Magyarság Nagyjaink Történelem

“Fénylik mint a Salamon töke” – Honnan ered?

Az a közismert kifejezés, hogy “úgy fénylik, mint a Salamon töke”, valójában a középkori Magyarországról ered. A történet Árpád-házi Salamon királyról szól, aki a trónért hadakozott unokatestvéreivel, Gézával és Lászlóval.

Borítókép illusztráció

Salamon király trónviszályok során sokszor került vesztes pozícióba. Egy alkalommal, 1074-ben a mogyoródi csatában, Géza és László seregei döntő győzelmet arattak felette. Salamon ezután Moson és Pozsony környékén tartózkodott. A helyzet rendezése érdekében 1076-ban tárgyalások kezdődtek, de ezek megszakadtak Géza halálával.

Salamon a visegrádi börtönében Wéber László festményeFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS

1081-ben, hosszas alkudozások után, Salamon lemondott a trónról, cserében királyi ellátást kapott. Ennek ellenére 1082-ben I. (Szent) László király összeesküvés vádjával letartóztatta Salamont, és a visegrádi vártoronyba záratta. A torony ajtóit és ablakait befalazták, és László parancsára éjszaka töklámpásokkal világították meg, hogy mindenki lássa, milyen sorsra jut, ha ellenszegül a hatalomnak. Ebből az eseményből származik a kifejezés, mely szerint valami “úgy fénylik, mint a Salamon töke”, utalva a toronyban fogva tartott Salamon királyra és az őt megvilágító töklámpásokra.

Árpád-házi Salamon, a hetedik magyar király, a visegrádi várban valószínű, hogy egy korábbi római kori toronyban raboskodhatott, mivel a várat a tatárjárás után építették.

László, akit később szentté avattak, az első magyar szentté avatási ceremónia idején kénytelen volt szabadon engedni Salamont, mivel az országban nagy volt a felháborodás amiatt, hogy börtönbe vetette testvérét. Salamon azonban nem adta fel, és a besenyők segítségével megpróbálta visszaszerezni a trónt, de László leverte őket. Ezután Salamon és a besenyők Bizánc ellen indítottak rablóhadjáratot, de ott sem jártak sikerrel.

Salamon fametszetes portréja a Thúróczi-krónika 1488-as kiadásábanFORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS

A vereség után Salamon Isztriába menekült, ahol teljesen megváltozott és remeteként élt, vezekelve és imádságban. Ebben az időszakban a környékbeliek szentként tisztelték, és a halála után boldoggá avatták. Földi maradványait a pulai Mária Mennybemenetele katedrális főoltára alatt helyezték el, ahol máig is nyugszik. Salamon élete és öröksége ma is élő emlék Horvátországban, különösen Pulában, ahol minden év szeptember 28-án emlékeznek meg róla.

arcanum Wikipedia

Ajánlott Cikkek