Épített örökség Hírek Magyarság Nagyjaink Történelem

Fonó Albert a sugárhajtás torlósugár-hajtómű feltalálója

Fonó Albert (1881 – 1972)

Nehéz eldönteni hogy a kiváló szakember briliáns elme melyik találmánya kívánkozik az első helyre.. Csak néhány a sok közül. Sugárhajtás torlósugár, új típusú gázkazán, szárnyas hajó, légi torpedó és számtalan más újítás az energetika területén.

Fonó Albert 1881. július 2-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a híres Fasori Gimnáziumban végezte, ahol matematikatanára László Rátz volt, aki később Wiegner Jenő és Neumann János pályáját is egyengette. 1899-ben iratkozott be a Műegyetemre, ahol barátságot kötött Tódor Kármánnal, aki később a repüléstechnika egyik legnagyobb alakjává vált.

A Műegyetemen 1903-ban kapott oklevelet. Ezután német, belga, svájci, francia és nagy-britanniai gyárakban dolgozott. Hazatérve külföldről, 1909-ben műszaki doktori vizsgát tett, majd önálló tanácsadó és tervező mérnökként tevékenykedett.

A Fonó-féle légi torpedó vázlata

Fő szakterülete az energetika volt, erre vonatkozott a “Mechanikai munkatárolás villamos hajtásnál” című doktori értekezése is. 20 kutatási témában 46 szabadalmat dolgozott ki. Találmányai közül említést érdemel az 1923-ban kidolgozott gőzkazán, valamint az 1928-ban szerkesztett új típusú bányászati légsűrítő berendezés. Szállítógépek és vasúti járművek önműködő fék- és menetszabályozójának a szabadalmát 1924-ben a német Siemens-cég vásárolta meg. 1926-ban az elsők között dolgozott ki egy szárnyashajót, amelynek kísérleteibe Kármán Tódor is bekapcsolódott.

Technikatörténeti jelentőségűek voltak a sugárhajtómű-találmányai. Az első ilyen sugárhajtás elvét alkalmazó találmánya 1915-ből származik. Ezzel a légi torpedónak nevezett eszközzel a tábori tüzérségi fegyverek hatótávolságát akarta megnövelni. Az alapelv az volt, hogy a lövegből indított lövedéket egy vele összekapcsolt hajtómű tovább gyorsítja, ily módon viszonylag kis kezdősebességgel is lehet nagy távolságra lőni, s a nehéz lövedékeket kis tömegű ágyúból indítani.

Fonó féle sugárhajtás egyik elsőként felszerelt repülő

A légi torpedó lényegét Fonó Albert így foglalta össze: “a lövedék a mozgási energia helyett vegyi energiát tárol a magával vitt tüzelőanyagban. Útközben a tüzelőanyagot a szembeáramló levegővel elégetik, a keletkező hő munkává alakulva át, legyőzi a légellenállást. Ezáltal nemcsak az ellenállás győzhető le, hanem a repülő lövedék fel is gyorsulhat. Lehetővé válik, hogy viszonylag kis kezdősebességgel nagy lőtávolság, továbbá a találati pontban nagy becsapódási energia legyen elérhető.”

A Fonó szabadalom/ sumidamagazin.com

A feltaláló, Fonó Albert, egy olyan megoldást dolgozott ki, amely a mai toló-sugárhajtóművek szinte minden lényeges elemét magában foglalja. A létrehozott szerkezet egy kompressziós fúvócsőből áll, amelybe a repülő lövedékkel szemben nagy sebességgel áramló levegő belép, és a sebességi energia nyomási energiává alakul át. A nyomás alatti levegőbe vezetett (porlasztott) tüzelőanyag meggyújtása után abban elég, a forró és nyomás alatti égéstermékek pedig egy kilépő csőben expandálnak (expanziós fúvócső), így lényegesen nagyobb sebességet érnek el, mint amilyen a levegő belépési sebessége volt. Ennek megfelelően a kilépő gázsugár visszaható ereje nagyobb, mint a szembeáramló levegő ellenállása. Ez a többlet visszaható erő tehát legyőzi a lövedék haladásának ellenállását, sőt, ezenkívül gyorsít is.

Fonó Albert a légi torpedóra vonatkozó javaslatát az osztrák-magyar hadvezetőséghez nyújtotta be, de a hadvezetőség, nem ismerve fel a találmány jelentőségét, azt elutasította.

Rajzok Fonó Albert szabadalmi bejelentéséből

A húszas évek végére Fonó Albert ismét a sugárhajtás problémájára összpontosított. Ekkorra már nyilvánvalóvá vált, hogy a légcsavaros repülőgépekkel bizonyos sebességhatár nem léphető túl, és a dugattyús repülőmotorokkal elképzelhetetlen a légi járművek hangsebesség feletti repítése.

1928-ban kidolgozott egy nagy magasságban, hangsebességnél gyorsabban haladó repülőgépek számára alkalmas hajtóművet, amelyet légsugár-motornak nevezett el. A találmányára német szabadalmat kért, amit rövidesen egy pótszabadalmi bejelentéssel kiegészített, mely a sugárhajtóművet egy külön erőforrásból hajtott kompresszor segítségével alkalmassá tette a hangsebesség alatti működésre. A két szabadalomban a feltaláló a sugárhajtómű négy változatát írta le. A rendkívül szigorú és precíz német szabadalmi elővizsgálat négy évig tartott, 1932-ig, amikor is Fonó Albert szabadalma bejegyzésre került.

Fonó Albert a repülőgép-sugárhajtómű feltalálásában mindenki mást megelőzött. Sugárhajtóműve három fő részből állt: egy konfúzorból, egy égéstérből, ahol a levegőhöz adagolt tüzelőanyag-keverék elégetésével a hajtóművön áthaladó levegő felgyorsítása történik, és egy fúvócsőből (diffúzor), amelyen át a nagy sebességű levegő és az égéstermékek eltávoznak.

Fonó egy ideig próbálkozott a Fokker és a Junkers repülőgépgyártó vállalatoknál a szabadalmainak értékesítésével, de sikertelenül. A szabadalmak fenntartásának költségeit nem tudta megfizetni, így kénytelen volt azokról lemondani.

1947-ben a Budapesti Műegyetem magántanára lett, 1954-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, és 1956-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. 1968-tól a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia levelező tagja volt.

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) 1980-ban Fonó Albertről elnevezett díjat alapított, melyet évente egy hazai űrkutatónak adnak át, több éves vagy akár évtizedes munkássága elismeréseként.

Fonó Albert, a korszerű repülés egyik nagy alakja, 1972. november 21-én hunyt el Budapesten.

források

  • Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a repülés történetében
  • Életrajzi lexikon
  • Terplán Zénó: Műszaki nagyjaink a gépészetben
  • Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a közlekedés történetében
  • Arcanum adatbázis

Ajánlott Cikkek