Magyarság Nagyjaink Történelem

Harangi László nyílt levele az amerikai magyarsághoz – 1956

A Californiai Magyarság című lap 1956. június 26.-i számában Harangi László lelkipásztor az Amerikában élő magyarokhoz fordult nyílt levelével, melynek címe „Segélykiáltás Kossuth szülőfalujából”.

Borítóképen: Kossuth Lajos szülőháza Monokon

Ezt az írást idézzük, de fontos tudni, hogy 1955-ben a Szovjet Hadsereg kivonult Ausztria általa megszállt övezeteiből, 1956 februárjában pedig az SZKP XX. kongresszusa 1956 februárjában elítélte a sztálinista diktatúrát. De még nem volt forradalom, viszont talán volt némi remény arra vonatkozóan, hogy hamarosan Magyarországról is kivonulnak a szovjetek… Talán ezek a körülmények is hozzájárultak, hogy a végtelenül lerongyolódott egyház lelkésze az amerikai magyarokhoz fordult.

„Zemplén vármegye mindig büszke volt arra, hogy két nagy hazafit adott a hazának: II. Rákóczi Ferencet és Kossuth Lajost. Rákóczi a borsi kastélyban született, nem messze Sátoraljaújhelytől. A falu 1920-ban tiszta magyar lakossággal cseh uralom alá került . . . Kossuth szülőfaluja, Monok, a szerencsi járásban megmaradt Magyarországnak. Népe éppúgy túrja a földet, mint ősapáik tették. Ha megállnak kapálás közben s letörlik homlokukról a verejtéet, szemük megpihen a távolban kéklő tokaji hegyen, végigsimogatják a mádi, szántói, gönci vulkánhegyeket, amint húzódnak északra, a Kárpátok tűlevelű fenyvesei felé.

A minap szomorú levelet hozott a posta. A monoki tiszteletes, Nagy Ferenc, fájdalmas érzéssel írja le a parókia állapotát. A tetőcserép összetöredezett, az eső becsurog a szobákba, ebédlőbe, hivatalba. Az egyháznak vagyona nincs, tagjai mind leszegényedett emberek. Kérő szóval fordul a tiszteletes hozzánk, amerikai magyarokhoz, kiknek a számára Kossuth Lajos mindenkor drága név marad: segítsünk az elárvult parókia állapotán. Gondoljunk reájuk s juttassunk pár dollárt egyenként erre a célra. Hatszáz dollár elegendő lenne a tető megjavítására s a templomot körülvevő leomlott kőkerítés felrakására.

Akit megindít a szive Kossuth Lajos faluja felé, küldjön a szabadság hazájából segítséget erre a célra. Az adományokat a Magyar Egyházkerület pénztárosa, Nt. Bacsó Béla, 608 Plum Street, Fairport Harbor, Ohio gyűjti össze.

Százhat évvel ezelőtt, 1848 július 11-én Kossuth Lajos a híres megajánlást kérő beszédében kétszázezer katonát és húszmillió forintott kért a fenyegetett haza védelmére. A magyar képviselőház egyhangú lelkesedéssel megszavazta a kért hadsereget és a pénzt. A szabadságharc hősi korszaka megkezdődött.

Most felétek fordul, amerikai magyar testvéreim, a nagy magyar hazafit adó falu, Monok. Segítsünk rajtok, amig tudunk. Bennünk még él Kossuth neve. Adjuk meg, amit Monok kér.”

Attól tartunk, hogy a kérést aztán a történelmi események elsodorták, de szerencsére azóta fordult a történelem kereke…

Ajánlott Cikkek