Erdély Hírek Magyarság Történelem

Magyar népi hiedelmek: Útmutató LIDÉRC tartásához és eltávolításához

A lidérc avagy lüdérc, lúdvérc, lederc, lidroc, lidröc, inglice, mit-mitke … az ősi magyar mitológia mitikus lényeinek egyike. Számos különböző képzeletbeli mesebeli lény gyűjtőfogalma, de ezekben a lidérc képzetekben számos átfedés van.

Azt nem lehet tudni, hogy a lidérc alakok egy valahai közösből származnak-e. A lidérctől – bármilyen hasznos lény is legyen… – gonosz természete miatt ajánlatos minél hamarabb megszabadulni.

Minden lidérc-szerű lény jellemzője a tüzes alakban való megjelenés, a szexuális jelleg, valamint a segítőszellem-jelleg.

Legfontosabb alakváltozata a csirke.

A hit szerint az jut hozzá, aki fekete tyúk első tojását költi hóna alatt.  Az így világra költött lény gazdájával, mint szerető él együtt, ő a kebelén hordja, gazdáját „cserébe” éjjel nyomja. Érdekesség, hogy ez a lidércnyomás. Szokása gazdája a vérét is szívni, aki ettől érthető módon legyengül, beteg lesz, még meg is halhat.  A mohó kis lidércnek kell adni az első falatot minden ételből.

Más elképzelés szerint a sötét tojásból kelne ki lidérc. Ezt érdemes elhajítani – a szomszéd háza felé (na, szépen vagyunk…)

Mindezek mellett mi a lidérc előnye? Gazdája minden kívánságát teljesíti, ha az a lidérc „mit hozzak?” vagy „mit-mit-mit?” kérdésére válaszol. A lidérc pénzt hord a gazdájának. Mégis, egy idő után terhes a lidérc, még meg is halhat tőle a gazdája.

Hogyan lehet tőle megszabadulni? Kötélben homokot, vagy rostában vizet hozatnak vele. Mivel ezek teljesíthetetlen feladatok, s ő a kívánságok teljesítésére szakosodott, hát a kudarcba belepusztul.

Néhol úgy tartották, hogy aki lidércet tart, az eladta a lelkét az ördögnek. A lidércet állítólag nem lehet utolérni, ránehezedik az emberek vállára. A temetőben mászkál éjszaka, de az első kakasszóra el kell tűnnie.

A lidérc tüzes alakban is megjelenhet, lehet kincsjelző láng is. Megjelenési formája a bolygó tűz, ami kis kékes láng. A mocsaras vidéken, a földbe temetett állati testek fölött szokott éjjelente fellobbanni.

A lidérc megjelenhet pinduri emberke alakjában is, ekkor is tetteiben rokon a csirke alakkal. A magyar mitológiában az apró lényeket, gyakran emberfeletti erővel azonosítják

Általában véletlenül akadnak rá, ez összefügg a tőle való megszabadulás módjával is. Hiszen aki meg akar tőle szabadulni, dobozba teszi s elhajítja vagy eladja.  Honnan tudni róla? Aki hirtelen meggazdagszik, annak „ördöge” van. Gazdája szeretője, a lelkét eladja neki, minden ételből az első falatot neki adja – mint a csirkének. Ez nem véletlen, hiszen át tud változni csirkévé is.

Lidérc még az ördögszerető meg fényjelenség is – rendszerint a kettő dolog egyben. Kettő az egyben lidérc – gazdaságos?  Azért fény, mert éjszaka fényjelenségként röpköd.

Erdélyben tüzes kendő. Röptében tüzet szór, majd landolás után emberi alakja lesz.  Férfihez nő, nőhöz férfi, távollevő vagy meghalt szerető, házastárs alakjában jön el. Felismerhető azonban a kis hamis, mert a lidércnek lúdlába van!

A vélekedés szerint maga az ördög, aki a házba kéményen, kulcslyukon át jut be, a mezőn alvó embereket is meglepheti.  Mikor eltávozik: tüzet szór, lepiszkítja a ház falát. A gonosz jószág szeretőjét szerencsétlenné, beteggé teszi. Gatyamadzaggal, övcsattal, ujjak összekapcsolásával meg lehet akadályozni, hogy bejusson a házba. Erre a célra szentelt tömjénnel, nyírfaággal füstöltek.

A lidércnyomás ismeretlen okú éjszakai nyomásérzésekkel kapcsolatos. A betegség okát a néphit a   boszorkány mellett a lidérc tevékenységében látta.

A lidérc az irodalomban is megjelenik, íme Szabó Lőrinc verse:

Lidérc

Csak álom vagy, hiába akarlak,

lidérc, kit a vágy maga szűl,

tündér gyönyör, olyanokat súgsz,

hogy a józan eszem menekűl

és öleli érted a torzat,

a semmit, s azt hiszi, te vagy,

néger-zene villog agyamban,

s hiába, csak csalogat

a fényed: nem érek odáig:

a fényed: a képzelet: én, –

a fényed: kibonthatatlan,

megfoghatatlan ez a fény,

ez a fény: te, ki táncolsz meztelenűl

s kit nem lehet soha elérnem,

mert rejtve ragyogsz bennem, mint a tűz,

mely feketén alszik a szénben.

forrás: netfolk.blog.hu

A tudomány szerint:

A lidércfény (bolygótűz, ignes faturi) olyan jelenség, amely a mocsárgáz égéséből adódik. A mocsárgáz jelentős mennyiségű metángázt tartalmazó gázelegy, amely rothadó növényi anyagokból keletkezik. Gyakran öngyulladó foszfor-hidrogén is van benne, így a keletkező metán is meggyullad: ez a lidércfény, mely a mocsár felett halványkék fénnyel dereng.

Ki tudja, akár így is lehet… 😉

Ajánlott Cikkek