Épített örökség Magyarság Tájak/korok Történelem Történelem Videók Világ

Hol legyen a tőzsde épülete?

Bár a Gabonacsarnok már 1854-től működött, a Pesti Áru- és Értéktőzsde pedig 1864 január 18.-án kezdte meg működését, ez utóbbi (amibe 1868-ban beolvadt a Gabonacsarnok intézménye) előbb a Lloyd-palotában működött, majd a Budapesti Áru- és Értéktőzsde és a Lloyd Társulat közösen épített Wurm (ma Szende Pál) utca és a Mária Valéria (ma Apáczai Csere János) utca sarkán lévő épületben.

Borítóképen: Szabadságtér, Tőzsdepalota (forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.08.114)

Mi lett a sorsa ezeknek az épületeknek? Miért költözött többször is a tőzsde? Nos, erre keressük a válaszokat, és közben természetesen megmutatjuk az épületeket, melyek azt az intézményt szolgálták, ami a modern gazdaság szolgálatában állt még akkor is, ha időnként méretes vesztesége is keletkezett azoknak, akik befektetőként megjelentek a „parketten”.

A Lloyd-palota a Lánchíd pesti oldalán, a mai Széchenyi téren állt, sajnos már csak régi fényképekről ismerhetjük. A 19. században igen kiemeltté tette a tény, hogy itt miniszterelnökök, főispánok, főrendiházi tagok gyűltek össze, hogy megvitassák az ország dolgait, de a Deák Párt (később Szabadelvű Párt) székhelye is itt volt. Na meg 1864-től itt működött a tőzsde is.

Egy idő után azonban világos lett, hogy a tőzsde helyigénét nem elégíti ki a palota, ugyanis annak csak egy kisebb részében működhettek, ezért került sor a költözésre 1873-ban.

A Lloyd-palota története azonban korábbra nyúlik vissza, hiszen 1830-ban épült, így nem meglepő, hogy 1849-ben Hentzi ágyúgolyói miatt csaknem teljesen ki is égett…

A Lloyd-i palota az 1849 évi ostrom után

Sajnos nem volt ezzel egyedül, hiszen a várból tulajdonképpen az egész környéket kegyetlenül belőtték az osztrákok, a Vigadó elődjét, a Redoute-ot nem is tudták megmenteni:

Az épület szerencsére menthető volt, így aztán végül felújították. Ekkor jött el az a korszak, amit már említettünk, de a tőzsde kiköltözése után is volt pár fordulat az épület életében… A nagykorszak azzal zárult le ugyanis, hogy 1945-ben Budapest ostroma során igen komoly károkat szenvedett…

A Lloyd-palota 1945-ben az ostrom előtt felül) és az ostrom után (alul)

Egy ideig legfeljebb csak annyira futotta, hogy az utca felé életveszélyes részeket lebontották, de végül 1949-ben – éppen száz évvel Hetzi úgyúzása után… – lebontották. Ma szálloda van a helyén.

A valamikori Lloyd-palota helyén 2022. áprilisáben – a hely azonosítható a pálmafa (???) mögött látható épületről!

A szálloda mostanság éppen átalakítás alatt van, amitől talán elviselhetőbb lesz a homlokzata, de hogy mit keres egy pálmafa a hotel előtt az azért bőven kitárgyalandó lenne… Persze nem itt és most, mi haladunk tovább történetünkkel!

Ez az épület nem volt messze a korábbi Lloyd-palotától, de attól tartunk, hogy ez – ha egyáltalán megélte 1945-öt – szintén menthetetlen volt, mert ma egy másik szálloda hátsó traktusa található hűlt helyén…

A tőzsde székhelye 1873-tól a Szende Pál (korábban Wekerle Sándor a kép készítése idején Wurm) utca – Apáczai Csere János (Mária
Valéria) utca sarok, a Budapesti Áru- és Értéktőzsde székháza – a felvétel 1880-1890 között készült (forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.05.070)

A tőzsde tehát itt működött 1873-tól, de a Kornfeld Zsigmond vezette tőzsde ebben az időszakban olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy az ú épület ismét csak kicsinek bizonyult, és különösen a gabonakereskedőknek nem volt megfelelő a hely sem, ahol az épület állt. Hogy mi volt a probléma, az nem teljesen világos, de ez talán nem is fontos, sokkal fontosabb maga a tény, hogy;

1898-ban Kornfeld személyesen LukácsLászló akkori pénzügyminiszternél, aki hajlandó volt a tőzsdeépület céljaira az Újépület telkének Nádor utcai oldalán fekvő 2.530,6 négyszögölnyi parcelláját négyszögölenként 9.000 korona vételárért átengedni.

