Hírek

Ha támogatja Székelyföld autonómiáját vegyen rész a “Székely buletin” programban

Székely személyi kártyát kaphat Ön is, ha támogatja Székelyföld autonómiáját.

„székely buletin” kifejezés Székelyföldön valami jóféle bicskát jelent, amelyet tulajdonosa mindig magánál hord – persze nem arra, mivel a bicskázás mára kikopott a hagyományosan a kocsmában, bálban, disznóvágáson és egyéb társadalmi eseményeken végzett foglalatosságok közül.

Igazi székelynél mindig volt (van?) székely buletin,

mert soha nem lehet tudni, mikor lesz rá szükség, valamit vágni, szeletelni, faragni.

Ezen fog változtatni a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezése. Az SZNT ugyanis azt tervezi, hogy bevezeti a székely (vagy székelyföldi) személyi kártyát, amit bárki nagykorú személy igényelhet,

„aki állandó lakhellyel rendelkezik Székelyföldön, vagy Székelyföldön kívül él, de székelynek vallja magát, és aki egyetért Székelyföld területi autonómiájával úgy, ahogy az a Székely Nemzeti Tanács Autonómiastatútumában áll”

– derül ki az SZNT határozattervezetéből.

Az SZNT Állandó Bizottsága által december 3-án elfogadott dokumentumot a Tanács közlése szerint közvitára bocsátották, róla bárki véleményt formálhat vagy javaslatot tehet az SZNT e-mail-címén.

A tervezet szerint a székely személyi kártyát egy űrlapon lehet majd igényelni, a kérelmezőnek meg kell adnia a teljes nevét, születési adatait, állandó lakcímét és nemét is. A személyi adatok egy QR-kódban jelennének majd meg a kártyán, amely ezen kívül egy azonosító számsort is tartalmaz majd.

Az igényléssel a kérelmező vállalja elkötelezettségét a Székelyföld autonómiája iránt,

ezért ha a kártya birtokosa nyilvánosan szembefordul a vállalt értékekkel, a székely személyit visszavonhatják tőle.

A kártya adatbázisát egy, az SZNT ÁB által kijelölt szervezet vagy intézmény kezeli majd, amely egyben a rendszer adatkezelője is.

HATÁROZAT a székely/székelyföldi személyi kártyára vonatkozóan

A Székely Nemzeti Tanács eddigi tevékenysége nyomán a területi autonómia érdekében több olyan, – alább felsorolt – regionális célkitűzést, jellegzetességet és fogalmat fogadott el/határozott meg vagy írt körül, amelyeket Székelyföld lakosságának többsége elfogadott, fölkészülve ezzel Székelyföld autonómiájára.

– Megalkotta Székelyföld autonómiastatútumát a régió jövőképével és a jövendő autonómia intézményeivel.

– Megrajzolta Székelyföld külső és belső közigazgatási határait.

– Létrehozta Székelyföld történelmére, kultúrájára utaló jelképeket: zászlót, címert és a rövidített régiójelzést.

– Meghatározta a régió saját nyelvének fogalmát, kimondva, hogy ez a magyar nyelv.   

– Kijelölte Székelyföld hivatalos ünnepeit: a Székely Szabadság Napját, március 10-én, és Székelyföld Autonómiájának Napját, október utolsó vasárnapján.

–  Javaslatára a Székely Önkormányzati Nagygyűlés a székely himnuszt Székelyföld himnuszává nyilvánította.

Tekintettel arra, hogy bármely országnak vagy bármely ország területén lévő autonóm régiónak legfontosabb alkotó eleme az ott élő népesség, amelynek tagjai az ország alkotmányát, illetve az autonóm régió alaptörvényét elfogadják a

Székely Nemzeti Tanács

ELHATÁROZZA

1. Létrehozza a székely/székelyföldi személyi kártyát, mint olyan személyi okiratot, amelyet jelen határozat ír le.

2. A székely/székelyföldi személyi kártyát bármely, tizennyolcadik életévét betöltött személy megkaphatja, aki állandó lakhellyel rendelkezik Székelyföldön, vagy Székelyföldön kívül él, de székelynek vallja magát, és aki egyetért Székelyföld területi autonómiájával úgy, ahogy az a Székely Nemzeti Tanács Autonómiastatútumában áll.

3. A székely/székelyföldi személyi kártyát egy formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni, amelyen fel kell tüntetni az igénylő családnevét és keresztnevét, születési idejét és helyét, állandó lakcímét, nemét. A formanyomtatvány kötelező módon tartalmazza előnyomtatott formában az igénylő kötelezettség-vállalását Székelyföld területi autonómiája iránt. 

4. A székely/székelyföldi személyi kártyán olvasható módon csak a nevet és a székely/székelyföldi személyi kártya rendszere által generált azonosító számsort tartalmazza, a többi személyi adat egy QR-kódban jelenik meg.

5. A székely/székelyföldi személyi kártya adatbázisát egy, a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága által kijelölt szervezet/intézmény kezeli, aki egyben a rendszer adatkezelője. Az adatkezelő hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára rendszer adatkezelési szabályzatát.

6. A székely/székelyföldi személyi kártya visszavonható azoktól, akik nyilvánosan szembefordulnak az igénylésben meghatározott értékekkel, amelyeket annak kitöltésekor minden igénylő elfogadott. A székely/székelyföldi személyi kártyát kötelezően vissza kell vonni mindazon személyektől, akik lemondanak erről, és kérik adataik törlését. Ezen személyek adatait az adatkezelő törli az adatbázisból.

7. A Székely Nemzeti Tanács meghatalmazza az Állandó Bizottságot, hogy határozatokat fogadjon el minden olyan elvi kérdésben, amely alapjaiban érinti székely/székelyföldi személyi kártya és a hozzá tartozó adatbázis rendszerét, és amelyre jelen határozat nem terjed ki.

8. A Székely Nemzeti Tanács meghatalmazza a Székely Nemzeti Tanács elnökét, hogy minden gyakorlati kérdésben eljárjon, jelen határozat végrehajtása érdekében.

9. Jelen határozat függeléke tartalmazza a székely/székelyföldi személyi kártya igénylésének formanyomtatványát, valamint a kártya kivitelezésének mintáját (a kártya prototípusát). A függelék jelen határozat szerves részét képezi.   

Székely Nemzeti Tanács

Jelen határozattervezetet elfogadta a Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága 2021. december 3-án, Sepsiszentgyörgyön.

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának képviseletében:

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

foter.ro

Ajánlott Cikkek