Épített örökség Magyarság Nagyjaink

Hédervári Dezső önfeláldozó hőstette

Már évszázados hagyománya van a románok áruló természetének és az erre adott magyar válaszoknak .Ebben a kis rövid történelmi összefoglalóban Hédervári Dezső hőstettét meséljük el.

Az 1320-as években Magyarország és a környező területek bonyolult politikai viszonyokkal jellemezhetők. Ebben az időszakban Károly Róbert uralkodása alatt az ország stabilizálódott, és az uralkodó a környező tartományokkal való kapcsolatok erősítésére törekedett.

1326-ban egy fontos esemény történt: a kunok, akik egy nomád népcsoport voltak, bevonultak Erdélybe. A kunok inváziójának mögött valószínűleg Bazarab, a havasalföldi román vajda állt, aki korábban Károly Róbert hűbérese volt. Bazarab azonban 1325-ben elpártolt a magyar királytól, csak hogy két évvel később, 1327-ben ismét visszatérjen hozzá. A kapcsolatuk azonban nem volt stabil, mert 1330-ban ismét elpártolt a magyar koronától.

Károly Róbert ezt a hűtlenséget nem hagyta szó nélkül. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy Kán László, az egykori erdélyi vajda fiai is Bazarab oldalán álltak és a királyi birtokokat dúlták Erdélyben. A magyar sereg így két fronton is harcolt: először a Bazarab által korábban megszállt Szörény várat foglalták el, majd Bazarab felkutatására indultak.

A román vajda azonban nem kívánta a konfliktust. Követei útján békét és jelentős, hétezer ezüstmárkás kártérítést ajánlott a magyar királynak. Bár Károly Róbert kezdetben elutasította az ajánlatot, később, miután az előretörő sereg ellátása kimerült, mégis elfogadta azt. A királyi sereg azonban nem érkezett haza zökkenőmentesen: a Vöröstoronyi-szoros környékén a románok és a kunok csapdába csalták és megtámadták őket. A király seregének súlyos veszteségei voltak, és Károly csak Hédervári Dezső hősies tettének köszönhetően menekült meg. Dezső a király páncélját magára öltve terelte el a támadók figyelmét, de sajnos az összecsapás során életét vesztette.

A posadai csata. A posadai csata a Képes krónikában. Csór Tamás átadja lovát Károly Róbert királynak.

Ki volt Hédervári Dezső ? Hédervári Dezső (? – 1330) országbíró, Sopron vármegye főispánja.

Hédervári Dezső, a Hédervári család tagja volt, egy olyan család sarja, mely a középkori Magyarország jelentős nemzetségei közé tartozott. Pontos születési helye és ideje sajnos nem ismert, de apja Hédervári Dénes volt, míg testvérei között szerepelt II. Miklós és Heidrik.

Dezső a magyar királyság egyik hűséges szolgálója volt. Károly Róbertnek, az ország királyának hű embere volt, és ezenkívül 1322-től 1327-ig Erzsébet királyné országbírája is volt. Később, 1326 és 1330 között a soproni főispáni címet és a világosvári várnagyi tisztséget is betöltötte. Dezső azonban nem csak politikai és adminisztratív teendőkben vett részt, hanem a harcmezőn is megmutatta bátorságát. 1330-ban Károly Róbert oldalán részt vett a Bazaráb havasalföldi vajda elleni hadjáratban. Ebben a hadjáratban történt, hogy a posadai csatában, a fentebb leírtesemény hőstett hogy megmentse a király életét, páncélt cserélt vele, ezen nemes cselekedetével pedig saját életét áldozta.

Ez a hősies tett nem maradt észrevétlen az utókor számára. A Képes krónika, mely a középkori Magyarország történetét örökíti meg képekkel illusztrálva, két miniatúrával is megörökítette Hédervári Dezső cselekedetét. Thuróczi János krónikája, mely a középkor egyik legfontosabb magyar történeti műve, így ír a történtekről: „A király pedig elcserélte címeres fegyverzetét Dénes fia Dezsővel, ezt pedig mivel azt hitték róla, hogy ő a király – kegyetlenül legyilkolták. A király kevesed magával tudott megmenekülni, néhány hű emberének védelme alatt.”

Hédervári Dezső élete és hősi halála így nem csak a történelmi dokumentumokban, hanem a magyar kultúra és hagyomány emlékezetében is örökké él.

arcanum wikipedia

Ajánlott Cikkek