A valamikori Újépület, mögötte az Országház kupolája – a terület hozzávetőleg a mai Szabadság tér

Hogy mi volt az az Újépület? Nos, alábbi cikkünkből kiderül:

A megvásárolt telek beépítésére, illetve az új tőzsde terveinek elkészítésére 1889. év májusában hirdettek nyilvános pályázatot, amelyen kizárólag hazai építészek vehettek részt.

(egyes források 1890-es dátumot említenek, mint a pályázat meghirdetését, de szerintünk amíg nem jött létre a terület megvásárlása, aligha írhatták ki a pályázatot! – a szerk.)

Alpár Ignác terve: a Szadság tér felé néző homlokzat

A pályázat első két díját AlpárIgnác nyerte el, akit az új tőzsde felépítésével meg is bíztak.

Az új tőzsdeépület metszeti rajza: az egyik oldal az értékpapírok, míg a másik az árupiaci termékek kereskedésére szolgált

És most következzen pár adat, amelyek igazán ékesen bizonyítják, hogy ezekben az időkben milyen komoly fejlődésen ment keresztül a hazai tőzsde – és persze ezzel együtt a hazai pénzügyi rendszer:

  • Az árupiacon – métermázsában számolva! – búzából az 1884-ben 433 millióról 1913-ra 4387 millióra, rozsból 23.500-ról körülbelül 15 millióra, zabból 340.000-ről 14,13 millióra, tengerinél pedig 3,21 millióról 29,96 millióra emelkedett a forgalom!
  • Az értékapapír piacon 1864-ben mindössze 44 értékpapírt volt jegyeztek, ami 1913-ban már 419-re emelkedett, ebből pedig 58 nem magyar kibocsátású volt. 1913 végén a bankok tőzsdén jegyzett részvényeinek névértéke 476,1 millió korona, a takarékpénztári részvényeké 148,2 millió, biztosító társaságoké 249 millió, gőzmalmi részvények 30,3 millió, bánya- és téglagyári részvények 102,7 millió, könyvnyomdai részvények 12 millió, vasművek és gépgyárak részvényei 88,2 millió, különféle vállalatok részvényei 150,2 millió, közlekedési vállalatok részvényei 224,9 millió… Az össz-névérték tehát 354 milliárd korona és 78,96 millió frank volt. A fejlődést az mutatja, hogy alig két évtizeddel előbb, vagyis 1895 végén a tőzsdén jegyzett értékpapírok névértéke csak 188 milliárd koronát tett ki. És ez csak a névérték, a kereskedés volumene ettől nagyságrendekkel jobban nőtt az árak emelkedése okán.
Az akkor megépült Tőzsdepalota és a rendezett Szabadság tér – 1905

Sajnos a továbbiakban már nem a részvények- és kötvények árai, hanem a történelem igazgatta az épület sorsát, ugyanis az első nagy világégés idején nagyrészt szünetelt a kereskedés… Az egyik részben, ahol az értéktőzsdei forgalmat bonyolították le, hadikórházat rendeztek be, amely még most is fennáll. A másik nagytermet, amely rendes időben az áruüzlet céljaira szolgál, néhány hónappal ezelőtt megnyitották, de ezúttal is csak magánforgalom keretében történnek az üzletkötések.

A Tőzsdealotával szemben szintén egy Alpár Ignác által tervezett épület áll, a Magyar Nemzeti Bank épülete:

És mi lett az épület további sorsa? Nos, a tőzsde a háború után tovább működött azért, sőt, voltaképpen túlélte a második nagy világégést is, de 1948. május 25.-én működése okafogyottá vált (minden állami tulajdonba került, hatósági árakat vezettek be), így aztán – micsoda váltás! – itt működött a Lenin Intézet, a Magyar Technika háza, 1955-től pedig a Magyar Televízió székházaként funkcionált.

MTV székház – 1974

Talán sokan leginkább ebből a korszakból, illetve a 2006-os események kapcsán ismerték meg az épületet.

Manapság az épület gazdája egy befektető, aki hotelt, majd más funkciót is álmodott a valamikori Tőzsdepalotába, de hogy miként is áll az épület felújítása, azt nem tudjuk.

A főbejárat – 2022. május

A tőzsde pedig – ami 1990-ben újrakezdte működését – volt azóta a Váci utcában (Trade Center), a Deák Ferenc téren (Pesti Hazai Takarékpénztár palotája), az Andrássy úton (Herzog-palota), illetve a Szabdság tér egy másik épületében (Bank Center), aktuálisan pedig Budán, az I. kerületben a Krisztina körúti MNB Budai Központban működik.

Szóval a tőzsde az egy olyan valami, ami – ezek szerint – mindig is költözni fog…

Ajánlott Cikkek