéhez és számtalan éltre halálra vívott párviadalában bizonyított kardforgató tehetségéhez azonban kétség sem fér. Bizonyítottan 72 párviadal győztese volt a harcmezőn.

Bezerédj Imre (bezerédi) (Vámoscsalád, 1679. december 9. – Sárospatak, 1708. december 18.) kuruc brigadéros.

Előkelő dunántúli katolikus nemescsalád sarja, Bezerédy Zsigmond és béri Balogh Klára fia. Édesanyja révén, béri Balogh Ádám (1665–1711) kuruc brigadérosnak az elsőfokú unokatestvére. 1705 október 9-én a Vas vármegyei Salamonfán feleségül vette szántói és széplaki Botka Máriát, akinek a szülei szántói és széplaki Botka Ferenc, pápai lovaskapitány, földbirtokos, és nagyszarvi Babocsay Magdolna voltak.

Fiatalon hadi pályára lépett, kapitány lett Esterházy Gábor gróf huszárezredében. A Rákóczi-szabadságharc előtt a franciák ellen harcolt a nyugati hadszíntéren. (Lásd: spanyol örökösödési háború.)

Hazatérése után, 1704 nyarán Sibrik Miklós ösztönzésére csatlakozott a kurucokhoz. Vas vármegyében toborzott magának ezredet, majd a következő évben Hatvani Szabó Máté Pest vármegyében szervezett lovasezredét is megkapta. Híres portyázó volt, főként Kőszeg és Sopron környékén hadakozott, de gyakori rajtaütéseket hajtott végre Alsó-Ausztriában is. 1705 telén részt vett a harmadik szentgotthárdi csatában merész támadást intézett a Rábánál, s tettét egy ismeretlen kuruc költő is megénekelte. II. Rákóczi Ferenc 1706 júliusában brigadérossá léptette elő.

1707 végétől titokban tárgyalásokat folytatott a császáriakkal, főként Pálffy János törekedett a megnyerésére. A császáriak még feleségét is elfogták. Bezerédj ennek ellenére csak a katasztrofális trencséni vereség és Ocskay László árulása után határozta el magát az elpártolásra. Átállási kísérletét ezredének néhány tisztje Pásztói Horváth István főhadnagy vezetésével leleplezte, és Esterházy Antal dunántúli főkapitány parancsára 1708. szeptember 5-én Kőszegen letartóztatták. (A fejedelem éppen ezen a napon határozott tábornoki előléptetéséről, amely természetesen így már nem léphetett érvényre.)

Hadbíróság elé állították, és a sárospataki országgyűlés záróakkordjaként, minden addigi árulást megtorlandó, sógorával és alezredesével, Bottka Ádámmal együtt lefejezték. Halálakor már legendás híre volt, Beniczky Gáspár fejedelmi titkár azt jegyezte fel róla, hogy 72 ellenséges tisztet ölt meg a harcmezőn.

Emlékét sok történet őrzi mi Thaly Kálmán nyomán az egyik párviadalának történetét osztjuk meg olvasóinkkal:

Bezerédj Imre párviadala


Rákóczi tisztjei személyes bátorságukkal is példát mutattak a kurucoknak, páros viaskodásban éppen úgy megállták a helyüket, mint a sereg vezetésében. Híres vívó volt Bezerédj Imre is, sok ellenfelét legyőzte már, amikor egy rác kapitány
párviadalra szólította. Fertő-Szent-Miklós és Szerdahely között, egy korlátokkal körülvett réten folyt a párviadal. A két vívó lóháton vágtatott egymás felé, és karddal keményen összecsaptak. A rác kapitány kivédte Bezerédj kardcsapását, és visszavágott. Amikor Bezerédj hárított, markolatban eltört a kardja. Most már biztosra vette a győzelmet a rác kapitány: erős csapást mért Bezerédjre. De Bezerédj jeles lovas volt, könnyű paripáját a korlát mellett olyan ügyesen forgatta, hogy a rác nem tudta megvágni. Forgolódás közben a korlátnak ahhoz a részéhez talált közeledni, ahol kívülről a fegyverhordozója nézte az ura küzdelmét. A derék fegyverhordozó kapott az alkalmon, és odaszólt Bezerédjnek:

Vitézlő uram! Odaakasztottam ám a fokost a nyeregkápára!
Meghallja ezt Bezerédj, leoldja a fokost, jobbjába kapja az ősi fegyvert, és úgy nyakszirten vágja a rác kapitányt, hogy mindjárt lefordult a lováról. Bezerédj utódai Ménfőn őrizték azt az ezüstfokost, amellyel a hagyomány szerint a vitéz a rác kapitányt levágta

források : Wikipedia, Legendák a Kuruc korból, arcanum, forumhungaricum.hu

Ajánlott Cikkek