Magyarság Történelem

Felzárkózni a nyugathoz – 1837-ből: „A porczelán egy Magyarnak találmánya”!

Talán nem is az a legmeglepőbb a korabeli cikkben, hogy magyar készített először porcelánt Európában, hanem sokkal inkább az, hogy ezt tényként elfogadva a találmányt németnek minősítették… A továbbiakban a cikket idézzük, ami a Hasznos Mulatságok című lapban jelent meg 1837. március 22.-én, „Közli Némethy”.

Borítóképen:

Hogy a Japánok és Chinaiak sokkal korábban értették a porczelán készítésmódját, mint az Európaiak, semmi kétséget sem szenved; már 1474-ben adott Barbaro, venetiai követ a’ persiai udvarnál, tudósítást ezen művészeti készítményről.

A Portugallusok által jött aztán Keletindián keresztül Európába, hol mint ritkaság becsültetett, a nélkül hogy próba létetett volna az utánozásban. Egészen gúnyolódva és az ismeretes öntetszéssel nyilatkoztatott aki a „Morgenblatt”-ban (1816. 162 sz.), hogy ezen találmány is a németeké; mert Becher J. J. (meghalt Angliában 1685) író könyvében:

„Ruprecht herczegnek van Magyarországból egy fazekasa, ki földből egy keveréket talált fel itt Angliában, melly olly fejér, mint a kréta, megégetve fél általlátszó, mint a keletindiai porczellán, és az illyen edény itt Londonban nyilvánosan árultatik.“

Ugyanezt olvastuk, mint legelső említését a’ porczellánnak, a bécsi „Theater Zeitung“-ban is (1821. 127 sz.) mégis minden jegyzék nélkül, hogy a’ Morgenblattból volt kölcsönözve. Itt mindennek szembetűnő ez a különös befejezés:

„egy fazekas találta fel Magyarországból, tehát a találmánya németeket illeti.”

 Magyarország mióta van Németországban? Mit mondanának a németek ahhoz, ha valaki ezt mondaná:

„a lőport egy németországi barát találta fel – tehát az franczia találmány.” (Hallgatván mind arról Schwarcz’ lőpora feltalálásáról mondhatni).

Ha hát az, mit a fazekas Magyarországból gyártott, valóban porczelán volt, mint Becher nyilván mondja, tehát az európai találmány dicsősége valóban a’ Magyaroké, nem pedig a’ Németeké.

Távol légyen tőlünk, Böttchernek érdemét, ki Brockhaus Conversations-Lexikonának véleménye szerint 1703-ban Szászországban kezdte a’ porczelán készítését, ócsárlani.

Elég az nekünk, hogy e’ korábbi találmányt egy Magyarnak tulajdoníthatjuk.

Eddig a cikk, és azt kell mondjuk, nem értjük kinek kellett és kihez felzárkózni… De ez sajnos korábban is volt már így:

Ajánlott Cikkek