Magyarság Történelem Történelem Videók

Gyümölcsoltó Boldogasszony: a világ teremtése, Jézus fogantatása és a jó termés

„… az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: – Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál. (…) Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.”

Borítóképen: Fra Angelico: Angyali üdvözlet (1430–1432) Prado, Madrid

A bibliai idézet azt írja le, amikor Gábriel arkangyal megvitte Názáretbe Szűz Máriának a megtestesülés örömhírét.

Az ünnep kialakulásában fontos szerepet játszott Jakab ősevangéliuma, amely azt hirdeti, hogy a világ teremtése, Jézus fogantatása és kereszthalála ugyanazon a napon, március 25-én történt. Az ünnep napját úgy számolták ki, hogy Jézus születésének ünnepnapjától, december 25-től visszaszámoltak kilenc hónapot, és így március 25-e jött ki. 624 óta van tudomásunk Jézus fogantatásának ünnepléséről. 692-ben a trullai zsinat helyesnek ítélte ünneplését.

Az ünnepet I. Szergiusz pápa honosította meg, latin elnevezése: Annuntiatio Domini lett. Magyar elnevezése onnan ered, hogy a fák oltását ezekben a napokban szokták végezni a gazdák.

Mi sem természetesebb, hogy a gazdag magyar nyelvben az ünnep elnevezése igen nagy változatosságot mutat, nemkülönben pedig azt, hogy a magyar ember mindig is gyakorlatias volt – amellett, hogy hívőként tartották az egyházi ünnepeket.

Az írásos formában fennmaradt elnevések:

  • A debreceni és a Winkler-kódexben: Gyümölcsoltó Boldogasszony
  • A szegedi Lánykódexben: Testfogadó Boldogasszony
  • A lőcsei kalendáriumban: Boldogasszony fogadása
  • A moldvai csángók között: Gyümőcsótó
  • Az Érdy-kódexben: Asszonyunk Szűz Máriának szeplőtelen fogantatja
  • A müncheni kódexben: Máriának hirdetete napja

Gyümölcsoltó Boldogasszony tehát egy termékenységi ünnep, amit az is mutat, hogy a néphagyomány szerint az az asszony, aki ezen a napon érintkezik a férjével, biztosan áldott állapotba kerül.

A gazdák szerint, ha a gyümölcsoltást (vagy szemzést stb.) ezen a napon végezzük, akkor a növény meg fog maradni és jó termést hoz a jövőben.  

Ajánlott Cikkek